2022_TDK-felhivas

Új helyszínen kerül megrendezésre a 2022-23-as tanév kari TDK-konferenciája

2022. november 17-én 8:45 órai kezdettel új helyszínen, az MTA Szegedi Területi Bizottság székházának dísztermében kerül megrendezésre az SZTE SZAOK, FOK, GYTK és ETESZK TDK-konferenciájának Gyógyszerésztudományi Szekciója.

Az eseményen online módon is részt lehet venni az alábbi Zoom-linken keresztül:

TDK Gyógyszertudományok Szekció

Topic: GYTK TDK 2022
Time: Nov 17, 2022 08:45
Meeting ID: 837 7335 9757
Passcode: 825498


A konferencia programja


08.45 – 09.00 Megnyitó

09.00 – 09.15 Nagy Judit, GYTK V. évf.

SZTE GYTK, Klinikai Gyógyszerészeti Intézet, SZTE SZAOK Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály

Alkoholos befolyásoltsággal összefüggő sürgősségi felvételek

09.15 – 09.30 Boncz Mária Fanni, GYTK IV. évf.

SZTE GYTK, Gyógyszerkémiai Intézet

Bi- és tetrafunkciós ent-kaurán és ent-beyerán vázas diterpén származékok sztereoszelektív szintézise

09.30 – 09.45 Pósa Szonja Polett, TTIK MSc I. évf.

SZTE SZAOK, Biokémiai Intézet, SZTE GYTK, Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet

A preimplantációs faktor apoptózisra gyakorolt hatásainak vizsgálata radiogén szívkárosodásban patkány modellben

09.45 – 10.00 Tardy Katalin Mária, GYTK V. évf.

SZTE GYTK, Farmakognóziai Intézet

Magyarországi sásfélék antioxidáns szűrővizsgálata és stilbének izolálása a Carex praecoxból

10.00 – 10.15 Kratochvill Dóra, GYTK V. évf.

SZTE GYTK, Klinikai Gyógyszerészeti Intézet, SZTE SZAOK, Fül- Orr- Gégészeti és Fej- Nyaksebészeti Klinika

Gyermekkori otalgia ellátása a szakorvosi ambulancián

10.15 – 10.30 Törteli Levente, GYTK V. évf.

SZTE GYTK, Gyógyszerkémiai Intézet

Funkcionalizált 4-hidroxikinolin-2-karbonsavak szintézise és továbbalakításai


10.30 – 11.00 Szünet


11.00 – 11.15 Szarvas Flóra Mária, GYTK V. évf.

SZTE GYTK, Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet

Mukoadhezív segédanyagok hatása vinpocetin tartalmú polimer micellák nazális alkalmazhatóságára

11.15 – 11.30 Földes Frézia, GYTK V. évf.

SZTE GYTK, Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet

Nazális in situ gélesedő rendszerek fejlesztése a hatékony, helyi antibakteriális terápia érdekében

11.30 – 11.45 Szikora Zsóka, GYTK V. évf.

SZTE GYTK, Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet

In situ filmképző rendszerek formulálása és dermális felhasználási lehetőségeik

11.45 – 12.00 Sümegi Nóra, GYTK V. évf.

SZTE GYTK, Gyógyszerkémiai Intézet

Glükozil triazolil metanopirrolokinazolin és metanoizoindolokinazolin származékok szintézise domino- és klikk reakciókkal

12.00 – 12.15 Filus Norbert, GYTK V. évf.

SZTE GYTK, Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet

D-gyűrűben módosított ösztron-éterek in vitro antiproliferatív és antimetasztatikus hatása nőgyógyászati tumorsejtvonalakon

12.15 – 12.30 Nemes Kármen, GYTK V. évf.

SZTE GYTK, Gyógyszerkémiai Intézet

Királis kinurénsav származékok szintézise


12.30 – 13.30 Ebédszünet


13.30 – 13.45 Kovács Etelka, GYTK V. évf.

SZTE GYTK, Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet

Pozitív inotróp szerek in vitro antiproliferatív és metasztázisgátló hatásainak vizsgálata

13.45 – 14.00 Bocz Csenge, GYTK III. évf.

SZTE TTIK, Biológia Intézet, Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszék

Hafnium-oxid és platina nanorészecskék radioszenzitizáló hatásának vizsgálata tumoros sejteken

14.00 – 14.15 Nagymihály Bence, SZAOK III. évf.

SZTE SZAOK, Orvosi Vegytani Intézet

Rad6 fehérje-fehérje kölcsönhatásainak gátlása peptidomimetikumok és szelektív kovalens inhibitorok segítségével

14.15 – 14.30 Csomor Ádám, GYTK V. évf.

SZTE GYTK, Gyógyszerkémiai Intézet

2-Kinazolinonok szelektív szintézise rézkatalizált multikomponensű reakcióval

14.30 – 14.45 Nacsa Róbert, GYTK V. évf.

SZTE GYTK, Klinikai Gyógyszerészeti Intézet, SZTE SZAOK, Belgyógyászati Klinika

Sürgősségi megjelenésekhez köthető antibiotikum alkalmazás Pilot vizsgálat a szegedi SBO-n

14.45 – 15.00 Bogner József, GYTK IV. évf.

SZTE TTIK Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék

Fehérje/poliszacharid-alapú kolloidális hordozó részecskék előállítása és lehetséges alkalmazásuk szemészeti célokra


15.00 – 15.30 Szünet


15.30 – 15.45 Kovács Dávid, GYTK V. évf.

SZTE GYTK, Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet

Nanonizált meloxikám tartalmú szuszpenzió kombinált nedves őrléssel való előállításának és léptéknövelhetőségének tanulmányozása

15.45 – 16.00 Erdei Dalma, GYTK III. évf.

SZTE GYTK, Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet

Titanát nanocső-hatóanyag kompozitok préselhetőségének vizsgálata

16.00 – 16.15 Kocsis Endre, SZAOK V. évf.

SZTE GYTK, Farmakognóziai Intézet

Kaloniszteron tartalmú önrendeződő nanorészecske pro-drugok félszintetikus előállítása és vizsgálata

16.15 – 16.30 Molnár Krisztina, GYTK V. évf.

SZTE TTIK Kémiai Intézet, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék

Három tirozin-kináz-inhibitor kötődése vérszérumfehérjékhez: biospeciációs vizsgálatok

16.30 – 16.45 Fényes Eszter, GYTK V. évf.

SZTE GYTK, Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet

Antibiotikum tartalmú nanoplex formulációk előállítása és vizsgálata

16.45 – 17.00 Galgóczi Emese Zsuzsanna, GYTK V. évf.

SZTE GYTK, Gyógyszeranalitikai Intézet, ELKH Növénybiológiai Intézet, Növényi Fényérzékelés és Fényhasznosítás Kutatóegység, Növényi Foto- és Kronobiológiai Csoport

Membránfehérje expressziója - léptéknövelés, stabilitás, szennyezésprofil és kristályosítás


Eredményhírdetés és fogadás:

2022. november 18. (péntek) 17:00

Hírek

 Hírek RSS

2023_TDK_konferencia

2023. november 15-én 8 órai kezdettel az MTA Szegedi Területi Bizottság székházának dísztermében kerül megrendezésre az SZTE SZAOK, FOK, GYTK és ETSZK TDK-konferenciájának Gyógyszerésztudományi Szekciója.