Követelmények, letölthető dokumentumok

Követelmények:


A doktori fokozatszerzés követelményei a Gyógyszertudományok Doktori iskolában (PDF)


A doktori értekezés formai követelményei (PDF)Jelentkezési lapok, sablonok:


Disszertáció benyújtása segédlet


Induló doktori eljárás űrlap (2016 utáni képzésben résztvevők számára) (DOC)


Témavezetői nyilatkozat (DOC) - sablon


Felelős szerző nyilatkozata (DOC) - sablon


Program vezetői nyilatkozat (DOC) - sablon


Nyilatkozat saját munkáról (DOC) - sablon


Megjelent tudományos közlemények jegyzéke (DOC) - sablon


Abszolutórium iránti kérelem (DOC) - sablonKomplex vizsga:


Komplex vizsga - jelentkezési lap (DOC)


Komplex vizsga - témavezetői értékelő lap (DOC)


1. tárgy/témakör

2. tárgy/témakör

Analitikai kémia

Biofarmácia

Farmakognózia

Botanika

Gyógyszerhatástan

Elválasztástechnika

Gyógyszerkémia

Farmakoepidemiológia

Gyógyszertechnológia

Fitoterápia

Klinikai gyógyszerészet

Kolloidika

Szerves kémia

Minőségbiztosítás

 

Műszeres gyógyszervizsgálatok

 

SzerkezetvizsgálatokEgyéb dokumentumok:


Éves munkabeszámoló PhD hallgatók számára (DOC) - sablon


Publikációk könyvtári igazolásának igénylése


Doktori Iskola Tanácsának üléséről készült jegyzőkönyvek


Plágium témavezetői nyilatkozat (DOCX) - sablon
Hírek

 Hírek RSS

2023_NTA_nyari_tabor

Csernyák Milán és Fodor Virág, a Nemzeti Tudósképző Akadémia középiskolás diákjai, 2023. július 9-14. között egy hetet töltöttek Karunkon, hogy megismerkedjenek a gyógyszerkutatás különböző területeivel. Az orvosbiológia kutatások iránt érdeklődő 11. és 12. osztályos diákoknak megrendezett Ifjú Kutatók Nyári Táborának 16 résztvevője párosával beosztva különböző helyszíneken kapcsolódhatott be egy-egy kutatócsoport munkájába. A GYTK-ra érkező két diák nem csupán egy laboratóriumban dolgozhatott, hanem a GYTK mind a hat intézetébe ellátogathatott. Az alábbiakban olvashatják a nálunk eltöltött egy hétről szóló beszámolójukat.