DSC_1443-002

Gyógyszerészdoktorokat avattunk

2021. július 9-én délelőtt 10 órakor kezdődött a Gyógyszerésztudományi Kar gyógyszerészdoktor-avató ünnepi tanácsülése a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központ kongresszusi termében. A rendezvény a járványügyi korlátozások miatt a megszokottnál szűkebb körben zajlott; az avatandóknak csak két hozzátartozója vehetett részt az ünnepségen, a Gyógyszerésztudományi Kar oktatói közül csak a professzorok, míg az egyetem többi karáról kizárólag az avatótanács tagjai kaptak meghívót. Mindazok, akik nem tudtak részt venni, az élő videóközvetítésnek köszönhetően az SZTE YouTube csatornáján követhették az eseményeket.

A díszasztalnál az avatótanács tagjai, Prof. Dr. Széll Márta rektorhelyettes asszony, Prof. Dr. Zupkó István, a Gyógyszerésztudományi Kar dékánja, Prof. Dr. Leprán István, az Általános Orvostudományi Kar dékáni megbízottja és Dr. Baráth Zoltán, a Fogorvostudományi Kar dékánja foglalt helyet.

Kepgaleria 1.
Képgaléria 1.
Az ünnepség első részében kitüntetések adományozására került sor. Ebben az évben a Discipuli pro Universitate díjat végzős hallgatónk, Hajagos Gergely vehette át a hallgatói öntevékenység szervezésében és a tanulmányi követelmények teljesítésében elért kiemelkedő eredményéért. A GYTK Kari tanácsa Pro Facultate díjban részesítette Soósné Dr. Csányi Erzsébetet, a Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet nyugalmazott egyetemi docensét több mint négy évtizedes kiemelkedő, lelkiismeretes és színvonalas oktató munkájáért. A kitüntetett egyúttal átvette címzetes egyetemi tanári kinevezését is, amelyet az SZTE Szenátusa adományozott számára. Nyugdíjba vonulása alkalmából Dinyáné Juhász Edit, a Gyógyszerkémiai Intézet munkatársa Pro Facultate díjat vett át hosszú éveken keresztül végzett kiemelkedő és lelkiismeretes munkájáért. Hevérné Herke Ibolyának, a Farmakognóziai Intézet munkatársának a több mint négy évtizedes lelkiismeretes munkájáért nyugdíjba vonulása alkalmából adományozott Pro Facultate díjat dékán úr adta át. Dr. Násztorné Dr. Halász Marianna, a Semmelweis Ignác Kollégium volt igazgatója a munkája elismeréséül kapott Pro Facultate oklevelet későbbi időpontban veszi át.

Kepgaleria_2.
Képgaléria 2.
Az esemény Mozart és Rossini kürtduóiból összeállított zenei műsorral folytatódott Dr. Kecskés György, a Bartók Béla Zeneművészeti Kar tanszékvezető egyetemi docense és Szabó László, a Szegedi Szimfonikus Zenekar első kürtöse előadásában. Ezután Rónaszéki Anna az avatandók nevében kérte gyógyszerészdoktorrá avatásukat. Ezt Zupkó István előterjesztése követte, amelyben javaslatot tett 60 gyógyszerészdoktor-jelölt avatására. Miután rektorhelyettes asszony a javaslatot elfogadta, a jelöltek ünnepélyes eskütételét felállva hallgatták meg a jelenlévők. Ezt követően a Szegedi Tudományegyetem rektora és avatótanácsának tagjai kézfogásukkal doktortársukká fogadták a végzősöket, akik egyúttal átvették doktori oklevelüket is. A frissen avatott gyógyszerészeket a GYTK dékánja köszöntötte. Beszédében felvázolta a gyógyszerészi pálya nyújtotta lehetőségeket, és tudásuk folyamatos bővítésére buzdította a fiatal kollégákat. A felavatottak nevében Dr. Ruzsa Roxána búcsúzott a Kartól, az oktatóktól, a diáktársaktól és a Szegedi Tudományegyetemtől, felidézve a diákévek pillanatait, megköszönve az oktatók munkáját, a szülők és barátok támogatását, szeretetét.

Kepgaleria_3.
Képgaléria 3.
Ezután az SZTE GYTK Kiváló Oktatógyógyszertára cím adományozását elismerő oklevelet vehette át három kiemelkedő oktatótevékenységet végző szakmai gyakorlóhely képviselője: Dr. Szép László, a Békés Megyei Központi Kórház, Pándy Kálmán Tagkórház Intézeti Gyógyszertárának oktatógyógyszerésze, Dr. Domokosné Dr. Vágó Zsuzsanna, a szegedi Széchenyi Gyógyszertár vezetője és Dr. Tóth Mónika, a békéscsabai Sas Gyógyszertár vezetője. Ezt követően a Kar Kiváló TDK Témavezetője cím idei díjazottja, Dr. Ambrus Rita, a Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet docense, illetve a díjat 2020-ban elnyerő Dr. Szatmári István, a Gyógyszerkémiai Intézet docense kapta meg az elismerést dékán úrtól. A záróvizsgán legjobb eredményt elérő gyógyszerészhallgatónak járó Stenszky Ernő-emlékérmet ebben az évben a kuratórium döntése alapján Dr. Rónaszéki Anna vehette át. A legjobb tanulmányi eredményt elért Békéscsabáról vagy Békés megyéből származó végzős gyógyszerészhallgató Dr. Ruzsa Roxána lett, így ő kapta meg az Idősebb Réthy Béla-pályadíjat M. Tóth Orsolyától, a díj névadójának ükunokájától. A legjobb tanulmányi eredménnyel rendelkező II., III. vagy IV. éves Bács-Kiskun megyei gyógyszerészhallgatót támogató Zsembery-pályadíjat Gályász Szofi Laura negyedéves hallgató nyerte el, akinek a díjat az alapító, Dr. Zsembery Béláné adta át.

Kepgaleria_4.
Képgaléria 4.
Az ünnepség végén a frissen avatott gyógyszerészek kisgyermekkori képeikből összeállított videóval köszönték meg családjuknak azt, hogy mindvégig segítették őket a diploma megszerzéséhez vezető úton. A 60 ifjú gyógyszerésznek a Kar valamennyi oktatója és dolgozója szívből kívánja, hogy életpályájuk sikeres legyen, gyógyszerészi hivatásuk gyakorlása és magánéleti boldogságuk sok örömöt szerezzen életükben!


Az eseményen készült fényképek:


Baráti fotók (99 MB)


Csoportképek (85 MB)


Kézfogó és Diploma 1. rész (265 MB)


Kézfogó és Diploma 2. rész (248 MB)


Kitüntetések (104 MB)


TIK Ünnepség 1. rész (240 MB)


TIK Ünnepség 2. rész (255 MB)


A rendezvényen készült videófelvétel megtekinthető a GYTK YouTube-csatornáján:


Hírek

 Hírek RSS

Nyilt_nap_2021-11-06

2021. november 6-án (szombaton) 10 órai kezdettel kari nyílt napunk keretében várjuk azokat a középiskolás érdeklődőket, akik szeretnének megismerkedni a gyógyszerészi hivatás nyújtotta lehetőségekkel, a szegedi gyógyszerészképzéssel, a Kar és az SZTE által biztosított lehetőségekkel.