duck-1463317_960_720

„Vigyázz, kacsa!” – Az SZTE Gyógyszerésztudományi Karának tudományos versenye a tévhitek ellen

A Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kara tudományos versenyt hirdet 9-12. osztályos középiskolások számára

Az egészséges életmóddal, a betegségek megelőzésével és kezelésével kapcsolatos tévhitek terjedését a megfelelő biológiai és kémiai alapismeretek hiánya és sokszor a gyors gyógyulás iránti vágy táplálja. Sajnos a helytelenül alkalmazott, rossz minőségű termékek használata többet árthat, mint a kezelés elmaradása. A napjainkra jellemző információáradatban fontos felismerni a tudományos bizonyítékokon alapuló módszerek és készítmények, valamint az áltudományos szenzációk közti különbséget, hogy ne válhassunk az utóbbiak áldozatává. A verseny célja az, hogy a középiskolások felismerjenek és minél alaposabban feltárjanak egy az egészségmegőrzéssel vagy gyógyítással kapcsolatos tévhitet, illetve áltudományos nézetet. A területhez tartozó tudományos bizonyítékok révén cáfolják meg azokat, továbbá kreatív módon és közérthetően próbálják felhívni a figyelmet a probléma veszélyeire. A Gyógyszerésztudományi Kar a versenyt azért hívta életre, hogy a középiskolás korosztály körében elősegítse a kritikus gondolkodásmód és vitakészség kialakítását.

A két fordulóból álló versenyen 14-18 éves, legfeljebb középiskolás diákok vehetnek részt. A verseny során a diákoknak egy, a gyógyítással, az egészségmegőrzéssel, az emberi test működésével, gyógyszerekkel, gyógynövényekkel vagy étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos tévhitet kell bemutatniuk és cáfolniuk.

A verseny két fordulóból áll. Az első, írásbeli forduló során a diákoknak az általuk választott témát írásban kell bemutatniuk. Az összefoglaló formai követelményei az alábbiak:

  • Terjedelem és forma: Legfeljebb 4000 karakter hosszúságú (szóközökkel együtt) Word/Pdf dokumentum. Az összefoglaló tartalmazhat táblázatot, grafikont, irodalmi hivatkozást, de képet nem.
  • Az összefoglaló tartalmazza az alábbi fejezeteket:
    • Bevezetés, problémafelvetés
    • A tévhit háttere
    • Cáfolat tudományos háttere

Az első fordulóra beérkezett dolgozatok közül a Gyógyszerésztudományi Kar oktatóiból álló szakértő zsűri formai és tartalmi szempontok alapján választja ki a második fordulóba jutó versenyzőket.

A második forduló során a versenyzőknek az első fordulóban vázolt tévhitet kell 10 perces előadásban bemutatniuk. Az előadást PowerPoint/Prezi prezentáció segítségével kell szemléletessé tenni. A versenyzők az ábrasoron kívül egyéb eszközt (pl. plakát, film, számítógépes animáció, kísérlet, stb.) is használhatnak. Az előadásokat rövid vita követi, amely során a versenyzők az általuk választott témában való jártasságukat rövid kérdések megválaszolásával is bizonyíthatják. A szóbeli forduló Szegeden, a Gyógyszerésztudományi Kar épületében kerül megrendezésre.

Reméljük, hogy sok tanintézményt és tanulót elérünk a kezdeményezésünkkel. A sikeres versenyhez tisztelettel kérjük együttműködésüket, segítségüket!

 

Részletes versenyfelhívás:

 

Cél:

A diákok figyelmének felhívása az egészséges életmóddal, a betegségek megelőzésével és kezelésével kapcsolatos tévhitek és áltudományos nézetek veszélyeire.

 

Célcsoport:

9-12. osztályos diákok, egyéni versenyzőként

 

Jelentkezés:

A versenyre egy internetes űrlapon lehet jelentkezni az írásbeli összefoglaló egyidejű feltöltésével. Jelentkezési határidő: 2019. február 1.

 

Lebonyolítás:

A verseny két fordulós. Az első fordulóra beküldött legjobb írásos összefoglalók szerzői vesznek részt a második fordulóban.

 

Időpontok, határidők:

Jelentkezés és az első forduló beküldésének a határideje: 2019. február 1.

Az írásbeli forduló értékelése: 2019. március 1.

A szóbeli forduló időpontja: 2019. április 6.

 

Nyeremények

A verseny szóbeli fordulóján résztvevő diákok nyereménye ajándékcsomag vagy ajándékutalvány.

 

Kapcsolattartó

Dr. Tóth Barbara

gytkpalyazatok@pharm.u-szeged.hu

 

Részletek és aktualitások: weboldalunkon és Facebook-oldalunkon

 

Örömteli és eredményes munkát kívánunk!