Üdvözöljük az SZTE Gyógyszerkémiai Intézet honlapján!


SZTE Innovációs Díj Pályázat 2023


A pályázat célja az Egyetem azon kutatóinak, valamint hallgatóinak támogatása, akik az Egyetemhez kötődő kutatómunkájuk során olyan tudományos eredményt, innovatív megoldást dolgoztak ki, amely szellemi alkotásnak minősül és üzleti szempontból hasznosítható lehet. Intézetünkben Dr. Szabados-Mészáros Rebeka a Leginnovatívabb kutatómunka a természettudományok és élettudományok területén részesült az Innovációs díjban.

3033_001

Hallgatói elismerések az Intézet oktatóinak


Immár hagyomány, hogy az évfolyamok minden évben megválasztják az adott tanév legjobb előadóját és gyakorlatvezetőjét. A 2022/23. tanév díjainak ünnepélyes átadására a SZOTE Gólyabálon került sor. Az Intézet mindhárom kötelező tárgyának oktatói közül több kollégánk is elismerésben részesült.


I. évfolyam Legjobb Gyakorlatvezetője: Dr. Szabados-Mészáros Rebeka Ildikó egyetemi tanársegéd (Kvalitatív kémiai analízis)


II. évfolyam Legjobb Előadója: Prof. Dr. Szatmári István egyetemi tanár (Szerves kémia)


III. évfolyam Legjobb Előadója: Dr. Lázár László egyetemi docens (Gyógyszerészi kémia)


A díjazottaknak gratulálunk, munkájukhoz további sok sikert kívánunk!

Dia1

Tudományos Diákköri Konferencián elért eredmények


Becker Nóra:
Aliciklusokkal kondenzált 1,3-tiazinok szintézise és átalakításai
Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar, Fogorvostudományi Kar, Gyógyszerésztudományi Kar és Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar 2023. évi Tudományos Diákköri Konferenciája
Gyógyszerésztudományi Szekció, 2023.11.15.
Témavezető: Dr. Palkó Márta (különdíj)


Burján Krisztina:
3-Amino-7-oxabiciklo[2.2.1]hept-5-én-2-karbonsav etilészter klasszikus és enzimes rezolválása
Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar, Fogorvostudományi Kar, Gyógyszerésztudományi Kar és Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar 2023. évi Tudományos Diákköri Konferenciája
Gyógyszerésztudományi Szekció, 2023.11.15.
Témavezető: Dr. Palkó Márta (különdíj)

Modok Bálint Imre:
Heteroanalóg kinurénsavak szintézise és továbbalakításai
Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar, Fogorvostudományi Kar, Gyógyszerésztudományi Kar és Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar 2023. évi Tudományos Diákköri Konferenciája
Gyógyszerésztudományi Szekció, 2023.11.15.
Témavezető: Dr. Szatmári István, Dr. Simon Péter (különdíj)

Petrinca Krisztina:
Bioaktív vibrindol konjugátumok szintézise
Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar, Fogorvostudományi Kar, Gyógyszerésztudományi Kar és Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar 2023. évi Tudományos Diákköri Konferenciája
Gyógyszerésztudományi Szekció, 2023.11.15.
Témavezető: Dr. Szatmári István, Dr. Hegedűs Dóra (II. díj)

Boncz Mária Fanni:
Bifunkciós di- és szeszkviterpénvázas 1,3- és 1,4-aminoalkohol származékok sztereoszelektív szintézise
Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar, Fogorvostudományi Kar, Gyógyszerésztudományi Kar és Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar 2023. évi Tudományos Diákköri Konferenciája
Gyógyszerésztudományi Szekció, 2023.11.15.
Témavezető: Dr. Szakonyi Zsolt, Bai Dorottya (I. díj)

Külföldi előadások


Rebeka Mészáros, Márton Szabados, Vivien Szabó, István Szatmári:
Kaolinite catalysed etherification of furanic alcohol to furanic ethers under continuous flow conditions
ACS Spring 2023: Crossroads of Chemistry Conference
2023. március 26-30., Indianapolis, USA (poszter)


Márta Palkó, Ádám Csomor, István Szatmári 
Selective synthesis of new 2-(4-aryl-1,2,3-triazol-1-yl)phenyl-quinazolin-4-ones through copper-catalyzed multicomponent reaction
23rd Tetrahedron Symposium
2023. június 27-30. Göteborg, Svédország (poszter)

Tünde Faragó, Márta Palkó:

Synthesis of novel spiro[5,8-methanoquinazoline-2,3'-indoline]-2',4-dione derivatives starting from alicyclic β-amino amides

23rd Tetrahedron Symposium
2023. június 27-30. Göteborg, Svédország (poszter)


Bálint Lőrinczi, Julián Robin Sárik, István Szatmári:
Synthesis of novel KYNA lactam derivatives via ortho‑quinonemethides
23rd Tetrahedron Symposium
2023. június 27-30. Göteborg, Svédország (poszter)


Dóra Hegedűs, István Szatmári:
Synthesis and transformations of bifunctional glycine-type precursors containing 8-hyroxyquinoline skeleton
23rd Tetrahedron Symposium
2023. június 27-30. Göteborg, Svédország (poszter)


Dorottya Bai, Zsuzsanna Schelz, István Zupkó, Zsolt Szakonyi:
Stereoselective synthesis and antiproliferative activity of bifunctional diterpene steviol derivatives
22nd European Symposium on Organic Chemistry

2023. július 9-13. Ghent, Belgium (poszter)


Zsolt Szakonyi, Tam Minh Le, Isaac Kinyua Njangiru, István Zupkó, György T. Balogh:
Synthesis and antiproliferative properties of o,n-functionalized isopulegol derivatives
22nd European Symposium on Organic Chemistry
2023. július 9-13. Ghent, Belgium (poszter)


Zein Alabdeen Khdar, Zsuzsanna Schelz, István Zupkó, Zsolt Szakonyi:

GA3-derived aminodiols and aminoalcohols: synthesis and biological evaluation

22nd European Symposium on Organic Chemistry
2023. július 9-13. Ghent, Belgium (poszter)


Hazai kongresszusi és munkabizottsági előadások

Sárik Julián Robin:
Aromás rendszerrel kondenzált kinurénsav származékok szintézise és továbbalakításai
Szegedi Ifjú Szerves Kémikusok Támogatásáért Alapítvány 23. tudományos előadóülése
Szeged, 2023. május 9. (orális)

Pivarcsik Tamás, May Nóra V., Kováts Éva, Spengler Gabriella , Tóth Szilárd, Ugrai Imre, Feczkó Tivadar, Szatmári István, Szakács Gergely, Enyedy Éva A.:
Két 8-hidroxi-kinolin és vízoldható fémorganikus komplexeik, mint multidrog rezisztencia ellen szelektíven ható vegyületek
56. Komplexkémiai Kollokvium és Koordinációs Kémiai Munkabizottsági ülése
Szeged, 2023. május 30.-június 1. (orális)

Bai Dorottya, Schelz Zsuzsa, Zupkó István, Szakonyi Zsolt:

Antiproliferatív hatású ent-beyerán-vázas 1,3-aminoalkoholok sztereoszelektív szintézise

Heterociklusos és Elemorganikus Kémiai Munkabizottság ülése

Balatonszemes, 2023. május 31. – június 2. (orális)


Remete Attila Márió, Novák Tamás, Nguyễn Thi Cẩm Tú, Kiss Loránd:

Egy palládiumkatalizált arilfluorozási reakció tanulmányozása

Heterociklusos és Elemorganikus Kémiai Munkabizottság ülése

Balatonszemes, 2023. május 31. – június 2. (orális)


Simon Péter, Lőrinczi Bálint, Szatmári István:
Új, C-3 alkoximetilkinurénsavszármazékok szintézise
Heterociklusos és Elemorganikus Kémiai Munkabizottság ülése
Balatonszemes, 2023. május 31. – június 2. (orális)

Sárik Julián Robin, Lőrinczi Bálint, Szatmári István:
KYNA pirrolokinolinon származékainak szintézise ortokinon-metid köztiterméken keresztül
Heterociklusos és Elemorganikus Kémiai Munkabizottság ülése
Balatonszemes, 2023. május 31. – június 2. (orális)

Törteli Levente, Simon Péter, Szatmári István:
C3-funkcionalizált 4-oxo-1,4-dihidrokinolin-2-karbonsavak szintézise és továbbalakításai
MKE 4. Nemzeti Konferencia
2023. július 10-12. Eger (poszter)

Az MTA új doktorává avatták Dr. Szatmári Istvánt


Szatmari_Istvan

Szatmári István akadémiai doktori értekezésében kétféle szén-szén kötés kialakítására alkalmas reakciókkal nagyszámú policiklusos aromás és nitrogén-heteroatomot tartalmazó heteroaromás vegyületek előállítását írta le. A többkomponensű reakciókban felhasználható kiindulási anyagok sokféleségének köszönhetően nagy szerkezeti változatosságot mutató vegyülettárakat hozott létre, melyek egyes képviselői hatástani szempontból is értékesek. Az emberi szervezetben az idegsejteket védő és az idegrendszeri működést befolyásoló kinurénsav fontos szerepet játszik; hiánya és túltermelődése is különböző megbetegedések kialakulásához vezethet. A kinurénsav szerkezeti módosításával olyan új származékokat állított elő, melyek megnövekedett vízoldékonyságuk mellett az agyba is fokozottabban képesek bejutni és ezáltal hatásukat kifejteni. Szintetikus munkája során szem előtt tartotta a zöld kémiai irányelveket. Számos új termék oldószermentes, mikrohullámú körülmények között optimalizált szintézisét valósította meg, és eredményeivel jelentősen hozzájárult a tématerületen rendelkezésre álló ismeretek bővítéséhez. Kiterjedt kutatói kapcsolatainak köszönhetően szintetikus munkája elméleti számításokkal, modern elválasztástechnikai módszerekkel és hatástani vizsgálatokkal is kiegészült.
Nevtelen2
Külföldi előadások


Bálint Lőrinczi, Zsófia Sánta, István Szatmári:
Synthesis and transformation of aza kynurenic acid derivatives
9th BBBB International Conference on Pharmaceutical Sciences
15-17 September, 2022, Ljubljana, Slovenia (poster presentation)


István Szatmári:
Synthesis and transformations of kynurenic acid derivatives with potential neuroprotective activity
9th BBBB International Conference on Pharmaceutical Sciences
15-17 September, 2022, Ljubljana, Slovenia (keynote lecture)


É. A. Enyedy, V. Pósa, I. Safyanova, J. P. Mészáros, T. Pivarcsik, N. V. May, G. Spengler, S. Pósa, S. Tóth, G. Szakács, O. Csuvik, I. Szatmári:
Water-soluble 8-hydroxyquinoline-amino acid hybrids and their interaction with various metal ions: relationship between solution chemistry and cytotoxicity
16th European Biological Inorganic Chemistry Conference (EuroBIC-16)
17-21 July, 2022, Grenoble, France (lecture)


O. Dömötör, T. Pivarcsik, J. P. Mészáros, O. Csuvik, I. Szatmári, É. A. Enyedy:
Binding of half-sandwich organorhodium(III) and organoruthenium(II) complexes towards human serum albumin: kinetics, affinity, binding mode
16th European Biological Inorganic Chemistry Conference (EuroBIC-16)
17-21 July, 2022, Grenoble, France (poster presentation)


T. Pivarcsik, G. Egri, S. Tóth, G. Szakács, G. Spengler, I. Ugrai, I. Szatmári, É.A. Enyedy:

Half-sandwich rhodium and ruthenium complexes of 8-hydroxyquinoline derivatives targeting multidrug resistant cancer cells

First International Symposium on Bioorganometallic chemistry 20 ans apres / 20 years after

8 July, 2022, Paris, France (poster presentation)


Tünde Faragó, Márta Palkó, István Szatmári:
Novel alicyclic β-amino amide organocatalysts for the synthesis of pharmaceutically relevant oxindoles
22nd Tetrahedron Symposium
28 June – 1-July, 2022, Lisbon/Portugal (poster presentation)


Péter Simon, Bálint Lőrinczi, István Szatmári:
A novel eco-friendly, one-pot method for the synthesis of kynurenic acid ethyl esters
22nd Tetrahedron Symposium
28 June – 1-July, 2022, Lisbon/Portugal (poster presentation)


Márta Palkó, Tünde Faragó, István Szatmári:
Synthesis of glycosyl triazolyl methanopyrroloquinazoline and methanoisoindoloquinazoline derivatives via domino- and click reactions
22nd Tetrahedron Symposium
28 June – 1-July, 2022, Lisbon/Portugal (poster presentation)


Bálint Lőrinczi, Péter Simon, István Szatmári:
Synthesis of 4-oxoquinoline substituted indole-bioconjugates
22nd Tetrahedron Symposium
28 June – 1-July, 2022, Lisbon/Portugal (poster presentation)


Dóra Hegedűs, Nikoletta Szemerédi, Gabriella Spengler, István Szatmári:
Partially aromatic ortho-quionone-methides as precursors for the synthesis of novel naphthoxazines with improved antibacterial activity
22nd Tetrahedron Symposium
28 June – 1-July, 2022, Lisbon/Portugal (poster presentation)


Zsolt Szakonyi, Dániel Ozsvár, Dorottya Bai, Viktória Nagy, István Zupkó:
Stereoselective synthesis and antiproliferative activity of steviol- and isosteviol-based bi- and trifunctionalized diterpenoids
2021 Southern Brazilian Journal of Chemistry International Virtual Conference
18-19 March, 2022 (oral presentation, online)


Tünde Faragó, Márta Palkó, István Szatmári:

Organocatalytic activity of novel alicyclic β-amino amides in asymmetric aldol reaction

2022 #RSC Poster Twitter Conference

1 March, 2022 (online, poster presentation)

 

Shahmohammadi Sayeh, Faragó Tünde, Palkó Márta, Forró Enikő:
Green enzymatic strategies for the preparation of enantiomeric carbocyclic β-amino acid derivatives
4th International Green Catalysis Symposium, GreenCat, 2022, 19-22 April, Rennes/France (poster presentation)

 

Vivien Pósa, Nóra V. May, Gabriella Spengler, Szonja Pósa, Szilárd Tóth, Gergely Szakács, Imre Ugrai, István Szatmári, Petra Nagy, Éva Anna Enyedi:
Investigation of the interaction of a water-soluble 8-hydroxyquinoline amino acid hybrid with essential metal ions
International Symposium on Metal Complexes, ISMEC, 2022, 5-8 June, Valencia/Spain (poster presentation)

 

Hazai kongresszusi és munkabizottsági előadások


Faragó Tünde:
Aliciklusos β-aminosav származékok előállítása és organokatalitikus alkalmazhatóságának vizsgálata: farmakológiailag jelentős oxindolok szintézise izatin aszimmetrikus aldol reakciójával
MTA Heterociklusos és Elemorganikus Kémiai Munkabizottságának a Patonay Tamás‐díj átadásával egybekötött nyílt ülése
Budapest, 2022. november 25.


Simon Péter:
Kinurénsavszármazékok egylombikos, környezetbarát előállítása és továbbalakításai
Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Fiatal Kutatók Fóruma
Budapest, 2022. november 25.


Anas Semghouli, Remete Attila, Kiss Loránd:
Application of metathesis for the synthesis of novel azaheterocycles with multiple chiral centers
MTA Alkaloid- és Flavonoidkémiai Munkabizottság Előadóülése
Mátrafüred, 2022. október 6-7.


Hegedűs Dóra, Szemerédi Nikoletta, Spengler Gabriella, Szatmári István:
A módosított Mannich-reakció alkalmazása bioaktív prekurzorok szintézisére és továbbalakításaira
Gyógyszerkémiai és Gyógyszertechnológiai Szimpózium 2022
Herceghalom, 2022. szeptember 19-20. (orális)


Bai Dorottya, Schelz Zsuzsanna, Zupkó István, Balogh György Tibor, Szakonyi Zsolt:
Antiproliferatív hatású diterpén 1,3-aminoalkoholok és aminotriolok sztereoszelektív szintézise
Gyógyszerkémiai és Gyógyszertechnológiai Szimpózium 2022
Herceghalom, 2022. szeptember 19-20. (orális)


Shahmohammadi Sayeh, Forró Enikő, Fülöp Ferenc, Palkó Márta, Faragó Tünde:
New lipase-mediated hydrolysis of β-amino carboxylic esters to prepare pharmacologically significant enantiomers
Gyógyszerkémiai és Gyógyszertechnológiai Szimpózium 2022
Herceghalom, 2022. szeptember 19-20. (orális)


István Szatmári and Bálint Lőrinczi:
New aspects in the synthesis and transformations of kynurenic acid derivatives with potential neuroprotective activity
22nd IMEK Conference
14-16, July, 2022, Szeged, Hódmezővásárhely


Szatmári István:
Fülöp Ferenc az iskolateremtő, a kutató, a kolléga
Vegyészkonferencia 2022,
 Eger, 2022. június 15-17. (orális)

 

Bai Dorottya, Zupkó István, Szakonyi Zsolt:
Bi- és tetrafunkciós diterpén szteviol származékok sztereoszelektív szintézise
Tavaszi Szél Konferencia, Pécs, 2022. május 6-8. (poszter)


Simon Péter:
Szubsztituált kinurénsavszármazékok mikrohullám-asszisztált zöldkémiai előállítása

Szegedi Ifjú Szerves Kémikusok Támogatásáért Alapítvány 22. tudományos előadóülése, Szeged, 2022. május 18. (orális)

 

Zein Alabdeen Khdar:
GA3-derived aminodiols: Synthesis and biological evaluation
Szegedi Ifjú Szerves Kémikusok Támogatásáért Alapítvány 22. tudományos előadóülése, Szeged, 2022. május 18. (orális)


Faragó Tünde, Palkó Márta, Szatmári István:
Változatosan szubsztituált enantiomertiszta aliciklusos béta aminosav-származékok szintézise és organokatalitikus alkalmazhatóságának vizsgálata izatin aszimmetrikus aldol reakciójával
MTA 
Heterociklusos és Elemorganikus Kémiai Munkabizottság ülése, Balatonszemes, 2022. május 23-25. (orális)


Lőrinczi Bálint, Simon Péter, Szatmári István:
Triaril-metán biokonjugátumok szintézise indol és kinurénsav elemekből
MTA Heterociklusos és Elemorganikus Kémiai Munkabizottság ülése, Balatonszemes, 2022. május 23-25. (orális)


Hegedűs Dóra, Szatmári István, Spengler Gabriella, Szemerédi Nikoletta:
Bioaktív naftoxazin-származékok szintézise glioxilát-szubsztrát alkalmazásával
MTA Heterociklusos és Elemorganikus Kémiai Munkabizottság ülése, Balatonszemes, 2022. május 23-25. (orális)


Khdar Alabdeen Zein, Le Minh Tam, Schelz Zsuzsa, Zupkó István, Szakonyi Zsolt:
Synthesis and atiproliferative activity of Gibberellic acid-derived aminodiols
MTA Heterociklusos és Elemorganikus Kémiai Munkabizottság ülése, Balatonszemes, 2022. május 23-25. (orális)


Simon Péter, Lőrinczi Bálint, Szatmári István:
Új környezetbarát, one-batch eljárások kidolgozása kinurénsav-származékok szintézisére
MTA Heterociklusos és Elemorganikus Kémiai Munkabizottság ülése, Balatonszemes, 2022. május 23-25. (orális)

Nevtelen2
PhD védések a Gyógyszerkémiai Intézetben


2022. december 12-én Fatima Zahra Bamou védte meg értekezését gyógyszerészeti tudományok tudományágban.


2022. szeptember 22-én Mounir Raji védte meg értekezését gyógyszerészeti tudományok tudományágban.


2022. augusztus 24-én Sayeh Shahmohammadi védte meg értekezését gyógyszerészeti tudományok tudományágban.


2022. július 7-én Huszárné Gecse Zsanett védte meg értekezését gyógyszerészeti tudományok tudományágban.


2022. június 14-én Mohamed El Haimer védte meg értekezését gyógyszerészeti tudományok tudományágban.


2021. augusztus 31-én dr. Lőrinczi Bálint, december 9-én Mészáros Rebeka Ildikó védte meg értekezését gyógyszerészeti tudományok tudományágban.
Nevtelen2
A 2021. évi Tudományos Diákköri Konferencián Intézetünk hallgatói, Sánta Zsófia, Sárik Julián Robin és Nguyen Thi Cam Tú mutatta be kutatómunkáját.


Sánta Zsófia

Előadás címe: Aza-kinurénsavak szintézise és transzformációi 

Témavezető: Dr. Szatmári István; Konzulens: Dr. Lőrinczi Bálint

I. helyezés


Sárik Julián Robin

Előadás címe: Benzológ 4-hidroxikinolin-2-karbonsavak szintézise és továbbalakításai című előadásával

Témavezető: Dr. Szatmári István; Konzulens: Dr. Lőrinczi Bálint

III. helyezés


Nguyen Thi Cam Tú

Előadás címe: Studies of a Pd-catalysed arylfluorination reaction

Témavezetők: Prof. Dr. Kiss Loránd, Dr. Remete Attila Márió

Különdíjban részesült


Az általuk elért eredményekhez gratulálunk!