Dékáni köszöntő

Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden érdeklődőt a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karának honlapján!

DSC_6311R1A szegedi Gyógyszerésztudományi Kar küldetésének tekinti, hogy magasan képzett oktatói gárdájával, elkötelezett munkatársaival, korszerű, gyakorlatias képzésével és nemzetközi kapcsolatrendszerével minőségi oktatást biztosítson hallgatóinak, ezáltal kedvező pozíciót biztosítson végzettjei számára a munkaerőpiacon. A Gyógyszerésztudományi Kar oktatási kínálata átfogja a gyógyszerészet területét érintő valamennyi képzési szintet: a gyógyszerészképzést, az erre ráépült szak- és továbbképzést, a doktori (PhD) képzést, valamint a gyógyszertári asszisztens és szakasszisztensképzést.

 

Szegeden immár több mint kilenc évtizede folyik gyógyszerészképzés, 1957 óta önálló kari keretek között. Törekszünk arra, hogy a régi hagyományokat megőrizve biztosítsuk a mai kor elvárasainak és igényeinek megfelelő, nemzetközi szinten is versenyképes képzést. Hallgatóink képzésében az Egyetem három kara vesz részt; a Gyógyszerésztudományi Karon az alapozó ismeretek jelentős részét a Természettudományi és Informatikai Kar, illetve az Általános Orvostudományi Kar intézetei biztosítják.

 

Büszkék vagyunk arra, hogy a Szegeden végzett kollégák keresett szereplők a gyógyszerellátás és gyógyszeripar területén. Végzett gyógyszerészdoktoraink jellemzően az egészségügyben, közforgalmú, klinikai vagy kórházi gyógyszertárakban vállalnak munkát. Ugyanakkor a sokoldalú alapozó képzésnek köszönhetően igen sokféle területeken helyezkedhetnek el, így a gyógyszeriparban, gyógyszerkutatásban, gyógyszerismertetésben, a minőségbiztosítás vagy az államigazgatás területein is jelentős igény van gyógyszerészekre. A gyógyszerészet ma keresett szakma, végzettjeink elhelyezkedési lehetőségei kiválóak, minden kolléga megtalálhatja az elvárásainak, személyes kvalitásainak leginkább megfelelő munkahelyet.

 

A Gyógyszerésztudományi Kar kiemelt figyelmet fordít a tehetséggondozásra. Az ambiciózus, tehetséges hallgatók felkarolásának eredményességét igazolják a tudományos diákköri konferenciákon elért kiváló helyezések, valamint a gyógyszerészképzés terén elsőként létesített Kabay János Szakkollégium sikeres működése. Végzettjeink közül többen folytatják tanulmányaikat a karon folyó Gyógyszertudományok Doktori Iskola keretében és szereznek doktori (PhD) fokozatot.

 

Karunk munkatársai nemzetközileg is magas szinten művelik szakterületüket, részt vesznek a hazai és nemzetközi tudományos életben. Büszkék vagyunk arra, hogy Karunkon kiemelkedő a tudományosan minősített oktatók aránya. Kiterjedt kapcsolatrendszert építettünk ki a hazai gyógyszeripar szereplőivel, európai és Európán kívüli rangos egyetemekkel, kutatóhelyekkel. Ezek a kapcsolatok kitűnő alapot jelentenek ahhoz, hogy legmotiváltabb hallgatóink, PhD hallgatóink külföldi tanulmányutakon gyarapíthassák tudásukat, gyakorlati készségeiket.

 

A Gyógyszerésztudományi Kar a „kiváló” és „kutatóegyetemi” címmel elismert Szegedi Tudományegyetem egységeként legfontosabb feladatának tekinti, hogy a gyógyszerészet terén folytatott képzéseivel, kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységével hozzájáruljon e tradicionálisan nagyhírű, nemzetközi rangsorokban is a legjobbak között jegyzett egyetem jó híréhez és vonzerejéhez.

 

Karunkon, ill. a Kar kollégiumában élénk a diákélet, hallgatóink ápolják a sok évre visszanyúló diákhagyományokat, és életre szóló, maradandó élményeket szereznek egyetemi éveik során Szegeden.


Zupkó István

Hírek

 Hírek RSS

szteinnovacios_dij_palyazat1

A pályázat célja az egyetem azon kutatóinak, valamint hallgatóinak támogatása, akik az egyetemhez kötődő kutatómunkájuk során olyan tudományos eredményt, innovatív megoldást dolgoztak ki, amely szellemi alkotásnak minősül és üzleti szempontból hasznosítható lehet.