A Kari Tanács tagjai

Szavazati jogú oktatói tagok:

1.

Dr. Zupkó István

dékán, tanszékvezető, egyetemi docens

2.

Dr. Aigner Zoltán

oktatási dékánhelyettes, egyetemi docens

3.

Dr. Ambrus Rita

egyetemi docens

4.

Dr. Csóka Ildikó

tanszékvezető, egyetemi docens

5.

Dr. Csupor Dezső

beiskolázási és közkapcsolati dékánhelyettes, egyetemi docens

6.

Prof. Dr. Dombi György

egyetemi tanár

7.

Prof. Dr. Fülöp Ferenc

egyetemi tanár

8.

Prof. Dr. Hohmann Judit

tanszékvezető, egyetemi tanár

9.

Dr. Hunyadi Attila

egyetemi docens

10.

Dr. Ilisz István

tanszékvezető, egyetemi docens

11.

Prof. Dr. Kiss Loránd

tanszékvezető, egyetemi tanár

12.

Dr. Lázár László

egyetemi docens

13.

Dr. Rédei Dóra

egyetemi adjunktus

14.

Dr. Szakonyi Gerda

egyetemi docens

15.

Dr. Szakonyi Zsolt

gazdasági és tudományos dékánhelyettes, egyetemi docens

16.

Dr. Vasas Andrea

egyetemi docens, a Kari tanács titkára

17.

Dr. Burián Katalin

tanszékvezető, egyetemi docens, Általános Orvostudományi Kar képviselője

18.

Prof. Dr. Horváth Gyöngyi

tanszékvezető, egyetemi tanár, Általános Orvostudományi Kar képviselője

19.

Dr. Laczkó Gábor

egyetemi docens, Természettudományi és Informatikai Kar képviselője

20.

Prof. Dr. Sipos Pál

egyetemi tanár, Természettudományi és Informatikai Kar képviselője

 

Szavazati jogú dolgozói tag:

21.

Verseghy Veronika

ügyvivő szakértő

 

Szavazati jogú hallgatói tagok:

22.

Dr. Bíró Tivadar

PhD képviselő

23.

Tordai Henrietta

Hallgatói Önkormányzat elnöke, hallgatói képviselő

24.

Barna Ferenc

hallgatói képviselő

25.

Bukovszky András

hallgatói képviselő

26.

Hajagos Gergely

hallgatói képviselő

27.

Schrott Alexandra

hallgatói képviselő

28.

Nguyen Thi Ngoe Tram

hallgatói képviselő

 

Tanácskozási jogú állandó meghívottak:

1.

Dr. Barcsay István

PHOENIX Pharma Zrt. képviselője

2.

Dr. Bódis Attila

Richter Gedeon NyRt. képviselője

3.

Dr. Bodó Gabriella

intézetvezető főgyógyszerész, SZTE ÁOK Központi Gyógyszertár

4.

Dr. Czobor Anita

dékáni hivatalvezető

5.

Ifj. Dr. Regdon Géza

Közalkalmazott Tanács képviselője

 

A Kari Tanács póttagjai:

1.

Dr. Kiss Tivadar

egyetemi tanársegéd

2.

Ifj. Dr. Regdon Géza

egyetemi docens

3.

Dr. Doró Péter

egyetemi docens

4.

Dr. Ducza Eszter

egyetemi docens

5.

Dr. Szatmári István

egyetemi docens

6.

Dr. Csont Tamás

egyetemi docens, Általános Orvostudományi Kar képviselője

7.

Weszelovszkyné Dér Evelyn

ügyvivő szakértő, dolgozói képviselő

8.

Sipos Bence

hallgató

9.

Szemán Ágnes

hallgató

Hírek

 Hírek RSS

A PhD felvételi a 2020. szeptembertől induló képzésre a Modulo rendszerben történik, és a jelentkezők még 2020. május 15-ig nyújthatják be pályázatukat!