Üdvözöljük az SZTE Gyógyszerkémiai Intézet honlapján!

Az MTA új doktorává avatták Dr. Szatmári Istvánt


Szatmari_Istvan

Szatmári István akadémiai doktori értekezésében kétféle szén-szén kötés kialakítására alkalmas reakciókkal nagyszámú policiklusos aromás és nitrogén-heteroatomot tartalmazó heteroaromás vegyületek előállítását írta le. A többkomponensű reakciókban felhasználható kiindulási anyagok sokféleségének köszönhetően nagy szerkezeti változatosságot mutató vegyülettárakat hozott létre, melyek egyes képviselői hatástani szempontból is értékesek. Az emberi szervezetben az idegsejteket védő és az idegrendszeri működést befolyásoló kinurénsav fontos szerepet játszik; hiánya és túltermelődése is különböző megbetegedések kialakulásához vezethet. A kinurénsav szerkezeti módosításával olyan új származékokat állított elő, melyek megnövekedett vízoldékonyságuk mellett az agyba is fokozottabban képesek bejutni és ezáltal hatásukat kifejteni. Szintetikus munkája során szem előtt tartotta a zöld kémiai irányelveket. Számos új termék oldószermentes, mikrohullámú körülmények között optimalizált szintézisét valósította meg, és eredményeivel jelentősen hozzájárult a tématerületen rendelkezésre álló ismeretek bővítéséhez. Kiterjedt kutatói kapcsolatainak köszönhetően szintetikus munkája elméleti számításokkal, modern elválasztástechnikai módszerekkel és hatástani vizsgálatokkal is kiegészült.
Nevtelen2
Külföldi előadások


T. Pivarcsik, G. Egri, S. Tóth, G. Szakács, G. Spengler, I. Ugrai, I. Szatmári, É.A. Enyedy:

Half-sandwich rhodium and ruthenium complexes of 8-hydroxyquinoline derivatives targeting multidrug resistant cancer cells

First International Symposium on Bioorganometallic chemistry 20 ans apres / 20 years after

8 July, 2022, Paris, France (poster presentation)


Tünde Faragó, Márta Palkó, István Szatmári:
Novel alicyclic β-amino amide organocatalysts for the synthesis of pharmaceutically relevant oxindoles
22nd Tetrahedron Symposium
28 June – 1-July, 2022, Lisbon/Portugal (poster presentation)


Péter Simon, Bálint Lőrinczi, István Szatmári:
A novel eco-friendly, one-pot method for the synthesis of kynurenic acid ethyl esters
22nd Tetrahedron Symposium
28 June – 1-July, 2022, Lisbon/Portugal (poster presentation)


Márta Palkó, Tünde Faragó, István Szatmári:
Synthesis of glycosyl triazolyl methanopyrroloquinazoline and methanoisoindoloquinazoline derivatives via domino- and click reactions
22nd Tetrahedron Symposium
28 June – 1-July, 2022, Lisbon/Portugal (poster presentation)


Bálint Lőrinczi, Péter Simon, István Szatmári:
Synthesis of 4-oxoquinoline substituted indole-bioconjugates
22nd Tetrahedron Symposium
28 June – 1-July, 2022, Lisbon/Portugal (poster presentation)


Dóra Hegedűs, Nikoletta Szemerédi, Gabriella Spengler, István Szatmári:
Partially aromatic ortho-quionone-methides as precursors for the synthesis of novel naphthoxazines with improved antibacterial activity
22nd Tetrahedron Symposium
28 June – 1-July, 2022, Lisbon/Portugal (poster presentation)


Zsolt Szakonyi, Dániel Ozsvár, Dorottya Bai, Viktória Nagy, István Zupkó:
Stereoselective synthesis and antiproliferative activity of steviol- and isosteviol-based bi- and trifunctionalized diterpenoids
2021 Southern Brazilian Journal of Chemistry International Virtual Conference
18-19 March, 2022 (oral presentation, online)


Tünde Faragó, Márta Palkó, István Szatmári:

Organocatalytic activity of novel alicyclic β-amino amides in asymmetric aldol reaction

2022 #RSC Poster Twitter Conference

1 March, 2022 (online, poster presentation)

 

Shahmohammadi Sayeh, Faragó Tünde, Palkó Márta, Forró Enikő:
Green enzymatic strategies for the preparation of enantiomeric carbocyclic β-amino acid derivatives
4th International Green Catalysis Symposium, GreenCat, 2022, 19-22 April, Rennes/France (poster presentation)

 

Vivien Pósa, Nóra V. May, Gabriella Spengler, Szonja Pósa, Szilárd Tóth, Gergely Szakács, Imre Ugrai, István Szatmári, Petra Nagy, Éva Anna Enyedi:
Investigation of the interaction of a water-soluble 8-hydroxyquinoline amino acid hybrid with essential metal ions
International Symposium on Metal Complexes, ISMEC, 2022, 5-8 June, Valencia/Spain (poster presentation)

 

Hazai kongresszusi és munkabizottsági előadások


Szatmári István:
Fülöp Ferenc az iskolateremtő, a kutató, a kolléga
Vegyészkonferencia 2022,
 Eger, 2022. június 15-17. (orális)

 

Bai Dorottya, Zupkó István, Szakonyi Zsolt:
Bi- és tetrafunkciós diterpén szteviol származékok sztereoszelektív szintézise
Tavaszi Szél Konferencia, Pécs, 2022. május 6-8. (poszter)


Simon Péter:
Szubsztituált kinurénsavszármazékok mikrohullám-asszisztált zöldkémiai előállítása

Szegedi Ifjú Szerves Kémikusok Támogatásáért Alapítvány 22. tudományos előadóülése, Szeged, 2022. május 18. (orális)

 

Zein Alabdeen Khdar:
GA3-derived aminodiols: Synthesis and biological evaluation
Szegedi Ifjú Szerves Kémikusok Támogatásáért Alapítvány 22. tudományos előadóülése, Szeged, 2022. május 18. (orális)


Faragó Tünde, Palkó Márta, Szatmári István:
Változatosan szubsztituált enantiomertiszta aliciklusos béta aminosav-származékok szintézise és organokatalitikus alkalmazhatóságának vizsgálata izatin aszimmetrikus aldol reakciójával
MTA 
Heterociklusos és Elemorganikus Kémiai Munkabizottság ülése, Balatonszemes, 2022. május 23-25. (orális)


Lőrinczi Bálint, Simon Péter, Szatmári István:
Triaril-metán biokonjugátumok szintézise indol és kinurénsav elemekből
MTA Heterociklusos és Elemorganikus Kémiai Munkabizottság ülése, Balatonszemes, 2022. május 23-25. (orális)


Hegedűs Dóra, Szatmári István, Spengler Gabriella, Szemerédi Nikoletta:
Bioaktív naftoxazin-származékok szintézise glioxilát-szubsztrát alkalmazásával
MTA Heterociklusos és Elemorganikus Kémiai Munkabizottság ülése, Balatonszemes, 2022. május 23-25. (orális)


Khdar Alabdeen Zein, Le Minh Tam, Schelz Zsuzsa, Zupkó István, Szakonyi Zsolt:
Synthesis and atiproliferative activity of Gibberellic acid-derived aminodiols
MTA Heterociklusos és Elemorganikus Kémiai Munkabizottság ülése, Balatonszemes, 2022. május 23-25. (orális)


Simon Péter, Lőrinczi Bálint, Szatmári István:
Új környezetbarát, one-batch eljárások kidolgozása kinurénsav-származékok szintézisére
MTA Heterociklusos és Elemorganikus Kémiai Munkabizottság ülése, Balatonszemes, 2022. május 23-25. (orális)

Nevtelen2
PhD védések a Gyógyszerkémiai Intézetben


2022. augusztus 24-én Sayeh Shahmohammadi védte meg értekezését gyógyszerészeti tudományok tudományágban.


2022. július 7-én Huszárné Gecse Zsanett védte meg értekezését gyógyszerészeti tudományok tudományágban.


2022. június 14-én Mohamed El Haimer védte meg értekezését gyógyszerészeti tudományok tudományágban.


2021. augusztus 31-én dr. Lőrinczi Bálint, december 9-én Mészáros Rebeka Ildikó védte meg értekezését gyógyszerészeti tudományok tudományágban.
Nevtelen2
A 2021. évi Tudományos Diákköri Konferencián Intézetünk hallgatói, Sánta Zsófia, Sárik Julián Robin és Nguyen Thi Cam Tú mutatta be kutatómunkáját.


Sánta Zsófia

Előadás címe: Aza-kinurénsavak szintézise és transzformációi 

Témavezető: Dr. Szatmári István; Konzulens: Dr. Lőrinczi Bálint

I. helyezés


Sárik Julián Robin

Előadás címe: Benzológ 4-hidroxikinolin-2-karbonsavak szintézise és továbbalakításai című előadásával

Témavezető: Dr. Szatmári István; Konzulens: Dr. Lőrinczi Bálint

III. helyezés


Nguyen Thi Cam Tú

Előadás címe: Studies of a Pd-catalysed arylfluorination reaction

Témavezetők: Prof. Dr. Kiss Loránd, Dr. Remete Attila Márió

Különdíjban részesült


Az általuk elért eredményekhez gratulálunk!