Idősebb Réthy Béla pályadíj kiírása - 2018

A Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar a család megbízásából, idősebb Réthy Béla a békéscsabai Sas Gyógyszertár néhai tulajdonosa, a Pemetefű gyógycukorka kifejlesztője és a család további gyógyszerész leszármazottainak emléke megőrzésére pályadíjat ír ki.

A pályadíj összege: 200 000 Ft


A pályadíj elnyerésének feltétele:

A pályadíjat évente egy alkalommal az a Békéscsabáról vagy Békés megyéből származó végzős gyógyszerészhallgató nyerheti el, aki közülük évfolyamában a legjobb tanulmányi eredményt érte el.


A pályadíj átadására ünnepélyes keretek között először a 2003/2004. tanév végén, utána évente kerül sor a Gyógyszerésztudományi Kar dékánja döntésével kiválasztott végzett gyógyszerész részére.


Réthy család


Pályázatok beadási határideje: 2018. május 25.