Mathe_80

Kollégái és pályatársai köszöntötték Máthé Imrét 80. születésnapja alkalmából

2022. június 23-án az SZTE Gyógyszerésztudományi Karának Farmakognóziai Intézete és a Szegedi Akadémiai Bizottság Gyógyszerésztudományi Szakbizottságának Farmakognóziai Munkabizottsága közösen szervezett ünnepséget Máthé Imre professor emeritus 80. születésnapjának tiszteletére az MTA Szegedi Területi Bizottságának székházában.

Az ünnepség megnyitásaként prof. Hohmann Judit, az MTA levelező tagja, az SZTE GYTK Farmakognóziai Intézetének vezetője köszöntötte a jelenlevőket, majd ismertette az ünnepelt munkásságát.


Máthé Imre a Kossuth Lajos Tudományegyetemen végzett vegyészként. 1966-tól Vácrátóton, az MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézetében kapcsolódott be a hazai növénykémiai kutatásokba. 1990-ben a biológiai tudományok doktora lett, majd 1993-ban elnyerte a SZOTE Gyógynövény- és Drogismereti Intézetének (ma: Farmakognóziai Intézet) vezetői posztját, amit 2007-ig töltött be. A Szegedi Tudományegyetemen töltött húsz év alatt a gyógyszerészhallgatók és doktoranduszok oktatása mellett továbbra is elsősorban a gyógynövények összehasonlító kémiai vizsgálatával és kemotaxonómiával foglalkozott, valamint ökológiai szemléletű hatóanyagprodukció-értékeléseket, növénykémiai szűrővizsgálatokat végzett, és tanulmányozta a hazai flóra kémiai diverzitását. Máthé professzor úr 1974 óta tagja a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Gyógynövény Szakosztályának, amelynek titkára, alelnöke, majd 1991-2004 között elnöke volt. 2012-ben az SZTE GYTK professor emeritusa lett.


Ezt követően Berczik Árpád akadémikus elevenítette fel a vácrátóti MTA Ökológiai Kutatóközpontban töltött közös évek emlékeit. A visszaemlékezést prof. Zupkó István, az SZTE GYTK dékánjának köszöntése követte. Prof. Vasas Gábor, a Debreceni Egyetem TTK Növénytani Tanszékének igazgatója, az MGYT Gyógynövény Szakosztályának elnöke online bejelentkezve köszöntötte Máthé professzor urat. Az ünnepség tudományos előadásokkal folytatódott. Háznagyné Radnai Erzsébet a Monoterpénektől a triterpénekig – Lamiaceae fajok szegedi kutatásának fejezetei című előadásában a Farmakognóziai Intézetben Máthé Imre vezetésével dolgozó kutatócsoport eredményeit mutatta be. Hunyadi Attila egyetemi docens az Ekdiszteroidkutatások a szegedi Farmakognóziai Intézetben: múlt, jelen, jövő címmel tartott előadást. Ezután a Farmakognóziai Intézet munkatársai 1985-2022 közt készült fényképeiből, valamint dr. Dinka Mária, az MTA Ökológiai Kutatóközpont nyugalmazott munkatársa által válogatott vácrátóti képekből készült összeállításokat nézhették meg a résztvevők visszaemlékezve sok szép közös pillanatra. A társintézetek is köszöntötték az ünnepeltet: a PTE Farmakognóziai Intézetének nevében prof. Molnár Péter és prof. Deli József, a SE Farmakognóziai Intézetének nevében prof. Szőke Éva kívánt boldog születésnapot és nyújtott át ajándékot. Csedő Károly, a Marosvásárhelyi George Emil Palade Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem Farmakognózia és Fitoterápia Tanszékének nyugalmazott professzorának és Dános Béla, az ELTE TK Biológia Intézet nyugalmazott egyetemi docensének üdvözletének felolvasását követően prof. Hohmann Judit és Rédei Dóra adta át az SZTE Farmakognóziai Intézet munkatársainak ajándékát. Ezt követően az ünnepelt mondta el gondolatait. A rendezvény jó hangulatú állófogadással zárult.


Rédei Dóra

Képgaléria a rendezvényről:

Mathe_80Hírek

 Hírek RSS

2023_TDK_konferencia

2023. november 15-én 8 órai kezdettel az MTA Szegedi Területi Bizottság székházának dísztermében kerül megrendezésre az SZTE SZAOK, FOK, GYTK és ETSZK TDK-konferenciájának Gyógyszerésztudományi Szekciója.