III. évfolyam

gyógyszerészi kémia

Gyógyszerészi kémia – I. félév

 

Előadás:

GYTK kurzuskód: GYTKm231
Tantárgy jellege: kötelező
Kreditérték: 4
Heti kontaktóra szám: 4 óra
Évközi számonkérés formája: nincs
Értékelés/vizsgaforma: kollokvium
Mintatantervi helye: 1. trimeszter
Tantárgyi előfeltétel(ek): GYTKm091 Kvalitatív kémiai analízis előadás; GYTKm123 szerves kémia 2. félév előadás;
Tantárgy felelőse: Dr. Lázár László
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Dr. Palkó Márta, Dr. Szakonyi Zsolt, Dr. Zalán Zita


A tárgy oktatásának célja (kialakítandó kompetenciák):
A gyógyszerészi kémia oktatásának célja, hogy a hallgatók elsajátítsák a gyógyszervegyületek szerkezetével, szerkezet-hatás összefüggéseivel, fizikai és kémiai tulajdonságaival, szintézisével, felhasználásuk minőségi kritériumaival, az ellenőrzésükre alkalmas kémiai, fizikai-kémiai és analitikai módszerekkel kapcsolatos ismereteket. Az előadásokon és gyakorlatokon különös hangsúlyt kap a kémiai gondolkodás fejlesztése, a gyógyszerkémiai, gyógyszerészi szemlélet adása és a szakmai önképzés igényének kialakítása, amelyekre alapozva a hallgatók későbbi pályájukon képesek lesznek a gyógyszerkészítményekkel kapcsolatos kémiai információk értelmezésére, a felmerülő problémák szakszerű megoldására.

 

Gyakorlat:

GYTK kurzuskód: GYTKm232
Tantárgy jellege: kötelező
Kreditérték: 5 kredit
Heti kontaktóra szám: 1 óra szeminárium + 5 óra gyakorlat
Évközi számonkérés formája: írásbeli beszámoló (a szemeszter folyamán két alkalommal), írásbeli röpdolgozatok (a szemeszter folyamán 4-8 alkalommal)
Értékelés/vizsgaforma: gyakorlati jegy
Mintatantervi helye: 5. szemeszter
Tantárgyi előfeltétel(ek):
GYTKm091 Kvalitatív kémiai analízis – kollokvium
GYTKm123 Szerves kémia – szigorlat
Tantárgy felelőse: Dr. Lázár László
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Dr. Lőrinczi Bálint, Dr. Palkó Márta, Dr. Zalán Zita

A tárgy oktatásának célja (kialakítandó kompetenciák):
A gyógyszerészi kémia oktatásának célja, hogy a hallgatók elsajátítsák a gyógyszervegyületek szerkezetével, szerkezet-hatás összefüggéseivel, fizikai és kémiai tulajdonságaival, szintézisével, felhasználásuk minőségi kritériumaival, az ellenőrzésükre alkalmas kémiai, fizikai-kémiai és analitikai módszerekkel kapcsolatos ismereteket. Az előadásokon és gyakorlatokon különös hangsúlyt kap a kémiai gondolkodás fejlesztése, a gyógyszerkémiai, gyógyszerészi szemlélet adása és a szakmai önképzés igényének kialakítása, amelyekre alapozva a hallgatók későbbi pályájukon képesek lesznek a gyógyszerkészítményekkel kapcsolatos kémiai információk értelmezésére, a felmerülő problémák szakszerű megoldására.

Letölthető dokumentumok:
-előadás tematikája
-gyakorlat tematikája

 

Gyógyszerészi kémia – II. félév

Előadás:

GYTK kurzuskód: GYTKm233
Tantárgy jellege: kötelező
Kreditérték: 5
Heti kontaktóra szám: 4 óra
Évközi számonkérés formája: nincs
Értékelés/vizsgaforma: szigorlat
Mintatantervi helye: 2. trimeszter
Tantárgyi előfeltétel(ek): GYTKm231 gyógyszerészi kémia 1. előadás; GYTKm232 gyógyszerészi kémia 1. gyakorlat;
Tantárgy felelőse: Dr. Szakonyi Zsolt
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Dr. Lázár László, Dr. Palkó Márta, Dr. Zalán Zita


A tárgy oktatásának célja (kialakítandó kompetenciák):
A gyógyszerészi kémia oktatásának célja, hogy a hallgatók elsajátítsák a gyógyszervegyületek szerkezetével, szerkezet-hatás összefüggéseivel, fizikai és kémiai tulajdonságaival, szintézisével, felhasználásuk minőségi kritériumaival, az ellenőrzésükre alkalmas kémiai, fizikai-kémiai és analitikai módszerekkel kapcsolatos ismereteket. Az előadásokon és gyakorlatokon különös hangsúlyt kap a kémiai gondolkodás fejlesztése, a gyógyszerkémiai, gyógyszerészi szemlélet adása és a szakmai önképzés igényének kialakítása, amelyekre alapozva a hallgatók későbbi pályájukon képesek lesznek a gyógyszerkészítményekkel kapcsolatos kémiai információk értelmezésére, a felmerülő problémák szakszerű megoldására.

Gyakorlat:

GYTK kurzuskód: GYTKm234
Tantárgy jellege: kötelező
Kreditérték: 5 kredit
Heti kontaktóra szám: 1 óra szeminárium + 5 óra gyakorlat
Évközi számonkérés formája: írásbeli beszámoló (a szemeszter folyamán két alkalommal), írásbeli röpdolgozatok (a szemeszter folyamán 4-8 alkalommal)
Értékelés/vizsgaforma: gyakorlati jegy
Mintatantervi helye: 6. szemeszter
Tantárgyi előfeltétel(ek):
GYTKm231 Gyógyszerészi kémia – kollokvium
GYTKm232 Gyógyszerészi kémia – gyakorlati jegy
Tantárgy felelőse: Dr. Lázár László
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Dr. Lőrinczi Bálint, Dr. Palkó Márta, Dr. Zalán Zita

A tárgy oktatásának célja (kialakítandó kompetenciák):
A gyógyszerészi kémia oktatásának célja, hogy a hallgatók elsajátítsák a gyógyszervegyületek szerkezetével, szerkezet-hatás összefüggéseivel, fizikai és kémiai tulajdonságaival, szintézisével, felhasználásuk minőségi kritériumaival, az ellenőrzésükre alkalmas kémiai, fizikai-kémiai és analitikai módszerekkel kapcsolatos ismereteket. Az előadásokon és gyakorlatokon különös hangsúlyt kap a kémiai gondolkodás fejlesztése, a gyógyszerkémiai, gyógyszerészi szemlélet adása és a szakmai önképzés igényének kialakítása, amelyekre alapozva a hallgatók későbbi pályájukon képesek lesznek a gyógyszerkészítményekkel kapcsolatos kémiai információk értelmezésére, a felmerülő problémák szakszerű megoldására.

Letölthető dokumentumok:


Kötelező/ajánlott irodalom:
1. Gyógyszerészi kémia (szerkesztők: Fülöp Ferenc, Noszál Béla, Szász György, Takácsné No¬vák Krisztina), Semmelweis Kiadó, Budapest, 2010

2. Gyógyszerészi kémia gyakorlatok (szerkesztők: Lázár László, Fülöp Ferenc), JATEPress Kiadó, Szeged, 2008