Friss hírek, aktuális információk

Egyetemi naptár
2021. március 02.

A PhD képzés megnyitásrendje, kurzusfelvételi-, és vizsgaidőszaka megtekinthető az egyetemi ETR-naptárban, amely az alábbi linken található:


http://web5.etr.u-szeged.hu:8080/naptar/

Hallgatóink figyelmébe!
2022. május 11.

A nappali tagozatos PhD képzés teljes munkaidős elfoglaltságot jelent. A kutatási feladatok időbeni, minél magasabb színvonalú teljesítése érdekében nem megengedett – az egyetemen és a doktori képzésben együttműködő kutatóintézetekben végzetteken kívül – más munkaviszony vagy megbízásos jogviszony létesítése vagy fenntartása az ösztöndíjas jogviszony idején. Tisztelettel kérem, amennyiben 4 óránál hosszabb munkaviszonyt kíván létesíteni, nyilatkozzon a hallgatói jogviszonyának lezárási szándékáról.

Doktori értekezések benyújtásának módosított határideje
2022. január 06.

A Magyar Közlöny 2021/97. számában megjelent a 2021. évi LIII. törvény az Nftv. módosításáról, amely szerint módosult a doktori értekezés benyújtásának határidejéről rendelkező 53. § (4) bekezdés:

"A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három tan éven belül a doktori szabályzatban meghatározottak szerinti doktori értekezést kell benyújtania. Ez a határidő különös méltányolást érdemlő esetekben legfeljebb egy tan évvel a doktori szabályzatban meghatározottak szerint meghosszabbítható. A fokozatszerzési eljárásban a hallgatói jogviszony szünetelése legfeljebb két félév lehet."

 

Az ODT és a DOSz közös javaslatára a Kormány elfogadta a doktori értekezés benyújtására előírt határidőnek a veszélyhelyzet idején történő meghosszabbításáról szóló javaslatot is. A Magyar Közlöny 2021/76. számában megjelent 217/2021. (IV. 30.) Korm. rendelet szerint:

"(1) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 53. § (4) bekezdésétől eltérően a komplex vizsgát követő négy tanéven belül kell a doktori szabályzatban meghatározottak szerinti doktori értekezést benyújtania annak, aki a komplex vizsgáját 2018. február 1-je és 2021. május 10-e között teljesítette. Ez a határidő különös méltánylást érdemlő esetekben legfeljebb egy évvel a doktori szabályzatban meghatározottak szerint meghosszabbítható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott doktorandusz fokozatszerzési eljárásában a hallgatói jogviszony szünetelése legfeljebb négy félév lehet."

forrás: www.doktori.hu
A következő TDT és EDT ülés időpontjai
2021. július 26.

Tisztelt Témavezetők!
Tisztelt PhD Hallgatók!

Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy a következő Tudományterületi Doktori Tanács (TDT) ülésre 2023. február 21. (kedd) kerül sor. A következő Egyetemi Doktori Tanács (EDT) ülésére 2023. április 6. (csütörtök) kerül sor.


A TDT-re beérkező programpontokat a bizottság az ülés előtt 5 nappal kéri feltölteni a CooSpace TDT színterébe, ezért Tisztelettel kérjük a programpontok mihamarabbi eljuttatását a PhD Titkárságra.


PhD avatásra az év során kétszer kerül sor: január végén és június végén.Üdvözlettel
Szegedi Tudományegyetem
Gyógyszrésztudományi Kar
Gyógyszertudományok Doktori Iskola

PhD Titkárság
SZTE ÁOK szakirányú továbbképzései
2021. június 15.

A SZTE ÁOK Orvosi Szaknyelvi Kommunikációs és Fordítóképző

Csoport aktuálisan elérhető szakirányú továbbképzései az alábbi linken érhetőek el:

TÁJÉKOZTATÁS a PhD képzés idegen nyelvi követelményeiről
2021. május 06.

A Gyógyszertudományok Doktori Iskola Működési Szabályzatának http://www.pharm.u-szeged.hu/doktori-kepzes/szabalyzatok/szabalyzatok IV/4. Idegen nyelvek ismerete bekezdésében meghatározottak alapján:


a.) A fokozatszerzéshez a hallgatónak egy világnyelvből (angol, német, orosz, francia, spanyol, olasz) legalább középfokú (komplex) állami nyelvvizsga bizonyítványt vagy azzal egyenértékű bizonyítványt kell felmutatnia. A nyelvvizsgák egyenértékűségét kormányrendelet szabályozza. A kormányrendelet által nem szabályozott esetekben az Egyetem Idegennyelvi Központjának szakvéleményét kell elfogadni.


b.) A második idegen nyelv ismeretét, legalább alapfokú B1 szintű nyelvvizsga-bizonyítvánnyal, illetve az Idegennyelvi Központban szerzett bizonyítvánnyal igazolhatják. Ha az a.) pontban szereplő, középfokon előírt nyelvismeret nem angol, akkor a második idegen nyelvnek mindenképpen angolnak kell lennie. Második idegen nyelvként bármely nyelv választható az anyanyelvet kivéve. Nem magyar anyanyelvű külföldi állampolgárok esetén az anyanyelvük is elfogadható második idegen nyelvként. Az anyanyelvi ismeretek dokumentálására közokirat bemutatása szükséges (Egyetem Idegennyelvi Központja, konzulátus, stb. állítja ki). Számukra a magyar idegen nyelvnek számít.


c.) Külföldi hallgatók esetén a középfokú angol nyelvismeret elismerhető amennyiben a hallgató középiskolai vagy egyetemi tanulmányait angol nyelven folytatta, és ezt a középiskola, illetve az egyetem által kiállított hivatalos dokumentummal igazolja.


A nyelvtudást A PhD Titkárság adminisztrátora rögzíti a Neptun egységes tanulmányi rendszerben. A korábbi nyelvi kurzusokon való részvétel nem fogadható el idegen nyelvi tudásnak. Amennyiben nyelvvizsgával még nem rendelkezik, lehetőség van a Szegedi Tudományegyetem Idegennyelvi Kommunikációs Intézetében nyelvtanfolyamon részt vennie:

http://www.lingo.u-szeged.hu/nyelvvizsgak

titkarsag@lingo.u-szeged.hu

Egyetemi e-mail cím igénylés
2021. április 18.

Kedves Hallgatók!

Azok a PhD hallgatók, akik nem állnak munkaviszonyban a Szegedi Tudományegyetemmel, kérjük igényeljenek saját maguknak egyetemi hallgatói postafiókot a következő linken:

http://www.stud.u-szeged.hu/web/leiras.php

Adatváltozás bejelentése
2021. április 18.

Kedves Hallgatók!

Amennyiben adataiban bármilyen változás történt (új okmány, tartózkodási engedély hosszabbítása, új nyelvvizsga bizonyítvány, tartózkodási hely/értesítési cím változás, új elérhetőségek, e-mail változás, előtanulmányokkal kapcsolatos bármilyen adat, hivatalos a tanulmányokkal kapcsolatos adatok), azt a Neptun Egységes Tanulmányi rendszerében frissíteni szükséges, ezért kérem, hogy az adatváltozást haladéktalanul jelezzék a Gyógyszerésztudományi Kar PhD Titkárságán.

Hírek

 Hírek RSS

2023_nyilt_nap_1esemeny

2023. január 21-én (szombaton) 10 órai kezdettel kari nyílt napunk keretében várjuk azokat a középiskolás érdeklődőket, akik szeretnének megismerkedni a gyógyszerészi hivatással, a szegedi gyógyszerészképzéssel, a Kar és az SZTE által biztosított lehetőségekkel.