Kooperáló partnerek

Az ipari együttműködések jelentős gyógyszerkutatási eredményeket hoztak és e területről számos szabadalmi bejelentés született.

Az Intézet kutatócsoportjai számos nemzetközi szakmai kapcsolatot ápolnak különböző külföldi partnerintézményekkel. A széleskörű nemzetközi kapcsolatoknak is köszönhetően, az Intézet több kooperációs munkája jelent meg a közelmúltban különböző rangos folyóiratban, továbbá a korábbi években több doktorandusz hallgató végezhetett néhány hónapos kutatómunkát külföldi egyetemeken.


Intézetünk és hazai kutatócsoportok együttműködése eredményeképpen a gyakorlati tapasztalatok és szakmai tudás bővítése mellett számos publikáció jelent meg rangos folyóiratokban.