2023_Hohmann_Ev_kutatoja

Hohmann Judit akadémikus az Év Kutatója

2023. november 11-én az Egyetem Napja alkalmából rendezett ünnepi szenátusülésen kitüntették az SZTE kiválóságait.

Az SZTE immár több mint húsz éve november 11-én ünnepli az Egyetem Napját. Ez a nap többszörös ünnep a Szegedi Tudományegyetemen: 1872. november 11-én kezdődött meg a tanítás az intézmény jogelődjének tekintett kolozsvári egyetemen, 1940. november 11-e a Szegeden újonnan alapított Horthy Miklós Tudományegyetem tanévnyitójának napja. E jeles napon a Szegedi Tudományegyetem a nagy elődökre emlékszik és emlékeztet, ápolja hagyományait és kitünteti a jelen olyan kiválóságait, akik hozzájárulnak az universitas jövőjének építéséhez.

Az Év Kutatója Elismerő Oklevelet három területen: élő természettudományok; az élettelen természettudományok és matematika; valamint a humán- és társadalomtudományok tudományterületén a Szegedi Tudományegyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló olyan kiemelkedő kutatómunkát végző egyetemi polgárai kaphatják, akiknek nagy horderejű műszaki alkotásai, tudományos eredményei, kimagasló publikációs tevékenységük, iskolateremtő munkásságuk, vagy a hazai és nemzetközi tudományos életben betöltött szerepük példaként állítható az egyetem polgárai elé.

2023-ban az egyetem Év kutatója elismerő oklevelet adományozott dr. Hohmann Judit akadémikusnak, professzornak, a Gyógyszerésztudományi Kar Farmakognóziai Intézet egyetemi tanárának. A díjat az egyetem Dugonics téri főépületének dísztermében Rovó László rektor és Kónya Zoltán tudományos és innovációs rektorhelyettes adta át.


Forrás: https://u-szeged.hu/sztehirek/2023-november

Hírek

 Hírek RSS

1

Az Alma Mater Alumni Mentorprogramja, az AMP olyan kezdeményezés, mely hidat képez az egyetemen tanuló hallgatók és a munka világa között.