Szegedi Gyógyszerészképzés Fejlesztéséért Alapítvány

Az alapítvány rövid története

A szegedi Gyógyszerésztudományi Kar 1992-ben, Dr. Stájer Géza egyetemi tanár kezdeményezésére alapítványt hozott létre a szegedi gyógyszerészképzés fejlesztése érdekében. Az alapítvány működését elsősorban a gyógyszerész kollégák, volt tanítványok és oktatók támogatása tette lehetővé. Hallgatóink szülei is évről évre hozzájárultak az alapítvány bevételéhez.
Mindezek eredményeként az elmúlt évtizedekben mintegy 30 millió forintot tudtunk tantermek és gyakorlati helyiségek, számítógépes kabinetek kialakítására és berendezésére, továbbá oktatási eszközök beszerzésére fordítani. Kiváló hallgatóinkat pályadíjjal jutalmaztuk.

Az alapítvány támogatása továbbra is szükséges. Kérjük, hogy az oktatás fejlesztését segítse azzal, hogy személyi jövedelemadójának 1 %-át átutalja a Szegedi Gyógyszerészképzés Fejlesztéséért Alapítvány (6720 Szeged, Zrínyi u. 9.) javára.
Adószámunk: 19086037-1-06

Tájékoztatjuk, hogy alapítványunk közhasznú szervezet, így adományozóinkat a mindenkori törvényes adókedvezmény illeti meg, melyre vonatkozó igazolást az alapítvány jogosult kiállítani. Amennyiben Önnek módja van az alapítványt segíteni, pénzbeli támogatását kérjük a Kereskedelmi és Hitelbank szegedi fiókjában (6720 Szeged, Klauzál tér 5.) vezetett bankszámlára átutalni.
Bankszámlaszámunk: 10200201-28611644-00000000

Az alapítvány által nyújtott támogatásokról az alapítvány kuratóriuma dönt. Ilyen irányú kérelmet a kuratórium elnökének, Prof. Dr. Csóka Ildikó egyetemi tanárnak címezve kell az alapítvány címére benyújtani.


 

Hírek

 Hírek RSS

angol billentyűzet

Érdekel az egészségügyi angol? Szeretnél nappali hallgatói jogviszonyt munka mellett? Szükséged van az angol nyelvű kommunikációra egészségügyi környezetben? Van már diplomád, vagy idén végzel és van középszintű angol nyelvtudásod?