IMG_20180723_094622_1_1

Interjú Dr. Zupkó Istvánnal, a Gyógyszerésztudományi Kar új dékánjával

Dr. Zupkó István 2018. július 1-én kezdte meg vezetői ciklusát az SZTE Gyógyszerésztudományi Kar dékánjaként, ennek apropóján terveiről, céljairól, az előtte álló kihívásokról kérdeztük.

Áldás vagy átok a Gyógyszerésztudományi Kar dékánjának lenni?

Ha a kettő közül kell választani, akkor áldás, hiszen én pályáztam és én vállaltam el a feladatot. De sokkal inkább tekintem lehetőségnek és kihívásnak. Lehetőség arra, hogy tegyek és tegyünk együtt a Gyógyszerésztudományi Karért.

Kire gondol, amikor azt mondja, hogy együtt?

Elsősorban a kari vezetésre, a felkért és a felkérést elfogadó dékánhelyettesekre, akik később pályázat útján fogják ezt a munkát betölteni. Számítok minden, a Gyógyszerésztudományi Karhoz kötődő tanszékvezető és kolléga munkájára. Mindenkire, aki a Kar fejlődésében és eredményességében érdekelt.

Milyen szellemi örökséget kíván a korábbi dékánoktól átvenni?

A legfontosabb szellemi örökség, amit én korábban dékánhelyettesként is tapasztaltam, az a hatékonyság és eredményesség iránti elkötelezettség Ennek a hozzáállásnak az eredménye az, hogy a viszonylag kis létszámú Gyógyszerésztudományi Kar mérhető tudományos teljesítménye kiemelkedő, kutatóra normalizálva az SZTE legeredményesebb Kara. A Gyógyszerésztudományi Kar vezetésének a tudományos teljesítmény alapúság melletti elkötelezettsége olyan szellemi hagyomány, amelyet meg kell becsülni és gondozni kell.

Mi a rövid és mi a hosszú távú terve dékáni ciklusára?

Sürgősen megoldandó feladat, annak az újonnan kialakult, előre nem látott pénzügyi helyzetnek a kezelése, amely az egyetemen valamennyi kart érint, de közülük is leginkább a pénzügyi tartalékot képzőket, így a miénket is. A kialakult helyzetet azért kell minél hamarabb és minél megnyugtatóbban rendezni, hogy a Karunk működése zavartalan lehessen. Legalább ennyire fontosnak tartom azonban a hosszabb távú terveket, amelyek biztosíthatják, hogy a Kar fenntartható módon erős és vonzó legyen a továbbtanulni vágyóknak, és továbbra is magas szinten teljesíthessen. Kulcskérdés az angol nyelvű oktatás megerősítése. A külföldi hallgatók oktatása nemcsak számottevő pénzügyi bevételt jelent számunkra, hanem jelentősen hozzájárul a Kar nemzetközi rangsorokban elfoglalt előkelő helyéhez is. Az angol nyelvű képzés fejlesztése az egész országban, így Szegeden is kiemelt prioritás, hiszen a külföldi hallgatók jelenléte az egyetemen egy visszajelzés arra, hogy az oktatás színvonala nemzetközileg is kiemelkedő. A további hosszú távú tervek az új kari épülettel kapcsolatosak.

Véleménye szerint a régóta tervezett új kari épület megvalósulása elérhető távolságban van? Kivitelezése megkezdődhet a következő években?

Az új gyógyszerészkari épület megépítése az egyetem fejlesztési tervének a része, a következő években ennek kivitelezése reményeink szerint el fog kezdődni. Azon a területen, ahol az új egyetemi épületeket tervezik felépíteni, az egyik épület a Gyógyszerésztudományi Kar számára lett kijelölve.

A jelenlegi tervek szerint megmarad a belvárosi épület is?

A jelenleg használt épület az egyetem kezelésében marad, viszont abból a Gyógyszerésztudományi Kar teljesen kiköltözik. Az új épületben az oktatáshoz és a kutatáshoz, laboratóriumi munkához szükséges megfelelő infrastruktúra kerül majd kiépítésre, amely az megnövekedett létszámú angol oktatás igényeit is kielégíti. Ilyen mértékű minőségi fejlődésre egy intézmény életében talán csak emberöltőnként egyszer van lehetőség. A mi feladatunk, hogy a jelenlegi és a jövőbeli igényeinket is kielégítő épületet, infrastruktúrát tervezzünk, amely lehetővé teszi a Kar további fejlődését.

Tehát minden tárgyi feltétel adott lesz a magyar évfolyamhoz mérhető angol évfolyam oktatásához, de hogyan áll a Kar az ehhez szükséges oktatói-kutatói létszámmal? Lehetséges lesz a Kar létszámbeli bővülése?

Természetesen, ha a terveknek megfelelően, fenntarthatóan növekszik az angol nyelvű oktatás volumene, akkor lesz lehetőségünk személyi bővülésre is. Hiszen nem lehet elvárni, hogy a már most is 100%-on teljesítő oktatók később még több munkát végezzenek.

Hogyan képzeli el a Gyógyszerésztudományi Kart 3 év múlva?

Úgy képzelem, hogy biztos anyagi helyzete van, és folyamatosan jelentős létszámú angol nyelvű évfolyammal, illetve a jelenlegi induló létszámú, de sokkal szerényebb mértékben lemorzsolódó magyar nyelvű évfolyammal rendelkezik.

Mekkora ez a lemorzsolódás most?

Évente körülbelül 120 első éves hallgatót veszünk fel és 80 gyógyszerészdoktort avatunk. Ezt az igen jelentős lemorzsolódást szeretnénk csökkenteni úgy, hogy évről évre egyre jobb pontszámú és erősebb középiskolai háttértudással rendelkező hallgatókat veszünk fel. Ehhez az is szükséges, hogy minél többen jelentkezzenek Karunkra. A mi feladatunk, hogy a kémiai-biológiai érdeklődésű diákok palettájára rátegyük a gyógyszerészetet. A Kar nagyon intenzíven dolgozik azon, hogy minél több szaktanárnak és diáknak jusson eszébe a gyógyszerészet, amikor sor kerül a pályaválasztásra. Sok zseniális középiskolás diákokkal találkozhattunk például a Farmakognóziai Intézet által szervezett Herba Medica tanulmányi versenyen is, akik most már fontolóra veszik azt, hogy a Karunkon tanuljanak tovább.

Mit gondol miért jó választás a szegedi Gyógyszerésztudományi Kar egy diáknak?

A Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karán nemzetközileg is elismert kutatók oktatnak. Óriási érték az, hogy nálunk gyógyszerészi kémiát akadémikustól tanulhatnak a diákok. A mi Karunkon működik Európa egyik legeredményesebb gyógynövény kutatással foglalkozó műhelye. A Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet által felhalmozott tudására és tapasztalatára a gyógyszergyáraknak is szüksége van, amelyet a számos együtt működés is bizonyít.

A nálunk kapott diploma értéke igen magas, amely értéket elsősorban a megszerzése során és az azt követően végzett munka adja. A gyógyszerészdiplomával nagyon sok helyen, például gyógyszertárban, gyárakban, kórházakban és a közigazgatásban érdekes és jól fizető munkahelyet lehet találni az országban bárhol.

Szeged nagyszerű diákváros. Élénk a diákélet, az egyetemi épületektől minden perceken belül elérhető, és ez az új kari épület esetén sem lesz másként.

Mit tanácsol a hallgatóknak?

Azt, hogy tartsanak egyensúlyt a tanulás és a kikapcsolódás között. Okkal nehéz a gyógyszerészképzés, hiszen az egyik legjobb magyar egyetemen szereznek értékes diplomát, és ez nem könnyű feladat. Emellett azonban ne felejtsék el, hogy ez a pár év az életüknek egy nagyon különleges időszaka, amikor már önállóan hozhatnak döntéseket, de még nincsenek nagyon szigorú napi szintű elvárások, követelmények az életükben, ezért szabadon beoszthatják az idejüket. Javaslom nekik, hogy használják ki ezt az időszakot, éljék meg, ne utólag döbbenjenek rá, hogy elszaladtak a diákévek. Igyekezzenek teljes diákéletet élni, amibe nemcsak a tanulás és a vizsgákra való felkészülés fér bele. Az élénk diákéletnek ideális helyszínt biztosít a város, és az SZTE, valamint a Gyógyszerésztudományi Kar is egyre több aktív közösségépítő programot kínál.

Mit üzen a Semmelweis Kollégium lakóinak? Tervezi-e a Gyógyszerésztudományi Kar a kollégium felújítását?

A kollégium felújítása szintén része az egyetem fejlesztési tervének. Az, hogy a gyógyszerészhallgatók számára megfelelő kollégiumi szállást tudjunk biztosítani prioritás a Kar számára is. Saját forrásból a legsürgősebb javításokat (pl. elektromos hálózat korszerűsítése) meg tudjuk oldani, de az átfogó felújítás kari megtakarításokból nem kivitelezhető, a beruházáshoz külső források bevonására is szükség van. Dékánként mindent megteszek annak érdekében, hogy ez a felújítás minél hamarabb megkezdődhessen.

És miért éri meg itt dolgozni kutatóként, oktatóként? Hogyan tervezi még vonzóbbá tenni a Kart a dolgozók számára?

A felsőoktatás a fizetéseket tekintve nyilvánvalóan nem tudja felvenni a versenyt a magánszférával. Az egyetemi kutatói közeg azonban egy semmi máshoz nem fogható miliőt biztosít az értékes öltetek kreatív megvalósítása számára. Az egyetemi munka során olyan diákokkal érintkezhetünk, akik talán az egyik legfogékonyabb korban vannak, és az ő szellemi frissességük és kreativitásuk az oktatókra is inspirálóan hat. A mobilitási programok és a nemzetközi pályázatok által számos fiatal kutató számára nyílik lehetőség arra, hogy hónapokat vagy akár éveket töltsenek különböző országokban, ezáltal más és más kutatócsoportokkal együttműködve munkájukat kiteljesíthessék. Az egyetemi közeg lehetőséget biztosít arra, hogy a kutatók a saját területeket olyan mértékben átlássák, ami csak keveseknek adatik meg. A vezetésnek az a küldetése, hogy minél inkább tompítsa az árnyoldalakat. A Kar vezetése minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a dolgozóknak méltó munkakörülményeket és megélhetést tudjonbiztosítani.

Hogyan tervezi összeegyeztetni a kutatói, oktatói, intézetvezetői és dékáni feladatait?

Nem volt célom a feladatok halmozása. Az oktatás és a kutatás – bár két nagyon különböző tevékenység – az egyetemen összefonódik. Az egyetemi oktatók az oktatott tárgynak egy területét kutatják is. Az intézetvezetői feladatkör talán a korral jár, bizonyos kor után utoléri az embert. Egy ötéves intézetezői ciklus után, csak a dékáni feladatok jelentenek újdonságot. Bízom benne, hogy ezen a területen is sikerül megvalósítanom a kitűzött célokat. A pályázat beadása után nagyon sok támogató, pozitív véleményt kaptam a Kar oktatóitól. Úgy gondolom, hogy a dékáni munkához egy jól együttműködő és hatékony helyettesi csapatot sikerült megnyernem. Az ő munkájukra is nagyon számítok.

Mi az a tevékenység, vagy hobbi, ami segíti Önt a kimerítő munka utáni regenerálódásban?

Számomra az igazi munka utáni felfrissülést a két kisfiammal töltött idő jelenti. A családommal szeretnék ezután is minél többet együtt lenni. Szeretünk kint lenni a szabadban, kirándulni. Emellett rendszeresen futok, és van egy közel 300 darabos, a ’70-es évek progresszív zenéjét felölelő lemez gyűjteményem.


Tóth Barbara

Hírek

 Hírek RSS

Porto_Medicinal_Plant

A EUGLO partneregyetemeiről két-két fő ingyenesen részt vehet a képzés online előadásain.
Jelentkezési határidő: július 3. Ne maradj le, ha érdekel a gyógynövényekkel kapcsolatos innováció!