2023_Toth_Laszlo

Dr. Tóth László tanár úr búcsúztatása

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 2023. június 6-án, életének 88. évében elhunyt Dr. Tóth László, gyógyszerész, az SZTE Gyógyszerésztudományi Karának nyugalmazott egyetemi docense, a Gyógynövény- és Drogismereti (jelenleg: Farmakognóziai) Intézet egykori megbízott intézetvezetője. Búcsúztatása 2023. június 19-én 11 órakor lesz a Szegedi Dómban. A gyászoló család azt kéri, hogy a búcsúzók egy szál fehér rózsával róják le kegyeletüket.

Tóth László 1936. május 7-én született Balástyán. 1959-ben szerzett gyógyszerészi oklevelet a Szegedi Orvostudományi Egyetemen. A végzését követően egészen 2004-es nyugdíjba vonulásáig a szegedi Gyógyszerésztudományi Kar Gyógynövény- és Drogismereti Intézetében végezte oktató és kutató munkáját először tanársegédként, 1968-tól adjunktusként, majd 1980-tól egyetemi docensként. 1965-ben egyetemi doktori címet szerzett, 1979-ben a biológiai tudomány kandidátusa lett, majd 1995-ben habilitált. Tíz éven keresztül (1984-1993) a SZOTE Gyógynövény- és Drogismereti Intézetének megbízott intézetvezetője volt. 1997 és 2007 között a Debreceni Egyetem Növénytani Tanszékének oktatójaként is tevékenykedett.

Pályája első éveiben gyakorlatokat vezetett, majd 1966-tól már tantermi előadásokat is tartott Gyógynövény- és drogismeretből. Igényes, élvezetes előadásai és az általa vezetett farmakobotanikai terepgyakorlatok gyógyszerészek generációinak képzését szolgálták. Nevéhez fűződik Szegeden az angol nyelvű Pharmacognosy tárgy elindítása (1986), a Gyógyszerészi növénytan gyógyszerészkari magyar és angol nyelvű oktatásának megszervezése (1992), a Terepi gyógynövényismeret című szabadon választható tárgy megszületése, valamint a debreceni Gyógyszerésztudományi Szak farmakognóziaoktatásának beindítása. Több mint tíz éven keresztül a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán természetgyógyászatot tanított. Évtizedeken keresztül végezte gyógyszerészek továbbképzését és szakképzését. Nyugdíjazását követően még évekig részt vett a gyógyszerészképzésben. Témavezetői tevékenysége is figyelemre méltó, irányításával 1 kandidátusi, 16 egyetemi doktori értekezés, továbbá 32 diplomamunka és TDK munkák egész sora készült. Több egyetemi jegyzet és tankönyv szerzője volt. Munkája elismeréseként 2016-ban megkapta a Magyar Felsőoktatásért Emlékplakettet.

Kutatómunkája során foglalkozott többek közt a kender, valamint számos Scrophulariaceae és Lamiaceae családba tartozó növény kémiai vizsgálatával. Eredményeiről több mint száz tudományos előadást tartott, és 55 közleménye jelent meg. Évtizedekig a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Gyógynövény Szakosztályának tagjaként, vezetőségi tagjaként, illetve az MGYT szenátoraként tevékenykedett. Tagja volt a Magyar Biológiai Társaságnak, a Magyar Fitoterápiás Társaságnak és a Magyar Természetgyógyász Társaságnak. Az MGYT Gyógynövény Szakosztálya 2006-ban Augustin Béla Emlékérmet adományozott számára.

Tóth László tanár úr lelkes és kiváló oktató, a hazai gyógynövényügy elkötelezett híve és a magyar gyógyszerészet kiemelkedő egyénisége volt. Emlékét a Kar oktatói, munkatársai, volt és jelenlegi hallgatói tisztelettel és szeretettel megőrzik. Nyugodjék békében!


Rédei Dóra

Hírek

 Hírek RSS

Stajer_Gezane_cimlap

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy életének 88. évében elhunyt Dr. Stájer Gézáné, az SZTE Gyógyszerkémiai Intézetének nyugalmazott egyetemi adjunktusa.