I. évfolyam

kvali

Kvalitatív kémiai analízis

 

Előadás:

GYTK kurzuskód: GYTK22M-301
Tantárgy jellege: kötelező
Kreditérték: 3
Heti kontakt óra szám: 2
Évközi számonkérés formája: -
Értékelés/vizsgaforma: kollokvium
Mintatantervi helye: 2. szemeszter
Tantárgyi előfeltétel(ek): általános kémia előadás (GYTK22M-201), kvalitatív kémiai analízis gyakorlat (GYTK22M-302)
Tantárgy felelőse: Dr. Palkó Márta


A tárgy oktatásának célja (kialakítandó kompetenciák):
A kvalitatív kémiai analízis oktatásának a célja, hogy a legfontosabb elemek, kémiai csoportok kimutatásának és elválasztásának alapmódszereit a hallgatókkal elsajátítassa, megtanítsa a laboratóriumi munka alapszabályait, egyszerű kémiai műveletek önálló elvégzését, a kémiai reakciók szabatos értelmezését és az analitikus gondolkodást. A tantárgy szorosan kapcsolódik az általános és szervetlen kémia, kvantitatív kémiai analízis, fizikai kémia, gyógyszerészi kémia és gyógyszeranalízis tantárgyak ismeretanyagához. A gyógyszerkönyvekben hivatalos gyógyszervegyületek minősítése, és a szennyezés-vizsgálatok kvalitatív kémiai reakciókon alapulnak.


Gyakorlat:

GYTK kurzuskód: GYTK22M-302
Tantárgy jellege: kötelező
Kreditérték: 4
Heti kontaktóra szám: 4
Évközi számonkérés formája: 3 írásbeli demonstráció teljesítése
Értékelés/vizsgaforma: gyakorlati jegy
Mintatantervi helye: 2. szemeszter
Tantárgyi előfeltétel: általános kémia előadás (GYTK22M-201)
Tantárgy felelőse: Prof. Dr. Forró Enikő
Tantárgy oktatásába bevont oktatók: Dr. Lőrinczi Bálint, Dr. Szabados-Mészáros Rebeka Ildikó, Dr. Orsy György, Dr. Remete Attila Márió, Dr. Zalán Zita

A tárgy oktatásának célja:

A kvalitatív kémiai analízis oktatásának célja, hogy a legfontosabb elemek, kémiai csoportok kimutatásának és elválasztásának alapmódszereit a hallgatókkal elsajátíttassa, megtanítsa a laboratóriumi munka alapszabályait, egyszerű kémiai műveletek önálló elvégzését, a kémiai reakciók szabatos értelmezését és az analitikus gondolkodást. A tantárgy szorosan kapcsolódik az általános és szervetlen kémia, kvantitatív kémiai analízis, fizikai kémia, gyógyszerészi kémia és gyógyszeranalízis tantárgyak ismeretanyagához. A gyógyszerkönyvekben hivatalos gyógyszervegyületek minősítése, és a szennyezés-vizsgálatok kvalitatív kémiai reakciókon alapulnak.

 

Letölthető dokumentumok:
-előadás tematikája
-gyakorlat tematikája


Kötelező/ajánlott irodalom:
Tankönyv: Barcza Lajos, A minőségi kémiai analízis alapjai, Medicina 1997.
Jegyzet: Martinek Tamás, Kvalitatív kémiai analízis, Szeged, 2007.