Konferenciarészvételek, munkabizottsági, alapítványi előadások; PhD védések Intézetünkben; Tudományos Diákköri Konferencián elért eredmények

kezdolap4


Külföldi előadások


Zsolt Szakonyi, Dániel Ozsvár, Dorottya Bai, Viktória Nagy, István Zupkó:
Stereoselective synthesis and antiproliferative activity of steviol- and isosteviol-based bi- and trifunctionalized diterpenoids
2021 Southern Brazilian Journal of Chemistry International Virtual Conference
18-19 March, 2022 (oral presentation, online)

 

Shahmohammadi Sayeh, Faragó Tünde, Palkó Márta, Forró Enikő:
Green enzymatic strategies for the preparation of enantiomeric carbocyclic β-amino acid derivatives
4th International Green Catalysis Symposium, GreenCat, 2022, 19-22 April, Rennes/France (poster presentation)

 

Vivien Pósa, Nóra V. May, Gabriella Spengler, Szonja Pósa, Szilárd Tóth, Gergely Szakács, Imre Ugrai, István Szatmári, Petra Nagy, Éva Anna Enyedi:
Investigation of the interaction of a water-soluble 8-hydroxyquinoline amino acid hybrid with essential metal ions
International Symposium on Metal Complexes, ISMEC, 2022, 5-8 June, Valencia/Spain (poster presentation)

 

Hazai kongresszusi és munkabizottsági előadások


Szatmári István:
Fülöp Ferenc az iskolateremtő, a kutató, a kolléga
Vegyészkonferencia 2022,
 Eger, 2022. június 15-17. (orális)

 

Bai Dorottya, Zupkó István, Szakonyi Zsolt:
Bi- és tetrafunkciós diterpén szteviol származékok sztereoszelektív szintézise
Tavaszi Szél Konferencia, Pécs, 2022. május 6-8. (poszter)


Simon Péter:
Szubsztituált kinurénsavszármazékok mikrohullám-asszisztált zöldkémiai előállítása

Szegedi Ifjú Szerves Kémikusok Támogatásáért Alapítvány 22. tudományos előadóülése, Szeged, 2022. május 18. (orális)

 

Zein Alabdeen Khdar:
GA3-derived aminodiols: Synthesis and biological evaluation
Szegedi Ifjú Szerves Kémikusok Támogatásáért Alapítvány 22. tudományos előadóülése, Szeged, 2022. május 18. (orális)


Faragó Tünde, Palkó Márta, Szatmári István:
Változatosan szubsztituált enantiomertiszta aliciklusos béta aminosav-származékok szintézise és organokatalitikus alkalmazhatóságának vizsgálata izatin aszimmetrikus aldol reakciójával
MTA 
Heterociklusos és Elemorganikus Kémiai Munkabizottság ülése, Balatonszemes, 2022. május 23-25. (orális)


Lőrinczi Bálint, Simon Péter, Szatmári István:
Triaril-metán biokonjugátumok szintézise indol és kinurénsav elemekből
MTA Heterociklusos és Elemorganikus Kémiai Munkabizottság ülése, Balatonszemes, 2022. május 23-25. (orális)


Hegedűs Dóra, Szatmári István, Spengler Gabriella, Szemerédi Nikoletta:
Bioaktív naftoxazin-származékok szintézise glioxilát-szubsztrát alkalmazásával
MTA Heterociklusos és Elemorganikus Kémiai Munkabizottság ülése, Balatonszemes, 2022. május 23-25. (orális)


Khdar Alabdeen Zein, Le Minh Tam, Schelz Zsuzsa, Zupkó István, Szakonyi Zsolt:
Synthesis and atiproliferative activity of Gibberellic acid-derived aminodiols
MTA Heterociklusos és Elemorganikus Kémiai Munkabizottság ülése, Balatonszemes, 2022. május 23-25. (orális)


Simon Péter, Lőrinczi Bálint, Szatmári István:
Új környezetbarát, one-batch eljárások kidolgozása kinurénsav-származékok szintézisére
MTA Heterociklusos és Elemorganikus Kémiai Munkabizottság ülése, Balatonszemes, 2022. május 23-25. (orális)

Nevtelen2
PhD védések a Gyógyszerkémiai Intézetben


2022. június 14-én Mohamed El Haimer védte meg értekezését gyógyszerészeti tudományok tudományágban.


Mohamed El Haimer

Ph.D. értekezés címe: Syntheses and domino ring closure reactions of novel N-propargyl-substituted alicyclic β-amino acids


2021. augusztus 31-én dr. Lőrinczi Bálint, december 9-én Mészáros Rebeka Ildikó védte meg értekezését gyógyszerészeti tudományok tudományágban.


Lőrinczi Bálint

Ph.D. értekezés címe: Synthesis and transformation of functionalized kynurenic acid derivatives


Mészáros Rebeka Ildikó

Ph.D. értekezés címe: Application of a novel heterogeneous silver catalyst for diverse synthesis methods under batch and continuous flow conditions
Nevtelen2
A 2021. évi Tudományos Diákköri Konferencián Intézetünk hallgatói, Sánta Zsófia, Sárik Julián Robin és Nguyen Thi Cam Tú mutatta be kutatómunkáját.


Sánta Zsófia

Előadás címe: Aza-kinurénsavak szintézise és transzformációi 

Témavezető: Dr. Szatmári István; Konzulens: Dr. Lőrinczi Bálint

I. helyezés


Sárik Julián Robin

Előadás címe: Benzológ 4-hidroxikinolin-2-karbonsavak szintézise és továbbalakításai című előadásával

Témavezető: Dr. Szatmári István; Konzulens: Dr. Lőrinczi Bálint

III. helyezés


Nguyen Thi Cam Tú

Előadás címe: Studies of a Pd-catalysed arylfluorination reaction

Témavezetők: Prof. Dr. Kiss Loránd, Dr. Remete Attila Márió

Különdíjban részesült


Az általuk elért eredményekhez gratulálunk!