EGIS

Szegedi Gyógyszerészképzés Fejlesztéséért Alapítvány

Az SZTE Gyógyszerésztudományi Kara 1992-ben, dr. Sájer Géza egyetemi tanár kezdeményezésére alapítványt hozott létre a szegedi gyógyszerészképzés fejlesztése érdekében. Az alapítvány működését elsősorban a gyógyszerész kollégák, volt tanítványok és oktatók támogatása teszi lehetővé. Hallgatóink szülei is évről-évre hozzájárultak az alapítvány bevételéhez.

Mindezek eredményeként az elmúlt 30 évben az Alapítvány támogatásával tantermek és gyakorlati helyiségek, számítógépes kabinetek kialakítására és berendezésére, továbbá oktatási eszközökbeszerzésére került sor. Kiváló hallgatóinkat rendszeresen pályadíjjakkal jutalmazzuk.


Az Alapítvány fenntartásához elegedhetetlen a támogatók hozzájárulása. Kérjük, hogy az oktatás fejlesztését segítse azzal, hogy személyi jövedelemadójának 1%-át felajánlja a Szegedi Gyógyszerészképzés Fejlesztéséért Alapítvány (6720 Szeged, Zrínyi u. 9.) javára.

Adószámunk: 19086037-1-06


Tájékoztatjuk, hogy Alapítványunk közhasznú szervezet, így adományozóinkat a mindenkori törvényes adókedvezmény illeti meg, melyre vonatkozó igazolást az Alapítvány jogosult kiállítani. Amennyiben Önnek módja van az Alapítványt segíteni, pénzbeli támogatását kérjük a Kereskedelmi és Hitelbank Szegedi Fiókjában (6720 Szeged,klauzál tér 5.) vezetett bankszámlára átutalni.

Bankszámla számunk: 10200201-28611644-00000000


Az támogatásokról az Alapítvány kuratóriuma dönt. Ilyen irányú kérelmet a kuratórium elnökének, Dr. Csóka Ildikó egyetemi tanárnak címezve kell az Alapítvány címére benyújtani.

Adminisztratív kérdésekben Balázs Ágnes ügyvivő szakértő tud felvilágosítást nyújtani.

Hírek

 Hírek RSS

1

Az Alma Mater Alumni Mentorprogramja, az AMP olyan kezdeményezés, mely hidat képez az egyetemen tanuló hallgatók és a munka világa között.