Szegedi Gyógyszerészképzés Fejlesztéséért Alapítvány

Kari alapítvány

A Szegedi Gyógyszerészképzés Fejlesztéséért Alapítványt karunk 1992-ben hozta létre a szegedi gyógyszerészképzés fejlesztése érdekében.

Szegedi Gyógyszerésztudományi Kar 1992-ben, dr. Sájer Géza egyetemi tanár kezdeményezésére alapítványt hozott létre a szegedi gyógyszerészképzés fejlesztése érdekében. Az alapítvány működését elsősorban a gyógyszerész kollégák, volt tanítványok és oktatók támogatása tette lehetővé. Hallgatóink szülei is évről-évre hozzájárultak az alapítvány bevételéhez.
Mindezek eredményeként az elmúlt 12 évben mintegy 30 millió forintot tudtunk tantermek és gyakorlati helyiségek, számítógépes kabinetek kialakítására és berendezésére, továbbá oktatási eszközökbeszerzésére fordítani. Kiváló hallgatóinkat pályadíjjal jutalmaztuk.

Az alapítvány támogatása továbbra is szükséges. Kérjük, hogy az oktatás fejlesztését segítse azzal, hogy személyi jövedelemadójának 1%-át átutalja a Szegedi Gyógyszerészképzés Fejlesztéséért Alapítvány (6720 Szeged, Zrínyi u. 9.) javára.
Adószámunk: 19086037-1-06

Tájékoztatjuk, hogy akapítványunk közhasznú szervezet, így adományozóinkat a mindenkori törvényes adókedvezmény illeti meg, melyre vonatkozó igazolást az alapítvány jogosult kiállítani. Amennyiben Önnek módja van az alapítványt segíteni, pénzbeli támogatását kérjük a Kereskedelmi és Hitelbank Szegedi Fiókjában (6720 Szeged,klauzál tér 5.) vezetett bankszámlára átutalni.
Bankszámla számunk: 10200201-28611644-00000000

Az alapítványáltal nyújtott támogatásokról az alapítvány kuratóriuma dönt. Ilyen irányú kérelmet a kuratórium elnökének, Dr. Csóka Ildikó egyetemi docensnek címezve kell az alapítvány címére benyújtani.

Hírek

 Hírek RSS

2023_Oszi_nyilt_nap

2023. november 18-án (szombaton) 10 órai kezdettel kari nyílt napunk keretében várjuk azokat a középiskolás érdeklődőket, akik szeretnének megismerkedni a gyógyszerészi hivatással, a szegedi gyógyszerészképzéssel, a kar és az SZTE által biztosított lehetőségekkel.