Csupor_MTA

Csupor Dezső MTA doktori értekezésének nyilvános vitája

Az MTA Doktori Tanácsa 2022. április 27-én 10:30 órai kezdettel nyilvános vitára bocsátotta dr. Csupor Dezső (egyetemi docens, SZTE Farmakognóziai Intézet és Klinikai Gyógyszerészeti Intézet) Gyógynövények és növényi hatóanyagok biztonságossága és hatásossága fitokémiai és farmakológiai vizsgálatok tükrében című doktori értekezését.

Csupor Dezső doktori értekezésében bemutatott munkája tematikailag és metodikailag igen szerteágazó. Az egyes kísérleteket az a szándék fűzte egybe, hogy eredményeik hozzájárulhatnak a gyógynövények és vegyületeik racionális gyógyászati alkalmazásához. A munka gerincét a preparatív, valamint kvantitatív és kvalitatív analitikai növénykémiai vizsgálatok adták, amelyet kiegészítettek az egyes kivonatokkal végzett farmakológiai és toxikológiai vizsgálatok, valamint gyógynövénytartalmú készítmények alkalmazhatóságát értékelő metaanalízisek.


Az értekezés opponensei Deli József, a kémiai tudomány doktora, Herczegh Pál, a kémiai tudomány doktora és Szőke Éva, a biológiai tudomány doktora voltak. A bírálóbizottság (elnöke dr. Blaskó Gábor, az MTA rendes tagja, titkára dr. Volk Balázs, az MTA doktora, tagjai dr. Böddi Béla, az MTA doktora, dr. Klebovich Imre, az MTA doktora, dr. Salgó András, az MTA doktora, dr. Tekes Kornélia, az MTA doktora, dr. Vasas Gábor, az MTA doktora és dr. Béni Szabolcs PhD) a nyilvános vita utáni zárt ülésen a maximális 40 pontból 39 ponttal értékelte a jelölt tudományos tevékenységét és a védésen bemutatott eredményeit. A bizottság állásfoglalását és az MTA doktora cím elnyerésére tett javaslatát továbbította a Kémiai Tudományok Osztályának. A végleges döntést a cím odaítéléséről az MTA Doktori Tanácsa hozza meg.


Dezso_MTA


Hírek

 Hírek RSS

2023_TDK_konferencia

2023. november 15-én 8 órai kezdettel az MTA Szegedi Területi Bizottság székházának dísztermében kerül megrendezésre az SZTE SZAOK, FOK, GYTK és ETSZK TDK-konferenciájának Gyógyszerésztudományi Szekciója.