2023_OTDK

Nyolc díjat nyertek el hallgatóink a 36. OTDK Konferencián

A gyógyszertudományok területén tizenegy kiváló diákkörös hallgató indult a Szegedi Tudományegyetem színeiben. A 18 díjból nyolcat szegedi hallgató kapott.

A 36. OTDK Orvos- és Egészségtudományi Szekciója 2023. április 18-21. között, a Semmelweis Egyetem szervezésében került megrendezésre. A gyógyszertudományok területén összesen 40 előadást hallgathattak meg az érdeklődök. Az előadásokat a következő öt tagozatba sorolták be: gyógyszerészi kémia, gyógyszeranalitika, farmakognózia A és B tagozat; gyógyszerhatástan, klinikai gyógyszerészet A és B tagozat; gyógyszertechnológia, gyógyszerfelügyelet, minőségbiztosítás tagozat. A konferencián elhangzott előadások összefoglalója megjelent az Orvosképzés című folyóiratban. A Szegedi Tudományegyetemet 11 kiváló diákkörös hallgató képviselte a gyógyszertudományok területén:


BOCZ CSENGE – Hafnium-oxid és platina nanorészecskék radioszenzitizáló hatásának vizsgálata tumoros sejteken (témavezetők: Kiricsi Mónika, Igaz Nóra, SZTE TTIK Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszék)


GALGÓCZI EMESE ZSUZSANNA – Membránfehérje expressziója - léptéknövelés, stabilitás, szennyezésprofil és kristályosítás (témavezetők: Szakonyi Gerda, SZTE GYTK Gyógyszeranalitikai Intézet, Lakatos Lóránt, ELKH Növénybiológiai Intézet, Növényi Fényérzékelés és Fényhasznosítás Kutatóegység, Növényi Foto- és Kronobiológiai Csoport)


FILUS NORBERT – D-gyűrűben módosított ösztron-éterek in vitro antiproliferatív és antimetasztatikus hatása nőgyógyászati tumorsejtvonalakon (témavezető: Minorics Renáta, SZTE GYTK Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet)


KOCSIS ENDRE – Kaloniszteron tartalmú önrendeződő nanorészecske pro-drugok félszintetikus előállítása és vizsgálata (témavezetők: Hunyadi Attila, Vágvölgyi Máté, SZTE GYTK Farmakognóziai Intézet)


NACSA RÓBERT – Sürgősségi megjelenésekhez köthető antibiotikum alkalmazás pilot vizsgálat a szegedi SBO-n (témavezetők: Benkő Ria, SZTE GYTK, Klinikai Gyógyszerészeti Intézet, Papfalvi Erika, SZTE SZAKK Belgyógyászati Klinika, Infektológiai Osztály)


NAGYMIHÁLY BENCE – Rad6 fehérje-fehérje kölcsönhatásainak gátlása peptidomimetikumok és szelektív kovalens inhibitorok segítségével (témavezetők: Wéber Edit, Martinek Tamás, SZTE SZAOK Orvosi Vegytani Intézet)


RAJKI ESZTER és GALGÓCZI EMESE ZSUZSANNA – T4 kovalens fúzió, mint a membránfehérjék hatékonyabb kristályosításának lehetősége (témavezető: Szakonyi Gerda, SZTE GYTK Gyógyszeranalitikai Intézet)


SÁNTA ZSÓFIA – Aza-kinurénsavak szintézise és transzformációi (témavezetők: Szatmári István, Lőrinczi Bálint, SZTE GYTK Gyógyszerkémiai Intézet)


SZATMÁRI PÉTER – Skizofrénia hatása a placenta ABC transzportfehérjéinek expressziójára és epigenetikai mintázatára patkány modellben (témavezető: Ducza Eszter, SZTE GYTK Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet)


SZIKORA ZSÓKAIn situ filmképző rendszerek formulálása és dermális felhasználási lehetőségeik (témavezető: Berkó Szilvia, SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet)


TÓTH FRANCISKA – Hialuronsav vírusszaporodásra gyakorolt hatása (témavezető: Kókai Dávid, SZTE SZAOK Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet)


2023_OTDK_csoportkep


A zsűri munkájában karunk négy oktatója, Hohmann Judit egyetemi tanár, akadémikus (Farmakognóziai Intézet), Budai-Szűcs Mária egyetemi docens (Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet), Doró Péter egyetemi docens (Klinikai Gyógyszerészeti Intézet) és Lőrinczi Bálint egyetemi adjunktus (Gyógyszerkémiai Intézet) vettek részt. Hallgatóink minden tagozatban eredményesen szerepeltek. Az öt tagozatban összesen kiosztott 18 díjból három első, három második és két különdíjat hoztak haza.


I. díjat nyert hallgatók:

GALGÓCZI EMESE – Gyógyszerészi kémia, gyógyszeranalitika, farmakognózia A tagozat

NAGYMIHÁLY BENCE – Gyógyszerészi kémia, gyógyszeranalitika, farmakognózia B tagozat

TÓTH FRANCISKA – Gyógyszerhatástan, klinikai gyógyszerészet B tagozat


II. díjat nyert hallgatók:

KOCSIS ENDRE – Gyógyszerészi kémia, gyógyszeranalitika, farmakognózia B tagozat

NACSA RÓBERT – Gyógyszerhatástan, klinikai gyógyszerészet B tagozat

SZIKORA ZSÓKA – Gyógyszertechnológia, gyógyszerfelügyelet, minőségbiztosítás tagozat


Különdíjat nyert hallgatók:

RAJKI ESZTER és GALGÓCZI EMESE – Gyógyszerészi kémia, gyógyszeranalitika, farmakognózia A tagozat

SZATMÁRI PÉTER – Gyógyszerhatástan, klinikai gyógyszerészet A tagozat


Minden díjazottnak, résztvevőnek és témavezetőiknek gratulálunk és további sikereket kívánunk.


Dr. Szakonyi Gerda


Az SZTE GYTK Tudományos Diákkörét az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett "A hazai Tudományos Diákköri műhelyek és rendezvényeik támogatása” című NTP-HHTDK-22 kódjelű pályázati kiírásra benyújtott NTP-HHTDK-22-0016 azonosítójú Az SZTE Gyógyszerésztudományi Kar Tudományos Diákköri Műhelye kiválóságainak támogatása című projekt támogatta.


Kepernyokep_2023-05-07_201507

Hírek

 Hírek RSS

2023_Oszi_nyilt_nap

2023. november 18-án (szombaton) 10 órai kezdettel kari nyílt napunk keretében várjuk azokat a középiskolás érdeklődőket, akik szeretnének megismerkedni a gyógyszerészi hivatással, a szegedi gyógyszerészképzéssel, a kar és az SZTE által biztosított lehetőségekkel.