A Doktori Iskola bemutatása

A Gyógyszertudományok Doktori iskola vezetője: Prof. Dr. Hohmann Judit, az MTA levelező tagja, intézetvezető egyetemi tanár (tel.: +36-62-54-6453)

Vezetőhelyettes, titkár: Prof. Dr. Szakonyi Zsolt DSc, egyetemi tanár (tel.: +36-62-54-6809)


A Gyógyszertudományok Doktori Iskola képzési programját arra az egyedülállóan kedvező adottságra építi, hogy a Gyógyszerésztudományi Karon kiváló lehetőség van a komplex gyógyszerkutatásra, mivel a kari intézetek (Gyógyszerkémiai Intézet, Gyógyszeranalitikai Intézet, Farmakognóziai Intézet, Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet, Klinikai Gyógyszerészeti Intézet, Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet) és az ezekben működő doktori programok a gyógyszerkutatás gyakorlatilag teljes vertikumát képviselik a hatóanyagok szintézisétől, természetes vegyületek izolálásától a farmakológiai és biofarmáciai vizsgálatokon keresztül a gyógyszerformulálásig és hatósági befogadásáig; illetve az azt követő farmakovigilancia és gyógyszerfelhasználás elemzésekig mind a kórházi, mind a közforgalmú gyógyszerellátásban. A hallgatók érdeklődésüknek megfelelően kapcsolódhatnak be a gyógyszerkutatás egy-egy fázisába, ugyanakkor a felvett kurzusokon keresztül lehetőségük van más résztudományokban való széleskörű ismeretek megszerzésére is. Az egyes programok szoros egységet képviselnek, és leképezik az Gyógyszerésztudományi Kar intézeti struktúráját.


A Gyógyszertudományok Doktori Iskola az SZTE Orvos- és Gyógyszerésztudományi Tudományterületi Doktori képzésébe tagozódik be (4 másik DI-val együtt), így alkotja az egyetem doktori képzésének integráns részét.


A Szegedi Tudományegyetem Gyógyszertudományok Doktori Iskolája 2000-ben jött létre és 2002-ben nyert végleges akkreditációt gyógyszerészet tudományágban doktori képzésre, fokozatszerzésre és ezzel a tudományos utánpótlás biztosítására. Létrejöttével a gyógyszerészeti tudományok doktori képzésének egységes rendszere alakult meg a Szegedi Tudományegyetemen a korábban létrehozott „Bioaktív vegyületek kémiája” (alapító: Prof. Dr. Bernáth Gábor, 1993), „Reprodukciós egészségtan” (SZOTE ÁOK program, GYTK rész vezetője: Prof. Dr. Falkay György, 1993), „Gyógyszertechnológia” (alapító: Prof. Dr. Erős István, 1994), valamint a „Farmakognózia; a növények kémiai diverzitása” (alapító: Prof. Dr. Máthé Imre, 1998) c. programok összevonásával.


Az SZTE Gyógyszertudományok Doktori Iskola a következő képzési programokat foglalja magába:


Farmakognózia

vezető: Prof. Dr. Hohmann Judit, akadémikus


Gyógyszeranalitika

vezető: Prof. Dr. Ilisz István, MTA doktora


Gyógyszerhatástan, biofarmácia, klinikai gyógyszerészet

vezető: Prof. Dr. Zupkó István, MTA doktora


Gyógyszerkémia, gyógyszerkutatás

vezető: Dr. Szatmári István, PhD


Gyógyszertechnológia, gyógyszerfelügyelet

vezető: Prof. Dr. Csóka Ildikó, MTA doktora

Hírek

 Hírek RSS

szteinnovacios_dij_palyazat1

A pályázat célja az egyetem azon kutatóinak, valamint hallgatóinak támogatása, akik az egyetemhez kötődő kutatómunkájuk során olyan tudományos eredményt, innovatív megoldást dolgoztak ki, amely szellemi alkotásnak minősül és üzleti szempontból hasznosítható lehet.