2022_Avatas

Gyógyszerészdoktorokat avattunk

2022. július 1-jén délelőtt 10 órakor kezdődött a Gyógyszerésztudományi Kar gyógyszerészdoktor-avató ünnepi tanácsülése a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központ kongresszusi termében. Két év kihagyás után végre ismét a megszokott nyilvánosság mellett zajlott az esemény; az avatandók, valamint GYTK professzorai mellett a leendő gyógyszerészdoktorok és kitüntetettek családtagjai és az SZTE összes karának egy-egy képviselője részt vett az ünnepségen.

A díszasztalnál az avatótanács tagjai, prof. dr. Széll Márta rektorhelyettes asszony, prof. dr. Zupkó István, a Gyógyszerésztudományi Kar dékánja, prof. dr. Tóth Gábor, a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar dékáni megbízottja és dr. Baráth Zoltán, a Fogorvostudományi Kar dékánja foglalt helyet.


GYK_8464j-001 GYK_8466j


Az ünnepség első részében kitüntetések adományozására került sor. A GYTK Kari tanácsa Pro Facultate díjban részesítette Gerencsérné Makra Editet, a Farmakognóziai Intézet volt munkatársát nyugdíjba vonulása alkalmából, hosszú éveken keresztül végzett kiemelkedő és lelkiismeretes munkája elismeréséül. Nyugdíjba vonulása alkalmából Lakatos Zoltánné, a Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet volt munkatársa Pro Facultate díjat vett át dékán úrtól több évtizedes lelkiismeretes munkája elismeréseként.


GYK_8496j-001GYK_8500j-001


A tudományos diákkörös hallgatók felkészítésében végzett kimagasló munkássága elismeréséül a Kar Kiváló TDK-témavezetője díjat ez évben dr. Hunyadi Attila, a Farmakognóziai Intézet munkatársa kapta, aki a díjat egy későbbi időpontban veszi át. Az esemény Johann Sebastian Bach h-moll szonátájának 2. tételével folyatódott dr. Varga Laura fuvolaművész, az SZTE Bartók Béla Művészeti Kar tanszékvezető egyetemi tanára és Klebniczki György zongoraművész, a Bartók Béla Művészeti Kar tanársegédje előadásában.


GYK_8513jGYK_8930


Ezután Szivéli Krisztina az avatandók nevében kérte gyógyszerészdoktorrá avatásukat. Ezt Zupkó István előterjesztése követte, amelyben javaslatot tett 58 magyar tagozaton és 1 angol tagozaton végzett gyógyszerészdoktor-jelölt avatására. Miután rektor helyettes asszony a javaslatot elfogadta, a jelöltek ünnepélyes eskütételét felállva hallgatták meg a jelenlévők. Ezt követően a Szegedi Tudományegyetem rektora és avatótanácsának tagjai kézfogásukkal doktortársukká fogadták a végzősöket, akik egyúttal átvették doktori oklevelüket is. A frissen avatott gyógyszerészeket a GYTK dékánja köszöntötte. Beszédében felvázolta a gyógyszerészi pálya nyújtotta lehetőségeket, és tudásuk folyamatos bővítésére buzdította a fiatal kollégákat. A felavatottak nevében dr. Kisvári Edit és dr. Malekzadeh Mahmoud búcsúzott a Kartól, az oktatóktól, a diáktársaktól és a Szegedi Tudományegyetemtől, felidézve a diákévek pillanatait, megköszönve az oktatók munkáját, a szülők és barátok támogatását, szeretetét.


GYK_8521j-001GYK_8579jGYK_9124-001


Az ünnepi tanácsülés díjak és elismerések adományozásával folytatódott. Elsőként dr. Kapás Margit, a Richter Gedeon Nyrt. Kutatási Igazgatóságának szakértője, karunk volt hallgatója vehette át dékán úrtól a Kar Emlékérmét, amelyet a Gyógyszerésztudományi Kar Tanácsa azon alkalomból ítélt meg számára, hogy 40 évvel ezelőtt kitűnő tanulmányi eredményéért Sub Auspiciis Rei Publicae Popularis kitüntetéssel avatták doktorrá és megkapta a Magyar Köztársaság Aranygyűrűjét.


GYK_9151


Ezután az SZTE GYTK Kiváló Oktatógyógyszertára cím adományozását elismerő oklevelet vehette át három kiemelkedő oktatótevékenységet végző szakmai gyakorlóhely képviselője: dr. Babinyec Tót Horgosi Györgyi, a Bács-Kiskun Megyei Oktató Kórház Gyógyszerészeti Osztályának oktatógyógyszerésze, Kovácsné dr. Valastyán Rita, a szegedi Kristály Gyógyszertár vezetője és dr. Kőhegyi Ferenc, a hódmezővásárhelyi Zrínyi utcai Gyógyszertár szakgyógyszerésze.


GYK_9156-001GYK_9162-001GYK_9166-001


A záróvizsgán legjobb eredményt elérő gyógyszerészhallgatónak járó Stenszky Ernő-emlékérmet ebben az évben a kuratórium döntése alapján dr. Rajki Eszter vehette át. A legjobb tanulmányi eredményt elért Békéscsabáról vagy Békés megyéből származó végzős gyógyszerészhallgató dr. Lipták Adrienn volt, így ő kapta meg az Idősebb Réthy Béla-pályadíjat a Réthy-családot képviselő dr. Koppa Pál professzor úrtól. A legjobb tanulmányi eredménnyel rendelkező II., III. vagy IV. éves Bács-Kiskun megyei gyógyszerészhallgatót támogató Zsembery-pályadíjat Földes Frézia negyedéves hallgató nyerte el, akinek a díjat prof. dr. Csóka Ildikó, a Szegedi Gyógyszerészképzés Fejlesztéséért Alapítvány elnöke és dékán úr adta át.


GYK_9171-001GYK_9182-001GYK_9189-001


Az ünnepség végén a frissen avatott gyógyszerészek kisgyermekkori képeiből összeállított videóval köszönték meg családjuknak azt, hogy mindvégig segítették őket a diploma megszerzéséhez vezető úton.

Az 59 ifjú gyógyszerésznek a Kar valamennyi oktatója és dolgozója szívből kívánja, hogy életpályájuk sikeres legyen, gyógyszerészi hivatásuk gyakorlása és magánéleti boldogságuk sok örömöt szerezzen életükben!


Baráti fotók (156 MB)


Csoportképek (194 MB)Egyéni képek okleveles gyógyszerésszé avatott hallgatókról 2. rész (173 MB)


Kézfogás és Oklevélátvétel 1. rész (206 MB)


Kézfogás és Oklevélátvétel 2. rész (233 MB)


Kézfogás és Oklevélátvétel 3. rész (221 MB)


Kézfogás és Oklevélátvétel 4. rész (223 MB)


Kézfogás és Oklevélátvétel 5. rész (223 MB)


Kézfogás és Oklevélátvétel 6. rész (221 MB)Diplomaátadó ünnepség 1. rész (181 MB)


Diplomaátadó ünnepség 2. rész (172 MB)


Diplomaátadó ünnepség 3. rész (178 MB)


Diplomaátadó ünnepség 4. rész (196 MB)


Diplomaátadó ünnepség 5. rész (203 MB)


Diplomaátadó ünnepség 6. rész (202 MB)


Diplomaátadó ünnepség 7. rész (187 MB)


Diplomaátadó ünnepség 8. rész (208 MB)


Diplomaátadó ünnepség 9. rész (200 MB)


Diplomaátadó ünnepség 10. rész (199 MB)


Diplomaátadó ünnepség 11. rész (188 MB)


Diplomaátadó ünnepség 12. rész (220 MB)

Rédei Dóra
Fotók: Schindler Krisztián

Hírek

 Hírek RSS

2023_TDK_konferencia

2023. november 15-én 8 órai kezdettel az MTA Szegedi Területi Bizottság székházának dísztermében kerül megrendezésre az SZTE SZAOK, FOK, GYTK és ETSZK TDK-konferenciájának Gyógyszerésztudományi Szekciója.