Speciális kurzusok

Enzim-katalizált reakciók a szerves kémiában


GYTK kurzuskód: GYTK 751
Tantárgy típusa: előadás
Tantárgy jellege: szabadon választható
Kreditérték: 2
Heti kontaktóra szám: 1
Évközi számonkérés formája: közlemény feldolgozása és bemutatása (PowerPoint előadástartás)
Értékelés/vizsgaforma: írásbeli kollokvium
Mintatantervi helye: 6. szemeszter
Tantárgyi előfeltétel: Szerves kémia-hetrociklusos vegyületek GYTK 123
Tantárgy felelőse: Prof. Dr. Forró Enikő
Tantárgy oktatásába bevont oktatók:
A tárgy oktatásának célja:
Egy országosan is új szemlélet bevezetése a biokatalizátorok szerves kémia területén való felhasználására, a zöld kémia fontosságának, valamint a sztereokémiai szemlélet gyógyszerkutatásban való kialakításának területein. A tárgy oktatása keretében, a hallgatók gyakorlati képzésben is részesülnek (összemérnek egy enzimes reakciót, HPLC, vagy GC királis oszlopán követik a reakció időbeni előrehaladását, majd polariméterrel a szétválasztott termékek optikai forgatóképességét mérik). Megismerkednek a folyamatos üzemmódban végzett enzimes reakciók kivitelezésére alkalmazott H-Cube készülék működési elvével is. Ugyancsak a tárgy oktatása keretében, egyenként dolgoznak fel és mutatnak be 10-15 perces PowerPoint előadás keretében egy kapott, releváns enzimes közleményt. Az egyetemi hallgatók bevezetése az új módszerek alkalmazásába lehetőséget ad számukra szakdolgozat elkészítésére és egyben fontos az utánpótlás-nevelés szempontjából.

Letölthető dokumentumok:
-előadás tematikája

Kötelező/ajánlott irodalom:
1. Forró E., Zöld utak a gyógyszerkutatásban, enzim-katalizált reakciók a szerves kémiában -Elektronikus tananyag, 2014
(a Szegedi Tudományegyetem CooSpace rendszerében), -kötelező
2. Poppe L., Nagy J., Hornyánszky G., Boros Z., Sztereoszelektív szintézisek -Egyetemi tananyag, 2011 -ajánlott
(http://www.och.bme.hu/ifj-nagy/Oktatas/Segedlet/Poppe_Sztereoszelektiv.pdf).
3. K. Faber, Biotransformations in Organic Chemistry -A textbook, Springer 1997. -ajánlott

 

Számítógépes irodalmazás


GYTK kurzuskód: GYTK 781
Tantárgy típusa: előadás
Tantárgy jellege: szabadon választható
Kreditérték: 2
Heti kontaktóra szám: 1 óra
Évközi számonkérés formája: nincs
Értékelés/vizsgaforma: beszámoló ötfokozatú
Mintatantervi helye: 5. szemeszter
Tantárgyi előfeltétel(ek): élettan 1, (GYTK 151), szerves kémia 1 (GYTK 121), szerves kémia gyakorlat (GYTK 122)
Tantárgy felelőse: Dr. Szakonyi Zsolt egyetemi docens
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Dr. Szakonyi Zsolt
A tárgy oktatásának célja (kialakítandó kompetenciák):
A tárgy oktatásának célja, hogy bevezesse a hallgatókat a szakirodalmazás számítógépes módszereibe. Bemutassa a tudományos publikáció, szabadalom létrehozásának fázisait, folyamatát. Ismertesse a tudománymetrikai mérőszámok jelentőségét. Megismertesse a főbb számítógépes adatbázisokat és azok gyakorlati felhasználását. A hallgatók megszerezzék a szükséges gyakorlatot az önálló irodalom kereséséhez és feldolgozáshoz, pályamunkájuk, diplomamunkájuk irodalmi részének elkészítéséhez.

Letölthető dokumentumok:
-előadás tematikája