2022_Revesz_Piroska

Ebben az évben Szabóné Dr. Révész Piroska, Karunk professor emeritája kapta a Magyar Gyógyszerkutatásért Díjat

Az Alapítvány a Magyarországi Gyógyszerkutatásért közhasznú szervezet kuratóriuma az alapítókkal (Dr. Hermecz István, Dr. Schőn István és Takácsné Dr. Novák Krisztina) egyetértésben, a kimagasló hazai gyógyszerkutatási eredményeket elérő személyek elismerésére alapította 2007-ben a Magyar Gyógyszerkutatásért Díjat. A díj egy kortárs magyar művész által készített alkotás, melyből legfeljebb 10 példány készülhet, és amelyből évente egyet adnak át.

2022. szeptember 19-20. között Herceghalmon rendezték a Gyógyszerkémiai és Gyógyszertechnológiai Szimpózium ’22 című tudományos ülést. A megnyitót követően adták át Szabóné Dr. Révész Piroskának, az SZTE Gyógyszerésztudományi Kar professor emeritájának, a Gyógyszertechnológiai Intézet volt tanszékvezetőjének kimagasló hazai gyógyszerkutatási és fejlesztési eredményei elismeréséül a Magyar Gyógyszerkutatásért Díjat.

Szabóné Révész Piroska gyógyszerészi oklevelét 1975-ben szerezte, majd 1979-ben szakgyógyszerész, 2006-ban pedig az MTA doktora lett. 2005 és 2016 között vezette az SZTE Gyógyszertechnológiai Intézetét.

A díj adományozói professzor asszony kiemelkedő szakmai eredményei között tartják számon több évtizedes tevékenységét a gyógyszertechnológia területén, ezen belül a nanotechnológia felhasználásnak, új gyógyszerbeviteli kapuk technológiai lehetőségeinek felderítésében elért eredményeit, ezek felhasználásának előmozdítását az originális és generikus gyógyszerkutatásban, úttörő szerepét az egyetemi és gyógyszeripari együttműködések megvalósításában, továbbá jelentős hozzájárulását a gyógyszertechnológia tudományos hátterének kidolgozásához és annak elismertetéséhez, kiemelkedő tudományos publikációs és oktatási tevékenységét, széleskörű szakmapolitikai tevékenységét, elsősorban az MGYT tudományos alelnökeként (2016-2021) végzett értékes munkáját és számos tudományos konferencia sikeres megszervezését. Szabóné Révész Piroska kiemelkedő mértékben járult hozzá a magyarországi gyógyszertechnológia, és ezáltal a gyógyszerkutatás hírnevének fenntartásához és öregbítéséhez, valamint közéleti tevékenysége által jelentős részt vállalt a tágabb értelemben vett hazai tudományos kutatás és fejlesztés színvonalának emelésében.

Mindezek alapján professzor asszony méltán vehette át a Magyar Gyógyszerkutatásért Díjat, amelyet eddig Szántay Csaba (2007), Knoll József (2008), Pallos László (2009), Korbonits Dezső (2010), Bajusz Sándor (2011), Tuba Zoltán (2012), Tőke László (2013), Görög Sándor (2014), Fogassy Elemér (2015), Magyar Kálmán (2016), Bogsch Erik (2017), Simig Gyula (2018), Blaskó Gábor (2019), Náray-Szabó Gábor (2020) és Fülöp Ferenc (2021), Karunk egykori dékánja kapott meg.

Dr. Ambrus Rita


Hírek

 Hírek RSS

2023_NTA_nyari_tabor

Csernyák Milán és Fodor Virág, a Nemzeti Tudósképző Akadémia középiskolás diákjai, 2023. július 9-14. között egy hetet töltöttek Karunkon, hogy megismerkedjenek a gyógyszerkutatás különböző területeivel. Az orvosbiológia kutatások iránt érdeklődő 11. és 12. osztályos diákoknak megrendezett Ifjú Kutatók Nyári Táborának 16 résztvevője párosával beosztva különböző helyszíneken kapcsolódhatott be egy-egy kutatócsoport munkájába. A GYTK-ra érkező két diák nem csupán egy laboratóriumban dolgozhatott, hanem a GYTK mind a hat intézetébe ellátogathatott. Az alábbiakban olvashatják a nálunk eltöltött egy hétről szóló beszámolójukat.