clauder

Szegedi sikerek a Clauder Ottó Emlékversenyen

A versenyelőadások negyedét szegedi résztvevők tartották, két kategóriagyőztes és a Clauder Ottó Emlékérem díjazottja jelenlegi, illetve korábbi szegedi PhD-hallgató

Ebben az évben immár 13. rendezték meg a névadó munkássága előtt tisztelgő Clauder Ottó Emlékversenyt, amely a 35 év alatti, diplomával rendelkező, gyógyszeriparban, kutatóintézetekben, illetve egyetemeken dolgozó fiatal kutatóknak biztosít lehetőséget a tudományos tapasztalatcserére egy nemes versengés kereti között. Az Emlékverseny ezúttal is az MGYT Gyógyszeripari Szervezetének és Gyógyszertechnológiai Szakosztályának közös szervezésében és az MGYT Gyógyszeranalitikai Szakosztályának támogatásával valósult meg. Az eseményt 2018. november 22-23-án régi/új helyszínen, a budapesti Benczúr Hotelben tartották.

Az idei évben rekordszámú, 42 darab előadás hangzott el a két nap alatt. Az emlékverseny csütörtöki napja ünnepélyes megnyitóval indult, ahol prof. dr. Szökő Éva az MGYT elnöke, valamint dr. Kovács Kristóf az MGYT Gyógyszeripari Szervezetének és ifj. dr. Regdon Géza az MGYT Gyógyszertechnológiai Szakosztályának elnökei köszöntötték a hallgatóságot és a versenyzőket.

Az idei versenyen a Szegedi Tudományegyetemet az alábbi fiatal kutatók képviselték:

Benke Edit (GYTK, Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet) „Ko-porlasztással előállított, hordozómentes száraz porinhalációs készítmények vizsgálata

Benkő Ernő Máté (GYTK, Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet) „Hatóanyag-polimer interakciók szilárd mátrix rendszerekben történő vizsgálata”

Bíró Tivadar (GYTK, Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet) „Megnövelt hatékonyságú szemészeti készítmények formulálása”

Gajdács Márió (ÁOK, Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet) „Gyógyszervegyületek és szerves kalkogénvegyületek quorum sensing-gátló hatásának vizsgálata”

Katona Bálint (GYTK, Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet) „Innovatív bukkális mukoadhezív hatóanyag hordozó rendszerek formulálása és fizikai-kémiai tulajdonságaik vizsgálata”

Kulmány Ágnes Erika (GYTK, Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet) „Egy 17-pirazolil-androsztán származék humán nőgyógyászati daganatos sejtvonalakon kifejtett tumorellenes hatása nőgyógyászati daganatos sejtvonalakon”

L. Kiss Eszter (GYTK, Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet) „Benzalkónium-klorid amnion membránon történő penetrációjának vizsgálata szemészeti aspektusból

Le, Tam Minh (GYTK, Gyógyszerkémiai Intézet) „Synthesis and transformation of (-)-isopulegool-based chiral β-aminolactones and β-aminoamides”

Léber Attila (Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet) „Fogágybetegség kezelésére szolgáló lipid alapú hordozórendszer fejlesztése és vizsgálata”

Lőrinczi Bálint (GYTK, Gyógyszerkémiai Intézet) „Kinurénsav-származékok továbbalakítása ortokinon-metid köztiterméken keresztül”

Mag Beáta Zsófia, Bartus Éva (ÁOK, Orvosi Vegytani Intézet) „Proteinek felismerési mintázata a foldamer térben

Stefkó Dóra (GYTK, Farmakognóziai Intézet) „Juncaceae fajok biológiailag aktív fenantrénjeinek izolálása és szerkezetmeghatározása

Zsikó Stella (GYTK, Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet) „Az in vivo humán bőrpenetráció modellezésének lehetősége a hármas megközelítés (triple pack approach) módszerrel”

 

A kuratórium a módosított alapszabály alapján az idei évben 4 kategóriában hirdetett győztest: farmakológia témakörben Kulmány Ágnes Erika (SZTE, Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet) nyert „Egy 17-pirazolil-androsztán származék humán nőgyógyászati daganatos sejtvonalakon kifejtett tumorellenes hatása nőgyógyászati daganatos sejtvonalakon” című előadásával. A kémia-analitika szekció győztese Ács András (MTA, TTK, MS Proteomika Kutatócsoport) lett „Immunglobulin G glikánok szerkezeti jellemzése” című előadásával. Gyógyszertechnológia témakörben Füredi Petra, (Semmelweis Egyetem, Gyógyszerészeti Intézet), „Szemészeti készítmény formulálása lipid nanorendszer segítségével” című előadása lett az első helyezett, míg ipari gyógyszertechnológia témakörben Balázs Boglárka (Richter Gedeon Nyrt, Biotechnológiai Fejlesztési Osztály) a Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet korábbi PhD hallgatójának előadása „Monoklonális antitest alapú bioszimiláris készítmények robusztus formuláció fejlesztése QbD megközelítéssel” kapta a legmagasabb pontszámot. A kategóriagyőztesek közül az összesített eredmények alapján Balázs Boglárka kapta a legjobbnak járó Clauder Ottó Emlékérmet, illetve egy meghívást a jövő évi Gyógyszertechnológiai és Ipari Gyógyszerészeti Konferenciára.

 

dr. Sovány Tamás