2022_Hunyadi_Attila

Hunyadi Attila MTA doktori értekezésének nyilvános vitája

Az MTA Doktori Tanácsa 2022. szeptember 12-én 11:00 órai kezdettel nyilvános vitára bocsátotta Hunyadi Attila, PhD (intézetvezető egyetemi docens, SZTE Farmakognóziai Intézet) „A kémiai tér természetes anyagokon alapuló bővítése új bioaktív anyagok előállítására” című doktori értekezését.

Hunyadi Attila doktori értekezésében a klasszikus preparatív növénykémia és a szintetikus kémia eszköztárának sokféleség-orientált kombinációit, és ezen megközelítések gyógyszerkutatási potenciálját mutatta be három kiválasztott természetes anyag csoporton végzett munkásságának példáján. Az ekdiszteroidok, protoflavonoidok, és kismolekulás antioxidánsok oxidált metabolitjai témakörében 233 anyag előállítását és vizsgálatát foglalta össze, amelyek közül több továbbfejlesztésre érdemes vezérmolekulát is azonosított.

Az értekezés opponensei Kálai Tamás, az MTA doktora, Takácsné Novák Krisztina, az MTA doktora, és Vasas Gábor, az MTA doktora voltak. A bíráló bizottság (elnöke Felinger Attila, az MTA rendes tagja, titkára Kele Péter, PhD, tagjai Keserű György Miklós, az MTA levelező tagja, Böddi Béla, az MTA doktora, Csámpai Antal, az MTA doktora, Klebovich Imre, az MTA doktora, Kotschy András, az MTA doktora, Poppe László, az MTA doktora, és Béni Szabolcs, PhD) az intenzív és konstruktív nyilvános vitát követő zárt ülésen maximális pontszámmal értékelte a jelölt tudományos tevékenységét és a védésen bemutatott eredményeit. A bizottság állásfoglalását és az MTA doktora cím elnyerésére tett javaslatát továbbította a Kémiai Tudományok Osztályának. A végleges döntést a cím odaítéléséről az MTA Doktori Tanácsa hozza meg.

Az értekezés és a tézisek, valamint a bírálatok és a jelölt ezekre adott válaszai elérhetőek az MTA honlapján: http://real-d.mtak.hu/1370/ 

Hírek

 Hírek RSS

2023_TDK_konferencia

2023. november 15-én 8 órai kezdettel az MTA Szegedi Területi Bizottság székházának dísztermében kerül megrendezésre az SZTE SZAOK, FOK, GYTK és ETSZK TDK-konferenciájának Gyógyszerésztudományi Szekciója.