Záróvizsga előtti gyakorlat 1. (GYTKM521)

A fogadónyilatkozatok beadási határideje: 2024. június 21. (péntek). (Eredeti példányt kérünk!)

A gyakorlat letöltését igazoló dokumentumok beadásának határideje a Tanulmányi Osztályon: 2024. szeptember 20. (péntek) 12:00 óra.

A dokumentumok feltöltése a Moduloban: 2024. szeptember 20. (péntek) 12:00 óra.

A Záróvizsga előtti gyakorlat 1. kurzus időpontja: 2024.07.08 - 2024.09.08.


Az ettől eltérő időpontban történő teljesítés esetén a hallgatónak dékáni kérelmet kell beadnia a Moduloban.

A kurzust a 2024/2025-ös tanév I. félévében kell a hallgatónak felvennie. A „Záróvizsga előtti gyakorlat 1.” kurzus a mintatanterv 9. szemeszterének része, előtanulmányi (és a gyakorlat megkezdésének) feltétele a mintatanterv 8. szemeszterének végéig szereplő valamennyi kötelező tárgy teljesítése (ld. Tanévkönyv és Tanulmányi ügyrend).


A gyakorlatok igazolására szolgáló dokumentumok (Jelenléti ív, Minősítési lap, Elektronikus munkafüzet) eredeti példányait személyesen vagy postai úton juttassák el a Gyógyszerésztudományi Kar Tanulmányi Osztályára (6720 Szeged, Zrínyi u. 9.)!


A hallgatók a Záróvizsga előtti gyakorlat 1. gyakorlati idejét csak akkreditált közforgalmú gyógyszertárban tölthetik. Az SZTE Gyógyszerésztudományi Kar által akkreditált képzőhelyek listája honlapunkon az alábbi helyen megtekinthető:

 

Akkreditált gyógyszertárak, szakképzőhelyek


A Záróvizsga előtti gyakorlat 1. kurzus során elkészítendő és beadandó dokumentumok:

 

Minősítési lap(ok):

Minden gyakorló helyen kötelező a minősítési lap kitöltése.

 

Jelenléti ív(ek):

Minden gyakorlóhelyen eltöltött időszakról, a ledolgozott munkanapokról, napi 8 órát feltüntetve a teljes gyakorlati időtartamra vonatkozóan, a kitöltése kötelező.

Kérjük, hogy a jelenléti íveken a hétvégi pihenőnapok, ill. a gyógyszertári munkanapok a gyakorlati időszakba eső mindenkori munkanap-áthelyezéseknek megfelelően szerepeljenek.


Elektronikus munkafüzet (2 db):
Az elektronikus munkafüzetben 4-5 hetente 1 gyakorlati problémát - azaz a záróvizsga előtti közforgalmú gyógyszertári gyakorlat minden hónapjában 1 gyakorlati problémát - és annak megoldását kell leírni fél-egy oldal terjedelemben.

 

Referátumot a Záróvizsga előtti gyakorlat 1. ideje alatt nem kell tartani.

 

Teendők a gyakorlat eltöltését igazoló dokumentumokkal:

- a minősítési lapot, jelenléti ívet és az oktató gyógyszerész által aláírt elektronikus munkafüzeteket nyomtatott formában el kell juttatni a Tanulmányi Osztályra,

- a dokumentumok szkennelt változatát fel kell tölteni a Moduloba.

A határidők fentebb megtalálhatóak.


Letölthető dokumentumok:


Jelenléti ív (MINTA)


Tájékoztató


Tematika


Fogadónyilatkozat


Titoktartási nyilatkozat (kitöltendő egy alkalommal a tanulmányok ideje alatt; az első, karunkon teljesített szakmai gyakorlat elvégzése előtt)


Jelenléti ív


Minősítési lap


Elektronikus munkafüzetElektronikus munkafüzet - kórházi / intézeti (WORD)


Gyakorlat igazolása a Moduloban

 


A Záróvizsga előtti gyakorlat 1. kapcsán felmerült szakmai kérdésekkel kérjük, forduljon a gyakorlat felelőséhez, Dr. Berkó Szilviához (tel.: 36/62-54-5573, e-mail: berko.szilvia@szte.hu).


A dokumentumok kitöltésével és beadásával kapcsolatban a Tanulmányi Osztályon személyesen vagy az alábbi elérhetőségeken kaphatnak tájékoztatást:


Tanács Éva

tel.: 36/62-54-4561

e-mail: tanacs.eva@szte.hu

Hírek

 Hírek RSS

2023_NTA_nyari_tabor

Csernyák Milán és Fodor Virág, a Nemzeti Tudósképző Akadémia középiskolás diákjai, 2023. július 9-14. között egy hetet töltöttek Karunkon, hogy megismerkedjenek a gyógyszerkutatás különböző területeivel. Az orvosbiológia kutatások iránt érdeklődő 11. és 12. osztályos diákoknak megrendezett Ifjú Kutatók Nyári Táborának 16 résztvevője párosával beosztva különböző helyszíneken kapcsolódhatott be egy-egy kutatócsoport munkájába. A GYTK-ra érkező két diák nem csupán egy laboratóriumban dolgozhatott, hanem a GYTK mind a hat intézetébe ellátogathatott. Az alábbiakban olvashatják a nálunk eltöltött egy hétről szóló beszámolójukat.