Végzett PhD hallgatók2022.


Fatima Zahra Bamou

Ph.D. értekezés címe: Stereoselective syntheses and application of (–)-isopulegol and (+)-neoisopulegol-based bi-, tri- and tetrafunctionalised monoterpenes


Mounir Raji

Ph.D. értekezés címe: Stereoselective synthesis and application of pinane-based bi- and trifunctional chiral ligands


Sayeh Shahmohammadi

Ph.D. értekezés címe: New enzymatic strategies for the preparation of pharmaceutically important enantiomeric β-amino acid derivatives


Huszárné Gecse Zsanett

Ph.D. értekezés címe: High-Performance Liquid Chromatographic Enantioseparation of Unusual Cyclic β-Amino Acids


Mohamed El Haimer

Ph.D. értekezés címe: Syntheses and domino ring closure reactions of novel N-propargyl-substituted alicyclic β-amino acids


2021.


Mészáros Rebeka Ildikó

Ph.D. értekezés címe: Application of a novel heterogeneous silver catalyst for diverse synthesis methods under batch and continuous flow conditions


Benke Zsanett Amália

Ph.D. értekezés címe: Diversity-oriented synthesis of functionalized alicycles through dipolar cycloaddition/metathesis reaction protocols


Kovács Barbara

Ph.D. értekezés címe: Enzyme-catalyzed kinetic resolution and heterogeneous metal-catalyzed racemization of 1-substituted tetrahydroisoquinoline and tetrahydro-ß-carboline derivatives


Lőrinczi Bálint

Ph.D. értekezés címe: Synthesis and transformation of functionalized kynurenic acid derivatives

Orsy György

Ph.D. értekezés címe: Continuous-flow methodologies for deuteration of haloarenes, N-acetyaltion and amide formation reactions


Ouchakour Lamiaa

Ph.D. értekezés címe: Application of reductive amination for the stereocontrolled synthesis of functionalized azaheterocycles2020.


Beleshri Khadija

Ph.D. értekezés címe: Synthesis and transformations of novel precursors via modified Mannich and aza-Friedel–Crafts reaction


Georgiádes Ádám

Ph.D. értekezés címe: Continuous-flow methodologies for copper-catalyzed reactions


2019.

 

Dr. Ábrahámi Renáta Anita

Ph.D. értekezés címe: Stereocontrolled synthesis of functionalized fluorine-containing N-heterocycles through oxidative ring opening/ring closure with reductive amination

 

Dr. Fekete Beáta

Ph.D. értekezés címe: Syntheses and transformations of alicyclic beta-aminohydroxamic acids

 

Dr. Le Minh Tam

Ph.D. értekezés címe: Stereoselective syntheses and application of limonene- and isopulegol-based bi- and trifunctional chiral ligands

 

Dr. Megyesi Rita

Ph.D. értekezés címe: Kinetic and dynamic kinetic enzymatic resolutions of tetrahydro-ß-carboline and tetrahydroisoquinoline derivatives

 

Dr. Nekkaa Imane

Ph.D. értekezés címe: The pharmaceutical chemical tendency towards continuous-flow processing: novel chemical reactivities and entities

 

Dr. Remete Attila Márió

Ph.D. értekezés címe: Application of nucleophilic fluorinating reagents for the synthesis and transformations of cyclic β-amino acid derivatives

 

2018.

 

Dr. Barta Petra

Ph.D. értekezés címe: Synthesis and conformational analysis of novel naphthoxazine-fused polyheterocycles

 

Dr. Gonda Tímea

Ph.D. értekezés címe: Stereoselective synthesis and application of bi- and trifunctional monoterpene-based compounds

 

Dr. Kardos Márton

Ph.D. értekezés címe: Syntheses of functionalised ß-amino acids through ring-opening/cross metathesis

 

2017.

 

Dr. Galla Zsolt

Ph.D. értekezés címe: Preparation of pharmaceutically important enantiomer components through lipase catalysed acylation and hydrolysis

 

Dr. Grecsó Nóra Ildikó

Ph.D. értekezés címe: Investigation of Novel Cinchona Alkaloid-based Zwitterionic Chiral Stationary Phases in Cation- and Zwitterion-Exchange Modes

 

2016.

 

Dr. Kovács Lenke:
Ph.D. értekezés: Asymmetric cascade reaction of 2-nitrophenylpyruvates over chirally modified platinum catalyst
P
h.D. értekezés tézisei: 2-Nitrofenilpiroszőlősav-etilészter származékok aszimmetrikus kaszkád reakciója királisan módosított platina katalizátoron

 

Dr. Sas Judit:
Ph.D. értekezés: Selective N-alkylation/alpha-arylation of N-heterocycles
P
h.D. értekezés tézisei: Nitrogén tartalmú heterociklusos vegyületek szelektív N-alkilezése illetve α-arilezése


2014.

 

Dr. Csillag Kinga Karola:
Ph.D. értekezés: Stereoselective synthesis of monoterpene-based 1,3- diamines and 3-amino-1,2-diols and their application in enantioselective transformations

 

Dr. Cherepanova Maria:
Ph.D. értekezés: A stereocontrolled access to functionalized cispentacins and acyclic ß2,3-amino acids through oxidative ring cleavage protocol

 

Dr. Schönstein László:
Ph.D. értekezés: Enzymatic resolution of tetrahydroisoquinoline derivatives in batch and continuous-flow systems


2013.

 

Dr. Nonn Melinda:
Ph.D. értekezés: Selective functionalization of alicyclic β-amino acids by 1,3-dipolar cycloaddition of nitrile oxides

 

Dr. Sipos László:
Ph.D. értekezés: High-performance liquid chromatographic enantioseparation of unnatural β-amino acids on chiral stationary phases

 

Dr. Ötvös Sándor Balázs:
Ph.D. értekezés: Exploiting the benefits of continuous-flow processing for the development of novel sustainable catalytic procedures


2012.

 


Dr. Wéber Edit:
Ph.D. értekezés: Investigation of protein-ligand interactions of targets with solvent-exposed binding sites


Dr. Csütörtöki Renáta:
Ph.D. értekezés: Syntheses and transformations of carbamatoalkylnaphthols prepared via modified Mannich reactions


2011.

 

Dr. Mándity István:
Ph.D. értekezés: Tailoring β-peptide foldamers by backbone stereochemistry and side-chain topology

 

Dr. Herman Beáta

Ph.D. értekezés címe: „alfa,béta-Telítetlen karbonsavak enantioszelektív hidrogénezése cinkonidinnel módosított palládium katalizátoron


2010.

 

Dr. Schuster Ildikó:
Ph.D. értekezés: Syntheses and Transformations of Difunctional Tetrahydroisoquinolines
Ph.D. értekezés tézisei: Tetrahidroizokinolin-vázas difunkciós vegyületek szintézise és átalakításai

 

Dr. Balázs Árpád:
Ph.D. értekezés: Structural diversity-driven synthesis of cycloalkane-based heterocycles and 1,3-bifunctional compounds
Ph.D. értekezés tézisei: Cikloalkán-vázas heterociklusok és 1,3-bifunkciós vegyületek szintézise

 

Dr. Tasnádi Gábor:
Ph.D. értekezés: Direct enzymatic routes to b-substituted b-amino acid enantiomers
Ph.D. értekezés tézisei: β-Szubsztituált β-aminosav enantiomerek direkt enzimatikus úton történı előállítása

 

Dr. Tóth Diána:
Ph.D. értekezés: Synthesis and Stereochemistry of New Naphthoxazine Derivatives
Ph.D. értekezés tézisei: Új naftoxazin-származékok szintézise és sztereokémiája

 

Dr. Benedek Gabriella:
Ph.D. értekezés: Hidroxi-szubsztituált aliciklusos β-aminosav származékok szintézise és sztereokémiája
Ph.D. értekezés tézisei: Hidroxi-szubsztituált aliciklusos β-aminosav származékok szintézise és sztereokémiája


2009.

 

Dr. Sztojkov-Ivanov Anita:
Ph.D. értekezés: High-performance liquid chromatographic separation of the enantiomers of amino compounds on chiral stationary phases
Ph.D. értekezés tézisei: Amino-csoportot tartalmazó vegyületek enantiomerjeinek elválasztása királis folyadékkromatográfiás módszerekkel

 

Dr. Gyónfalvi Szilvia:
Ph.D. értekezés: Syntheses and applications of novel beta-amino acids
Ph.D. értekezés tézisei: Új típusú β-aminosavak előállítása és alkalmazásai

 

Dr. Fitz Mónika

Ph.D. értekezés címe: Enzymatic kinetic resolution of β-amino acid derivatives


2008.

 

Dr. Juhász Márta:
Ph.D. értekezés: Foszfortartalmú heterociklusos vegyületek tömegspektrometriás viselkedése és néhány 1,3-O,N-heterociklus gyűrű-lánc tautomériája.


2007.

 

Dr. Kanizsai Iván:
Ph.D. értekezés: Regio- and stereoselective syntheses and some transformations of 1,3-N,N-, and 1,3-O,N-heterocycles


2006.

Dr. Zalán Zita

Ph.D. értekezés: Syntheses and Ring-Closures of Difunctional Tetrahydroisoquinolines


2005.

 

Dr. Miklós Ferenc:

Ph.D. értekezés: Application of g-oxocarboxylic acids and amino acid derivatives for the preparation of heterocycles; retro Diels-Alder reactions


Dr. Solymár Magdolna:
Ph.D. értekezés: Enzymatic kinetic resolution of ß-amino and ß-hydroxy acid derivatives

Dr. Hetényi Anasztázia:
Ph.D. értekezés: Investigation of Dynamic Processes and Self-Organization by Spectroscopic Methods and Molecular Modelling
Ph.D. értekezéstézisei: Dinamikus folyamatok és önrendeződés vizsgálata spektroszkópiai módszerekkel és molekulamodellezéssel

 

Dr. Palkó Márta:
Ph.D. értekezés: Syntheses and transformations of alicyclic β-amino acid derivatives


2004.

 

Dr. Szatmári István:
Ph.D. értekezés: Syntheses and Transformations of a-Aminobenzylnaphtol Derivatives
Ph.D. értekezés tézisei: (α-Aminobenzil)-szubsztituált naftolszármazékok szintézise és átalakítása


2002.

 

Dr. Kámán Judit:
Ph.D. értekezés: Lipase-Catalysed Kinetik Resolution of Primary and Secondary Alcohols in Organic Media
Ph.D. értekezés tézisei: Primer és szekunder alkoholok lipáz-katalizálta kinetikus rezolválása szerves közegben

 

Dr. Göblyös Anikó:
Ph.D. értekezés: Ring-Chain Tautomerism of 1,3-N,N-Heterocycles
Ph.D. értekezés tézisei: 1,3-N,N-Hetrociklusok gyűrű-lánc tautomériája


2001.

 

Dr. Martinek Tamás:
Ph.D. értekezés: Conformational studies of bioactive saturated heterocycles by NMR spectroscopy and molecular modelling
Ph.D. értekezés tézisei: Bioaktív telített heterociklusok konformációs vizsgálata NMR spektroszkópia és molekulamodellezés alkalmazásával

 

 

Dr. Péter Mária:
Ph.D. értekezés: Chiral Discrimination of Compounds Possessing an Amino Group
Ph.D. értekezés tézisei: Aminocsoportot tartalmazó vegyületek királis megkülönböztetése


2000.

 

Dr. Forró Enikő:
Ph.D. értekezés: Lipase-catalysed kinetic resolution of 2-substituted cycloalkanols
Ph.D. értekezés tézisei: 2-Szubsztituált cikloalkanolok lipáz-katalizálta kinetikus rezolválása


1998.

 

Dr. Csomós Péter:
Ph.D. értekezés: Enzymatic resolution of β-amino acid derivatives by lipase catalysis
Ph.D. értekezés tézisei: β-Aminosav származékok lipáz-katalizált rezolválása

 

Dr. Szakonyi Zsolt:
Ph.D. értekezés: Synthesis of cycloalkane-fused 1,3-heterocycles; study of the influence of alkyl subtitution on the cycloalkane ring
Ph.D. értekezés tézisei: Cikloalkánokkal kondenzált 1,3-heterociklusok szintézise és az alkilszubsztitúció hatásának tanulmányozása

 

Dr. Günther Gábor:
Ph.D. értekezés: Application of nmr spectroscopy for structure elucidation of anellated 1,3­heterocycles and terpenoids
Ph.D. értekezés tézisei: Az NMR spektroszkópia alkalmazása anellált 1,3-heterociklusok és terpenoidok vizsgálatában

 

Dr. Virág Miklós:
Ph.D. értekezés: Synthesis and structure of (bi)cycloalkane-condensed 1,3-oxazines and thiazines, oxazoloisoindolones and formylpyrrolidines
Ph.D. értekezés, Summary: Synthesis and structure of (bi)cycloalkane-condensed 1,3-oxazines and thiazines, oxazoloisoindolones and formylpyrrolidines