Friss hírek, aktuális információk

Doktori Képzések Nyílt Napja
2024. május 03.

Ezúton szeretnénk a PhD képzés iránt érdeklődők figyelmét felhívni, hogy a Szegedi Tudományegyetem és az SZTE Doktorandusz Önkormányzat szervezésében idén is megrendezésre kerül a Doktor Képzések Nyílt Napja, melynek célja a doktori életpálya megismertetése a hallgatókkal és az egyetemen folyó doktori képzések népszerűsítése.

Helyszín: Központi épület (Dugonics tér 13.) Átrium és 5. terem
Időpont: 2024. május 6. hétfő 12:00-16:00

Jelentkezés Doktori Képzésre
2024. április 02.

Tisztelt Érdeklődők!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar 2+2 éves doktori képzésére való jelentkezés felhívása a MODULO rendszerben megnyílt.


Neptun kóddal rendelkező hallgatók számára bejelentkezési link: https://modulo.etr.u-szeged.hu/Modulo2/szteportal
Neptun kóddal nem rendelkező hallgatók számára regisztrációs és bejelentkezési link: https://modulo.etr.u-szeged.hu/Modulo2/e-szteModulo2/e-szte


A jelentkezés folyamata:

Modulo bejelentkezést követően ➔ jelentkezés doktori képzésre űrlap kitöltése ➔ beadás


Jelentkezési határidő 2024. május 15. (szerda) 23:59


Fulbright posztgraduális hallgatói ösztöndíj végzős hallgatók, doktoranduszok számára
2024. március 21.

Továbbtanulási / kutatási lehetőség a 2025-2026-os tanévben bármely tudományterületen vagy művészeti ágban. Alapfeltétel a pályázott témában legkésőbb 2024. július 31-ig szerzett legalább BA/BSc szintű diploma. A pályázók az Egyesült Államok bármelyik egyetemét választhatják.
Az ösztöndíj időtartama 5-9 hónap. Aktív hallgatói jogviszony nem szükséges és a jelentkezésnek nincs felső korhatára.
A havi ösztöndíj (szállás, megélhetés) összege USD 2.831 – 4.300 / hó (egyetemtől függően) ezen felül a tandíjtámogatás max. USD 20.000 / tanév. Az útiköltséget és a biztosítást is fedezi program.
Pályázati anyag és online jelentkezés
Jelentkezési határidő: 2024. május 15.

 

Fulbright tájékoztató előadások
2024. március 25. – Writing Seminar ONLINE
2024. március 26. – ONLINE
2024. április 9. – Debreceni Egyetem

2024. április 25. – Q&A ONLINE

Tavaszi Szél tudományos konferencia 2024
2024. február 05.

Tisztelt Hallgatók!

 

A Doktoranduszok Országos Szövetsége 2024. május 3-5. között az Óbudai Egyetemmel közösen rendezi meg a Tavaszi Szél elnevezésű multidiszciplináris, tudományos konferenciáját.

A jelentkezés és az absztraktok leadási határideje 2024. március 3.

 

Részletes konferenciafelhívás: http://www.doktori.hu/cikk_file/felhivas_TSZK_2024.pdf

Tisztelettel
Gyógyszertudományok Doktori Iskola
PhD Titkárság

Egyetemi naptár
2024. február 05.

A PhD képzés megnyitásrendje, kurzusfelvételi-, és vizsgaidőszaka megtekinthető az egyetemi ETR-naptárban, amely az alábbi linken található:


http://web5.etr.u-szeged.hu:8080/naptar/

SZTE ÁOK szakirányú továbbképzései
2024. február 05.

A SZTE ÁOK Orvosi Szaknyelvi Kommunikációs és Fordítóképző

Csoport aktuálisan elérhető szakirányú továbbképzései az alábbi linken érhetőek el:

A következő TDT és EDT ülés időpontjai
2024. február 05.

Tisztelt Témavezetők!
Tisztelt PhD Hallgatók!

Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy a következő Tudományterületi Doktori Tanács (TDT) ülésre 2024. május 28. (kedd) 13:00 órakor kerül sor. A következő Egyetemi Doktori Tanács (EDT) ülésére 2024. május 30. (csütörtök) 14:00 órakor kerül sor.


A TDT-re beérkező programpontokat a bizottság az ülés előtt 5 nappal kéri feltölteni a CooSpace TDT színterébe, ezért Tisztelettel kérjük a programpontok mihamarabbi eljuttatását a PhD Titkárságra. PhD avatásra az év során kétszer kerül sor: január végén és június végén.

A SZTE Doktori Intézet eseménynaptára az alábbi linken látható:

https://u-szeged.hu/dokint


Üdvözlettel
Szegedi Tudományegyetem
Gyógyszrésztudományi Kar
Gyógyszertudományok Doktori Iskola

PhD Titkárság
Doktori értekezések benyújtásának módosított határideje
2023. február 21.

A Magyar Közlöny 2021/97. számában megjelent a 2021. évi LIII. törvény az Nftv. módosításáról, amely szerint módosult a doktori értekezés benyújtásának határidejéről rendelkező 53. § (4) bekezdés:

"A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három tan éven belül a doktori szabályzatban meghatározottak szerinti doktori értekezést kell benyújtania. Ez a határidő különös méltányolást érdemlő esetekben legfeljebb egy tan évvel a doktori szabályzatban meghatározottak szerint meghosszabbítható. A fokozatszerzési eljárásban a hallgatói jogviszony szünetelése legfeljebb két félév lehet."

 

Az ODT és a DOSz közös javaslatára a Kormány elfogadta a doktori értekezés benyújtására előírt határidőnek a veszélyhelyzet idején történő meghosszabbításáról szóló javaslatot is. A Magyar Közlöny 2021/76. számában megjelent 217/2021. (IV. 30.) Korm. rendelet szerint:

"(1) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 53. § (4) bekezdésétől eltérően a komplex vizsgát követő négy tanéven belül kell a doktori szabályzatban meghatározottak szerinti doktori értekezést benyújtania annak, aki a komplex vizsgáját 2018. február 1-je és 2021. május 10-e között teljesítette. Ez a határidő különös méltánylást érdemlő esetekben legfeljebb egy évvel a doktori szabályzatban meghatározottak szerint meghosszabbítható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott doktorandusz fokozatszerzési eljárásában a hallgatói jogviszony szünetelése legfeljebb négy félév lehet."

forrás: www.doktori.hu
Hallgatóink figyelmébe!
2023. január 27.

A nappali tagozatos PhD képzés teljes munkaidős elfoglaltságot jelent. A kutatási feladatok időbeni, minél magasabb színvonalú teljesítése érdekében nem megengedett – az egyetemen és a doktori képzésben együttműködő kutatóintézetekben végzetteken kívül – más munkaviszony vagy megbízásos jogviszony létesítése vagy fenntartása az ösztöndíjas jogviszony idején. Tisztelettel kérem, amennyiben 4 óránál hosszabb munkaviszonyt kíván létesíteni, nyilatkozzon a hallgatói jogviszonyának lezárási szándékáról.

Egyetemi e-mail cím igénylés
2023. január 27.
@stud e-mail cím igénylése:
A Szegedi Tudományegyetem alkalmazásában nem álló PhD hallgatók egyetemi hallgatói postafiókot regisztrálhatnak az alábbi linken:
http://www.stud.u-szeged.hu/web/leiras.php

@szte e-mail cím igénylése:
Önkéntes szerződés megkötése szükséges az adott intézet és a PhD hallgató között. A szerződés segítségével Ön az intézetben tartózkodó személynek, azaz egyetemi alkalmazottnak minősül, aki ezért jogosult az e-mail fiók használatára. Önkéntes szerződéséről kérem érdeklődjön az adott intézet titkárságán.
A szerződéskötést követően felhasználóneve átvehető a Hallgatói Szolgáltató Irodában (az iroda a Klebersberg Könyvtár földszintjén található). A szerződés lejártakor a fiókhoz való hozzáférést az e-mail fiókokat kezelő informatikus kollégák letiltják, azonban a fiók újraaktiválható, ha az intézet új önkéntes szerződést köt Önnel.

Adatváltozás bejelentése
2023. január 27.

Kedves Hallgatók!

Amennyiben adataiban bármilyen változás történt (új okmány, tartózkodási engedély hosszabbítása, új nyelvvizsga bizonyítvány, tartózkodási hely/értesítési cím változás, új elérhetőségek, e-mail változás, előtanulmányokkal kapcsolatos bármilyen adat, hivatalos a tanulmányokkal kapcsolatos adatok), azt a Neptun Egységes Tanulmányi rendszerében frissíteni szükséges, ezért kérem, hogy az adatváltozást haladéktalanul jelezzék a Gyógyszerésztudományi Kar PhD Titkárságán.

TÁJÉKOZTATÁS a PhD képzés idegen nyelvi követelményeiről
2023. január 27.

A Gyógyszertudományok Doktori Iskola Működési Szabályzatának http://www.pharm.u-szeged.hu/doktori-kepzes/szabalyzatok/szabalyzatok IV/4. Idegen nyelvek ismerete bekezdésében meghatározottak alapján:


a.) A fokozatszerzéshez a hallgatónak egy világnyelvből (angol, német, orosz, francia, spanyol, olasz) legalább középfokú (komplex) állami nyelvvizsga bizonyítványt vagy azzal egyenértékű bizonyítványt kell felmutatnia. A nyelvvizsgák egyenértékűségét kormányrendelet szabályozza. A kormányrendelet által nem szabályozott esetekben az Egyetem Idegennyelvi Központjának szakvéleményét kell elfogadni.


b.) A második idegen nyelv ismeretét, legalább alapfokú B1 szintű nyelvvizsga-bizonyítvánnyal, illetve az Idegennyelvi Központban szerzett bizonyítvánnyal igazolhatják. Ha az a.) pontban szereplő, középfokon előírt nyelvismeret nem angol, akkor a második idegen nyelvnek mindenképpen angolnak kell lennie. Második idegen nyelvként bármely nyelv választható az anyanyelvet kivéve. Nem magyar anyanyelvű külföldi állampolgárok esetén az anyanyelvük is elfogadható második idegen nyelvként. Az anyanyelvi ismeretek dokumentálására közokirat bemutatása szükséges (Egyetem Idegennyelvi Központja, konzulátus, stb. állítja ki). Számukra a magyar idegen nyelvnek számít.


c.) Külföldi hallgatók esetén a középfokú angol nyelvismeret elismerhető amennyiben a hallgató középiskolai vagy egyetemi tanulmányait angol nyelven folytatta, és ezt a középiskola, illetve az egyetem által kiállított hivatalos dokumentummal igazolja.


A nyelvtudást A PhD Titkárság adminisztrátora rögzíti a Neptun egységes tanulmányi rendszerben. A korábbi nyelvi kurzusokon való részvétel nem fogadható el idegen nyelvi tudásnak. Amennyiben nyelvvizsgával még nem rendelkezik, lehetőség van a Szegedi Tudományegyetem Idegennyelvi Kommunikációs Intézetében nyelvtanfolyamon részt vennie:

http://www.lingo.u-szeged.hu/nyelvvizsgak

titkarsag@lingo.u-szeged.hu

Hírek

 Hírek RSS

2023_NTA_nyari_tabor

Csernyák Milán és Fodor Virág, a Nemzeti Tudósképző Akadémia középiskolás diákjai, 2023. július 9-14. között egy hetet töltöttek Karunkon, hogy megismerkedjenek a gyógyszerkutatás különböző területeivel. Az orvosbiológia kutatások iránt érdeklődő 11. és 12. osztályos diákoknak megrendezett Ifjú Kutatók Nyári Táborának 16 résztvevője párosával beosztva különböző helyszíneken kapcsolódhatott be egy-egy kutatócsoport munkájába. A GYTK-ra érkező két diák nem csupán egy laboratóriumban dolgozhatott, hanem a GYTK mind a hat intézetébe ellátogathatott. Az alábbiakban olvashatják a nálunk eltöltött egy hétről szóló beszámolójukat.