Küldetésnyilatkozat

A Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar küldetésnyilatkozata a Kar tevékenységét hosszútávon meghatározó dokumentum.

Kijelöli és vezérli a gyógyszerészképzés filozófiáját új gyógyszerészi, természettudományos és orvosi technológiai felfedezését a tudás elterjesztését és az életen át tartó intellektuális tanulás igényeinek kialakítását.


Feladata, hogy a dél-magyarországi régió szellemi centruma legyen, a graduális, továbbképzési, szakképzési oktatást szervezze, fejlessze a gyógyszerészi tudományt és irányítsa a tudományos közéletet. Képzési feladta a gyógyszerészi tudomány oktatása, etikai viselkedés és magatartás kialakítása, ezek megszerzésének elősegítése. Közforgalmú gyógyszertárakba, a gyógyszerellátás, gyógyszervizsgálat, , a különböző hatósági, gyógyszeripari és gyakorlati területekre magasan kvalifikált szakemberek képzése.

Kutatási feladat a nemzetközileg elismert, élenjáró tudományos kutatás művelése. Az eredmények elismert folyóiratokban és szakmai rendezvényeken való közlése, mely egyben a graduális és posztgraduális képzést is segíti.

Cél a betegorientált gyógyszerszakértői tevékenység graduális oktatása a hatósági feladatok ellátásában valamint a gyógyszerügyi szervezés érvényesítése az egészségügyben dolgozókkal és a betegekkel kapcsolatos munka végzésében. Olyan gyógyszerészi szolgáltatás létrehozásának elősegítése, mellyel a betegek életminősége javul.

A Kar célkitűzése, a gyógyszerészek egészségügyi alapellátási, kutatási tevékenységének magas szinten történő végzésének nemzetközileg és hazailag elismert oktatási módszerekkel történő megvalósítása. Feladata a nemzetközi kutatási tevékenység folytatása. Alapvető cél, hogy a gyógyszerészek aktívan vegyenek részt a régió gyógyszerészettel és társadalomtudományokkal kapcsolatos folyamataiban.

A Kar elismeri és elősegíti az egyéni törekvéseket, teljesítményeket, biztosítja a kutatási szabadság elvét, az etikai törvények érvényesülését, támogatja a sokszínűséget, igényt alakít ki az egész életen át történő tanulásra.

A Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar úgy mint a jogelőd Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem, Magyarország gyógyszerész szakemberképzését végző karának egyike, az egészségügyi értelmiség képzésének kiemelt központja.

Hírek

 Hírek RSS

A PhD felvételi a 2020. szeptembertől induló képzésre a Modulo rendszerben történik, és a jelentkezők még 2020. május 15-ig nyújthatják be pályázatukat!