Dékáni köszöntő

Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden érdeklődőt a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karának honlapján!

DSC_6311R1A szegedi Gyógyszerésztudományi Kar küldetésének tekinti, hogy magasan képzett oktatói gárdájával, elkötelezett munkatársaival, korszerű, gyakorlatias képzésével és nemzetközi kapcsolatrendszerével minőségi oktatást biztosítson hallgatóinak, ezáltal kedvező pozíciót biztosítson végzettjei számára a munkaerőpiacon. A Gyógyszerésztudományi Kar oktatási kínálata átfogja a gyógyszerészet területét érintő valamennyi képzési szintet: a gyógyszerészképzést, az erre ráépült szak- és továbbképzést, a doktori (PhD) képzést, valamint a gyógyszertári asszisztens és szakasszisztensképzést.

 

Szegeden immár több mint kilenc évtizede folyik gyógyszerészképzés, 1957 óta önálló kari keretek között. Törekszünk arra, hogy a régi hagyományokat megőrizve biztosítsuk a mai kor elvárasainak és igényeinek megfelelő, nemzetközi szinten is versenyképes képzést. Hallgatóink képzésében az Egyetem három kara vesz részt; a Gyógyszerésztudományi Karon az alapozó ismeretek jelentős részét a Természettudományi és Informatikai Kar, illetve az Általános Orvostudományi Kar intézetei biztosítják.

 

Büszkék vagyunk arra, hogy a Szegeden végzett kollégák keresett szereplők a gyógyszerellátás és gyógyszeripar területén. Végzett gyógyszerészdoktoraink jellemzően az egészségügyben, közforgalmú, klinikai vagy kórházi gyógyszertárakban vállalnak munkát. Ugyanakkor a sokoldalú alapozó képzésnek köszönhetően igen sokféle területeken helyezkedhetnek el, így a gyógyszeriparban, gyógyszerkutatásban, gyógyszerismertetésben, a minőségbiztosítás vagy az államigazgatás területein is jelentős igény van gyógyszerészekre. A gyógyszerészet ma keresett szakma, végzettjeink elhelyezkedési lehetőségei kiválóak, minden kolléga megtalálhatja az elvárásainak, személyes kvalitásainak leginkább megfelelő munkahelyet.

 

A Gyógyszerésztudományi Kar kiemelt figyelmet fordít a tehetséggondozásra. Az ambiciózus, tehetséges hallgatók felkarolásának eredményességét igazolják a tudományos diákköri konferenciákon elért kiváló helyezések, valamint a gyógyszerészképzés terén elsőként létesített Kabay János Szakkollégium sikeres működése. Végzettjeink közül többen folytatják tanulmányaikat a karon folyó Gyógyszertudományok Doktori Iskola keretében és szereznek doktori (PhD) fokozatot.

 

Karunk munkatársai nemzetközileg is magas szinten művelik szakterületüket, részt vesznek a hazai és nemzetközi tudományos életben. Büszkék vagyunk arra, hogy Karunkon kiemelkedő a tudományosan minősített oktatók aránya. Kiterjedt kapcsolatrendszert építettünk ki a hazai gyógyszeripar szereplőivel, európai és Európán kívüli rangos egyetemekkel, kutatóhelyekkel. Ezek a kapcsolatok kitűnő alapot jelentenek ahhoz, hogy legmotiváltabb hallgatóink, PhD hallgatóink külföldi tanulmányutakon gyarapíthassák tudásukat, gyakorlati készségeiket.

 

A Gyógyszerésztudományi Kar a „kiváló” és „kutatóegyetemi” címmel elismert Szegedi Tudományegyetem egységeként legfontosabb feladatának tekinti, hogy a gyógyszerészet terén folytatott képzéseivel, kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységével hozzájáruljon e tradicionálisan nagyhírű, nemzetközi rangsorokban is a legjobbak között jegyzett egyetem jó híréhez és vonzerejéhez.

 

Karunkon, ill. a Kar kollégiumában élénk a diákélet, hallgatóink ápolják a sok évre visszanyúló diákhagyományokat, és életre szóló, maradandó élményeket szereznek egyetemi éveik során Szegeden.


Zupkó István

Hírek

 Hírek RSS

2023_Oszi_nyilt_nap

2023. november 18-án (szombaton) 10 órai kezdettel kari nyílt napunk keretében várjuk azokat a középiskolás érdeklődőket, akik szeretnének megismerkedni a gyógyszerészi hivatással, a szegedi gyógyszerészképzéssel, a kar és az SZTE által biztosított lehetőségekkel.