2022_TDK_eredmenyhirdetes

A 2022/23-as tanév kari TDK konferenciájának eredménye

2022. november 17-én 8:45 órai kezdettel új helyszínen, az MTA Szegedi Területi Bizottság székházának dísztermében került megrendezésre az SZTE SZAOK, FOK, GYTK és ETSZK TDK konferenciájának Gyógyszerésztudományi Szekciója.

A konferenciát Zupkó István, a GYTK dékánja nyitotta meg. A 18 tagú szakmai zsűri elnöke Hunyadi Attila intézetvezető egyetemi docens volt. Az előadások kivétel nélkül magas színvonalú kutatómunkáról tanúskodtak.


20221117_144155a


A négy szekcióba sorolt előadásokat a zsűri szekciónként díjazta. A végső pontszámok a zsűri tagjai által adott pontok átlagának kiszámításával születtek. Pontegyenlőség esetén megosztott helyezést adott a zsűri. A szoros versenyben az OTDK-ra való továbbjutásnál a pontszámításkor kapott szórásértékek alapján született a döntés. Az OTDK-ra a szekciók nyertesei, illetve két további legmagasabb pontszámot elért előadó jutott.

A szekció szponzorainak (Bonsu Patika Bt., Csanád Pharma Kft., ExtractumPharma Zrt., Gen-Lab Kft., Goodwill Pharma Kft., Hungaropharma Zrt., Magyar Gyógyszerészi Kamara, Magyar Gyógyszerészi Kamara Csongrád Megyei Szervezete, Molar Chemicals Kft., Phoenix Pharma Zrt., Richter Gedeon Vegyészeti Gyár NyRt., SZTE GYTK Hallgatói Önkormányzat, Szegedi Gyógyszerészképzés Fejlesztéséért Alapítvány) jóvoltából a zsűri valamennyi előadást jutalmazni tudta.

A szakmai zsűri javaslatára a hat legjobb (csillaggal jelölt) előadó szerepelhet a 2023-ban Budapesten megrendezésre kerülő XXXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekciójában.


20221118_182217a


A négy szekció I-III. helyezettjei:


Gyógyszerészi kémia és farmakognózia

 

Kocsis Endre, SZAOK V. évf. - Kiemelt I. díj*

SZTE GYTK, Farmakognóziai Intézet

Kaloniszteron tartalmú önrendeződő nanorészecske pro-drugok félszintetikus előállítása és vizsgálata

Témavezetők: Hunyadi Attila és Vágvölgyi Máté

 

Tardy Katalin Mária, GYTK V. évf. - II. díj

SZTE GYTK, Farmakognóziai Intézet

Magyarországi sásfélék antioxidáns szűrővizsgálata és stilbének izolálása a Carex praecoxból

Témavezetők: Vasas Andrea és Dávid Csilla Zsuzsanna

 

Boncz Mária Fanni, GYTK IV. évf. - III. díj

SZTE GYTK, Gyógyszerkémiai Intézet

Bi- és tetrafunkciós ent-kaurán és ent-beyerán vázas diterpén származékok sztereoszelektív szintézise

Témavezetők: Szakonyi Zsolt és Bai Dorottya

 

 

Peptidkiutatás és sejtbiológia

 

Nagymihály Bence, SZAOK III. évf. - I. díj*

SZTE SZAOK, Orvosi Vegytani Intézet

Rad6 fehérje-fehérje kölcsönhatásainak gátlása peptidomimetikumok és szelektív kovalens inhibitorok segítségével

Témavezetők: Wéber Edit és Martinek Tamás

 

Galgóczi Emese Zsuzsanna, GYTK V. évf. - II. díj*

SZTE GYTK, Gyógyszeranalitikai Intézet, ELKH Növénybiológiai Intézet, Növényi Fényérzékelés és Fényhasznosítás Kutatóegység, Növényi Foto- és Kronobiológiai Csoport

Membránfehérje expressziója - Léptéknövelés, stabilitás, szennyezésprofil és kristályosítás

Témavezetők: Szakonyi Gerda és Lakatos Lóránt


Bocz Csenge, GYTK III. évf. - III. díj

SZTE TTIK, Biológia Intézet, Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszék

Hafnium-oxid és platina nanorészecskék radioszenzitizáló hatásának vizsgálata tumoros sejteken

Témavezetők: Csontné Kiricsi Mónika és Igaz NóraGyógyszerhatástan és klinikai gyógyszerészet

 

Nacsa Róbert, GYTK V. évf. - I. díj*

SZTE GYTK, Klinikai Gyógyszerészeti Intézet, SZTE SZAOK, Belgyógyászati Klinika

Sürgősségi megjelenésekhez köthető antibiotikum alkalmazás Pilot vizsgálat a szegedi SBO-n

Témavezetők: Benkő Ria és Papfalvi Erika

 

Filus Norbert, GYTK V. évf. - I. díj*

SZTE GYTK, Gyógyszerhatástani é s Biofarmáciai Intézet

D-gyűrűben módosított ösztron-éterek in vitro antiproliferatív és antimetasztatikus hatása nőgyógyászati tumorsejtvonalakon

Témavezető: Minorics Renáta

 

Pósa Szonja Polett, TTIK MSc I. évf. - II. díj

SZTE SZAOK, Biokémiai Intézet, SZTE GYTK, Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet

A preimplantációs faktor apoptózisra gyakorolt hatásainak vizsgálata radiogén szívkárosodásban patkány modellben

Témavezetők: Sárközy Márta és Minorics Renáta

 

Kovács Etelka, GYTK V. évf. - III. díj

SZTE GYTK, Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet

Pozitív inotróp szerek in vitro antiproliferatív és metasztázisgátló hatásainak vizsgálata

Témavezető: Schelz Zsuzsanna


Gyógyszertechnológia

 

Szikora Zsóka, GYTK V. évf. - I. díj*

SZTE GYTK, Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet

In situ filmképző rendszerek formulálása és dermális felhasználási lehetőségeik

Témavezető: Berkó Szilvia

 

Szarvas Flóra Mária, GYTK V. évf. - II. díj

SZTE GYTK, Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet

Mukoadhezív segédanyagok hatása vinpocetin tartalmú polimer micellák nazális alkalmazhatóságára

Témavezetők: Sipos Bence és Katona Gábor

 

Kovács Dávid, GYTK V. évf. - III. díj

SZTE GYTK, Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet

Nanonizált meloxikám tartalmú szuszpenzió kombinált nedves őrléssel való előállításának és léptéknövelhetőségének tanulmányozása

Témavezető: Ambrus Rita


 

Különdíjjal jutalmazott előadások:


Bogner József, GYTK IV. évf.

SZTE TTIK Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék

Fehérje/poliszacharid-alapú kolloidális hordozó részecskék előállítása és lehetséges alkalmazásuk szemészeti célokra

Témavezetők: JuhásznéCsapó Edit és Kovács Nikolett Alexandra


Csomor Ádám, GYTK V. évf.

SZTE GYTK, Gyógyszerkémiai Intézet
2-Kinazolinonok szelektív szintézise rézkatalizált multikomponensű reakcióval

Témavezető: Palkó Márta

Erdei Dalma, GYTK III. évf.
SZTE GYTK, Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet
Titanát nanocső-hatóanyag kompozitok préselhetőségének vizsgálata
Témavezető: Sovány Tamás

 

Földes Frézia, GYTK V. évf.
SZTE GYTK, Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet
Nazális in situ gélesedő rendszerek fejlesztése a hatékony, helyi antibakteriális terápia érdekében
Témavezetők: Sipos Bence és Katona Gábor

 

Kratochvill Dóra, GYTK V. évf.
SZTE GYTK, Klinikai Gyógyszerészeti Intézet, SZTE SZAOK, Fül- Orr- Gégészeti és Fej- Nyaksebészeti Klinika
Gyermekkori otalgia ellátása a szakorvosi ambulancián
Témavezetők: Matuz Mária és Kiricsi Ágnes

 

Molnár Krisztina, GYTK V. évf.
SZTE TTIK Kémiai Intézet, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék
Három tirozin-kináz-inhibitor kötődése vérszérumfehérjékhez: biospeciációs vizsgálatok
Témavezető: Dömötör Orsolya

 

Nagy Judit, GYTK V. évf.
SZTE GYTK, Klinikai Gyógyszerészeti Intézet, SZTE SZAOK Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály
Alkoholos befolyásoltsággal összefüggő sürgősségi felvételek
Témavezetők: Benkő Ria és Erdélyi Péter

 

Nemes Kármen, GYTK V. évf.
SZTE GYTK, Gyógyszerkémiai Intézet
Királis kinurénsav származékok szintézise
Témavezetők: Szatmári István és Lőrinczi Bálint

 

Sümegi Nóra, GYTK V. évf.
SZTE GYTK, Gyógyszerkémiai Intézet
Glükozil triazolil metanopirrolokinazolin és metanoizoindolokinazolin származékok szintézise domino- és klikk reakciókkal
Témavezető: Palkó Márta

 

Törteli Levente, GYTK V. évf.
SZTE GYTK, Gyógyszerkémiai Intézet
Funkcionalizált 4-hidroxikinolin-2-karbonsavak szintézise és továbbalakításai
Témavezető: Szatmári István


A Goodwill Pharma különdíját a két legjobb gyógyszerész előadó, Szikora Zsóka és Galgóczi Emese Zsuzsanna kapta.


20221118_182414a


Köszönjük minden előadónak a felkészülést, témavezetőiknek pedig a felkészítést. Külön gratulálunk az OTDK-ra továbbjutó hallgatóknak és témavezetőiknek. Köszönjük a zsűri elnökének, a szekcióelnököknek, valamint a zsűritagoknak és a Hallgatói Önkormányzatnak az aktív részvételét. Külön köszönet illeti a Szegedi Gyógyszerészképzés Fejlesztésért Alapítvány dolgozóit is a támogatások kezelésében nyújtott segítségükért. A konferencia technikai előkészítésében és lebonyolításában az MTA TABT SZAB Székház dolgozói nyújtottak segítséget.


A programra az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett "Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása” című NTP-HHTDK-21 kódjelű pályázati kiírásra benyújtott NTP-HHTDK-22-0016 azonosítójú Az SZTE Gyógyszerésztudományi Kar Tudományos Diákköri Műhelye kiválóságainak támogatása című projekt keretén belül valósult meg.


TDK_tamogatok

Dr. Szakonyi Gerda
az SZTE GYTK TDK-felelőse

Hírek

 Hírek RSS

2023_NTA_nyari_tabor

Csernyák Milán és Fodor Virág, a Nemzeti Tudósképző Akadémia középiskolás diákjai, 2023. július 9-14. között egy hetet töltöttek Karunkon, hogy megismerkedjenek a gyógyszerkutatás különböző területeivel. Az orvosbiológia kutatások iránt érdeklődő 11. és 12. osztályos diákoknak megrendezett Ifjú Kutatók Nyári Táborának 16 résztvevője párosával beosztva különböző helyszíneken kapcsolódhatott be egy-egy kutatócsoport munkájába. A GYTK-ra érkező két diák nem csupán egy laboratóriumban dolgozhatott, hanem a GYTK mind a hat intézetébe ellátogathatott. Az alábbiakban olvashatják a nálunk eltöltött egy hétről szóló beszámolójukat.