Hazai szakmai együttműködések

Intézetünk és hazai kutatócsoportok együttműködése eredményeképpen a gyakorlati tapasztalatok és szakmai tudás bővítése mellett számos publikáció jelent meg rangos folyóiratokban.

Prof. Csámpai Antal (ELTE TTK Szervetlen Kémiai Tanszék)


Prof. Geiszt Miklós, Dr. Veronika Pape (Semmelweis Egyetem, ÁOK Élettani Intézet)


Prof. Borbás Anikó (Debrecei Egyetem GYTK Gyógyszerészi Kémiai Tanszék)


Prof. Kurtán Tibor (Debrecei Egyetem TEK-TTK Szerves Kémiai Tanszék)


Dr. Volk Balázs (Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest)


Dr. Dormán György (ThalesNano Zrt., Budapest)


Prof. Tóth Géza, Prof. Vígh László (MTA SZBK Biokémiai Intézet)


Dr. Paragi Gábor (MTA-SZTE, Szupramolekuláris és Nanoszerkezetű Anyagok Kutatócsoport)


Prof. Vécsei László, Dr. Zádori Dénes (SZTE SZAOK Neurológiai Klinika)


Dr. Datki Zsolt (SZTE SZAOK Pszichiátriai Klinika)


Dr. Spengler Gabriella (SZTE SZAOK Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet)


Prof. Varró András, Dr. Jost Norbert (SZTE SZAOK Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet)


Dr. Enyedy Éva (SZTE TTIK Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék)


Prof. Toldi József, Dr. Farkas Tamás, Dr. Gellért Levente (SZTE TTIK Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék)


Dr. Szekeres András (SZTE TTIK Mikrobiolgiai Tanszék)


Dr. Erdélyi Miklós (SZTE TTIK, Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék)


Prof. Péter Antal (SZTE GYTK Gyógyszeranalitikai Intézet)


Prof. Zupkó István (SZTE GYTK Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet)


Dr. Hunyadi Attila (SZTE GYTK Farmakognóziai Intézet)