V. évfolyam

kutatás

Bevezetés a gyógyszerkutatásba


GYTK kurzuskód: GYTKm431, GYBN01E
Tantárgy típusa: előadás
Tantárgy jellege: kötelezően választható
Kreditérték: 3 kredit
Heti kontaktóra szám: 3 óra
Évközi számonkérés formája: -
Értékelés/vizsgaforma: kollokvium
Mintatantervi helye: 9. szemeszter
Tantárgyi előfeltétel(ek): Gyógyszerészi kémia 2 szigorlat (GYTKm233), Gyógyszerészi kémia 2 gyakorlat (GYTKm234)
Tantárgy felelőse: Dr. Szakonyi Zsolt

Bevont oktatók: Dr. Remete Attila Márió, VendégelőadókA tárgy oktatásának célja (kialakítandó kompetenciák):
A bevezetés a gyógyszerkutatásba tárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók ismereteit a kémiai gyógyszerkutatás irányába szélesítése. A tárgy bemutatja a felfedező gyógyszerkutatás lépéseit, a fejlesztés fázisait és a főbb humán vizsgálati szabályokat is.


Letölthető dokumentumok:
-előadás tematikája


Kötelező/ajánlott irodalom:
Coospace-re feltöltött előadás diaanyaga
Keserű György Miklós: A gyógyszerkutatás kémiája, Akadémiai kiadó, 2011.