2023_Szent-Gyorgyi_napok

Egyetemi és kari díjakat adtak át a XXIX. Szent-Györgyi Napok nyitórendezvényén

2023. november 17-én az SZTE Rektori Hivatalának dísztermében ünnepi tanácsülésen nyitották meg a Szent-Györgyi Albert Napok című rendezvénysorozatot. Az egyetem orvosi és egészségtudományi karainak és klinikai központjának közös ünnepén a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar, a Fogorvostudományi Kar, a Gyógyszerésztudományi Kar, az Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar dékánjai, valamint az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ elnöke értékelte az elmúlt év teljesítményét, valamint a betegellátás, az oktatás és a kutatás területén kiváló eredményt elért dolgozóknak egyetemi és kari díjakat adtak át.

A Szegedi Tudományegyetem rektora rektori elismerő oklevél kitüntetésben részesítette Háznagyné Dr. Radnai Erzsébetet, a GYTK tudományos munkatársát a gyógyszerészképzésben végzett magas színvonalú oktató és kutató munkája, valamint a kari közéletben végzett fáradhatatlan tevékenysége elismeréséül.

Háznagyné Dr. Radnai Erzsébet több mint 20 évig volt a Szegedi Tudományegyetem Farmakognóziai Intézetének munkatársa. Kiemelkedő oktatómunkájával jelentősen hozzájárult a gyógyszerész- és szakgyógyszerészképzéshez. A hazai növényfajokkal végzett növénykémiai, produkcióbiológiai vizsgálatai értékes információkat szolgáltattak a hazai flóra jobb megismeréséhez. Oktatói, kutatói elhivatottsága, kari közéleti szerepvállalása példamutató, elismerésre méltó.

A Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karának Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézete néhai Dr. Kedvessy György egyetemi tanárnak, a Gyógyszertechnológiai Intézet egykori igazgatójának emlékére 2009-ben Kedvessy György-pályadíjat alapított, amely az Intézetben dolgozó PhD-hallgatók és a Karon tanuló gyógyszerészhallgatók szakmai fejlődését hivatott segíteni.

A szakmai zsűri véleménye alapján 2023-ban a Kedvessy György-pályadíj nyertesei Dr. Uhljar Luca és Dr. Pamlényi Krisztán PhD-hallgatók, akik színvonalas kutató munkájukért, valamint hazai és nemzetközi publikációs tevékenységükért részesültek ebben a kitüntetésben és a vele járó pénzjutalomban.

2022. márciusában rendezték meg az Év Gyógyszerészhallgatója – Gyógyszerészi Gondozási, Betegtanácsadási Versenyt, ahol a hallgatóknak modellezett szakmai szituációban kellett bizonyítaniuk szakmai felkészültségüket. A szakértő zsűri az országos verseny 3. helyezését ítélte oda a kar volt hallgatójának, Molnár Krisztinának, aki az SZTE hallgatói közül a legjobb teljesítményéért részesült a Szegedi Gyógyszerészképzés Fejlesztéséért Alapítvány különdíjában és a vele járó pénzjutalomban.

Az SZTE GYTK Kabay János Szakkollégiuma és a Szegedi Gyógyszerészképzés Fejlesztéséért Alapítvány 2021-ben alapította meg az Év Szakkollégistája Díjat, amelyet 2023-ben Piszman Zsófia Ilona gyógyszerészhallgató nyert el.


Az ünnepségen készült képek itt láthatóak: SZTE hírek


Hírek

 Hírek RSS

1

Az Alma Mater Alumni Mentorprogramja, az AMP olyan kezdeményezés, mely hidat képez az egyetemen tanuló hallgatók és a munka világa között.