A Doktori Iskola bemutatása

A Gyógyszertudományok Doktori iskola vezetője: Prof. Dr. Hohmann Judit, az MTA levelező tagja, intézetvezető egyetemi tanár (tel.: +36-62-54-6453)

Vezetőhelyettes, titkár: Prof. Dr. Szakonyi Zsolt DSc, egyetemi tanár (tel.: +36-62-54-6809)


A Gyógyszertudományok Doktori Iskola képzési programját arra az egyedülállóan kedvező adottságra építi, hogy a Gyógyszerésztudományi Karon kiváló lehetőség van a komplex gyógyszerkutatásra, mivel a kari intézetek (Gyógyszerkémiai Intézet, Gyógyszeranalitikai Intézet, Farmakognóziai Intézet, Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet, Klinikai Gyógyszerészeti Intézet, Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet) és az ezekben működő doktori programok a gyógyszerkutatás gyakorlatilag teljes vertikumát képviselik a hatóanyagok szintézisétől, természetes vegyületek izolálásától a farmakológiai és biofarmáciai vizsgálatokon keresztül a gyógyszerformulálásig és hatósági befogadásáig; illetve az azt követő farmakovigilancia és gyógyszerfelhasználás elemzésekig mind a kórházi, mind a közforgalmú gyógyszerellátásban. A hallgatók érdeklődésüknek megfelelően kapcsolódhatnak be a gyógyszerkutatás egy-egy fázisába, ugyanakkor a felvett kurzusokon keresztül lehetőségük van más résztudományokban való széleskörű ismeretek megszerzésére is. Az egyes programok szoros egységet képviselnek, és leképezik az Gyógyszerésztudományi Kar intézeti struktúráját.


A Gyógyszertudományok Doktori Iskola az SZTE Orvos- és Gyógyszerésztudományi Tudományterületi Doktori képzésébe tagozódik be (4 másik DI-val együtt), így alkotja az egyetem doktori képzésének integráns részét.


A Szegedi Tudományegyetem Gyógyszertudományok Doktori Iskolája 2000-ben jött létre és 2002-ben nyert végleges akkreditációt gyógyszerészet tudományágban doktori képzésre, fokozatszerzésre és ezzel a tudományos utánpótlás biztosítására. Létrejöttével a gyógyszerészeti tudományok doktori képzésének egységes rendszere alakult meg a Szegedi Tudományegyetemen a korábban létrehozott „Bioaktív vegyületek kémiája” (alapító: Prof. Dr. Bernáth Gábor, 1993), „Reprodukciós egészségtan” (SZOTE ÁOK program, GYTK rész vezetője: Prof. Dr. Falkay György, 1993), „Gyógyszertechnológia” (alapító: Prof. Dr. Erős István, 1994), valamint a „Farmakognózia; a növények kémiai diverzitása” (alapító: Prof. Dr. Máthé Imre, 1998) c. programok összevonásával.


Az SZTE Gyógyszertudományok Doktori Iskola a következő képzési programokat foglalja magába:


Farmakognózia

vezető: Prof. Dr. Hohmann Judit, akadémikus


Gyógyszeranalitika

vezető: Prof. Dr. Ilisz István, MTA doktora


Gyógyszerhatástan, biofarmácia, klinikai gyógyszerészet

vezető: Prof. Dr. Zupkó István, MTA doktora


Gyógyszerkémia, gyógyszerkutatás

vezető: Dr. Szatmári István, PhD


Gyógyszertechnológia, gyógyszerfelügyelet

vezető: Prof. Dr. Csóka Ildikó, MTA doktora

Hírek

 Hírek RSS

2023_Oszi_nyilt_nap

2023. november 18-án (szombaton) 10 órai kezdettel kari nyílt napunk keretében várjuk azokat a középiskolás érdeklődőket, akik szeretnének megismerkedni a gyógyszerészi hivatással, a szegedi gyógyszerészképzéssel, a kar és az SZTE által biztosított lehetőségekkel.