Elhunyt Dr. Iván János, karunk nyugalmazott oktatója

Dr. Iván János gyémántdiplomás gyógyszerész, a Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet nyugalmazott egyetemi adjunktusa 2020. október 11-én, 85 éves korában örökre megpihent. Emlékét tisztelettel megőrizzük.

Dr. Iván János 1935-ben született. 1958-ban szerzett gyógyszerészoklevelet a Szegedi Orvostudományi Egyetmen. Egész életében egyetlen munkahelyen dolgozott, az 1957-ben alapított Gyógyszerhatástani Intézetben, ahová végzés után Dirner Zoltán professzor hívta meg. Itt készítette és védte meg doktori disszertációját 1960-ban. Kezdettől fogva részt vett az 1986-ban induló angol nyelvű gyógyszerészképzésben. Remek oktató volt, és vérbeli kutatóként évtizedeken át intézete szinte összes gyógyszeripari kutatásában részt vett, később azokat vezette és irányította. Karunk közéleti munkájába szintén tevékenyen bekapcsolódott, többek közt vezetésével történt a kari épület tantermeinek felújítása a ’90-es évek elején. 1999-ben vonult nyugállományba, azonban kapcsolata a Karral ekkor sem szakadt meg. Éveken át intézte a Szegedi Gyógyszerészképzés Fejlesztéséért Alapítvány pézügyeit. Oktatói tevékenységét több alkalommal Kiváló oktató és Kiváló gyakorlatvezető címmel ismerték el.