2022_PhD-alumnitalalkozo_beszamolo

„A legtöbb, mit gyerekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak” — Beszámoló a PhD-s öregdiák-találkozóról

Goethe idézetet mottóul választva szervezett PhD-alumni találkozót a Gyógyszerésztudományi Kar a PhD-fokozatot szerzett doktoranduszainak és témavezetőinek a Gyógyszertudományok Doktori Iskola akkreditációjának 20 éves és a szegedi gyógyszerészképzés 100 éves évfordulója alkalmából.

A találkozót első alkalommal, de hagyományteremtő céllal rendezték meg a centenáriumi eseménysorozat részeként, kitűzve azt a kohézióteremtő célt, hogy a közösség tagjai tudjanak egymásról, hogy legyen közöttük élő kapcsolat akkor is, ha térben és időben messze vannak egymástól.


DSC_0936


Az eseményre meghívást kapott a Doktori Iskola 22 éves történetének minden egykori doktorandusza, témavezetője, opponense, valamint az iskolával szorosan együttműködő ipari partnerek. A közel 150 fő érdeklődését felkeltő program kivételes kezdeményezés. Egyrészt lehetőséget biztosított az egykori ismerősöknek a találkozásra, másrészt közös ünneplésre és beszélgetésre hívott jelenlegi és volt oktatókat, a PhD fokozattal rendelkező öregdiákokat, valamint a jelenlegi doktoranduszokat, TDK-s hallgatókat.

Ezt a generációkon átívelő, élő közösséget megteremtő erőt hangsúlyozta Prof. Dr. Zupkó István, az SZTE GYTK dékánja köszöntő beszédében.

– Az SZTE Gyógyszerésztudományi Kar nemzetközi tudományos életben jelenleg betöltött pozíciójának alapja az elmúlt 100 év szellemi és olykor fizikai építkezése. Benne van mindaz a felhalmozott érték – a szakmai elhivatottság, a tudomány előtti alázat, az elkötelezettség, a szakmaszeretet –, amit az alapító atyák, mint Dávid Lajos professzor úr, valamint az őt követő oktatók, példaképek hagytak a jelenlegi közösségre. Mi vagyunk az a közösség, akik érezzük ennek súlyát, tudjuk ennek felelősségét, és a célunk az, hogy mindezt gondozzuk, megőrizzük, erőnk szerint gyarapítsuk, majd átadjuk fiatalabb kollégáinknak. Ennek az értékmegőrző tevékenységnek egyik legmeghatározóbb területe a doktori képzés, ahol a legmotiváltabb, tudomány iránt leginkább elkötelezett fiatal kollégáknak adjuk át mindazt, amit mi is kaptunk – fogalmazott Prof. Dr. Zupkó István.

A Szegedi Tudományegyetem Gyógyszertudományok Doktori Iskolája 2000-ben jött létre, majd 2002-ben nyert végleges akkreditációt. Célja a terület tudományos utánpótlásának biztosítása. Létrejöttével megalakult az SZTE-n a gyógyszerészeti tudományok doktori képzésének egységes rendszere. A Gyógyszerésztudományi Doktori Iskola keretében kezdetektől fogva 5 program működik, a képzés 2015 óta két nyelven zajlik, és nemzetközi viszonylatban is fontos szereppel bír.


DSC_0941


Prof. Dr. Hohmann Judit akadémikus, a Doktori Iskola 22 évének bemutatásakor hangsúlyozta a képzés minőségének kiemelkedő hatásfokát, vagyis hogy közel 80 % a képzést sikeresen teljesítő, tehát ténylegesen tudományos fokozatot szerző hallgatók aránya. Részükről fontos visszajelzés, hogy szakmai előmenetelük során tényleges előnyt jelent a doktorandusz képzésben való részvétel.

A Doktori Iskola képzési programját arra az egyedülállóan kedvező adottságra építi, hogy a Gyógyszerésztudományi Karon kiváló lehetőség van a komplex gyógyszerkutatásra. A kari intézetekben működő doktori programok a gyógyszerkutatás teljes vertikumát képviselik a hatóanyagok szintézisétől és a természetes vegyületek izolálásától kezdve a farmakológiai és biofarmáciai vizsgálatokon keresztül a gyógyszerformulálásig és az azt követő gyógyszerfelhasználás-elemzésekig.

Ez a fajta tudományok szerinti, mégis komplex képzési forma jól leköveti a gyógyszertudományok valós életben történő működését, hiszen a képzés során a különböző tudományterületeket lefedő alapozó tárgyak sikeres elsajátítása, majd szintetizálása pont olyan komplex feladat, mint a tényleges gyógyszertudományi kutatás során. A gyógyszerészet egy alkalmazott tudomány, ami több különböző alaptudomány elméletén alapulva, mint egy puzzle áll össze egésszé.

És hogy mi az ereje a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszertudományi Karának? Ahogy Prof. Dr. Csóka Ildikó, az SZTE stratégiai főigazgatója, a Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet intézetvezetője megfogalmazta: „A szakmaiság és az emberi kapcsolatok. Az az összetartás, az a szolidaritás, az az emberségesség, ami egy barátságos, vidéki, lokálpatrióta egyetem sajátja, ahol az emberek összefognak, akarnak valami közöset. Valami egyedit alkotni együtt, ami így egy sokkal magasabb minőséggé lényegül át.”


DSC_0886


Ez a hozzáállás, ezek a gondolatok köszönnek vissza a résztvevők arcáról is, ahogy hallgatják a többiek szakmai beszámolóját, vagy beszélgetnek jelenlegi életükről, és mint ahogy Simon Péter, jelenlegi PhD hallgató meséli, fontos alkalom ez számukra, hiszen „A PhD képzés alatt annyira el van havazva az ember, hogy kimaradhatunk abból, hogy kivel mi történik. Itt lehetőségünk adódik a találkozásra. Jó, hogy találkozhatunk „elődeinkkel” is, akiktől megtudhatjuk, milyen elhelyezkedési lehetőségeink lehetnek a jövőben.” Míg az „elődök” közül többen azt emelték ki, amit Dr. Göblyös Anikó gyógyszerész is megfogalmazott, hogy „A mai eseményre azért látogattam el, mert érdekelt, hogy mi történt azokkal az emberekkel, akikkel 25 éve itt ismerkedtem meg, a Szegedi Tudományegyetemen.”


SZTEinfo – Fotó és szöveg: Bakos Katinka


Az eseménenyen készült fényképek az alábbi linken tekinthetők meg:

Képgaléria

Hírek

 Hírek RSS

1

Az Alma Mater Alumni Mentorprogramja, az AMP olyan kezdeményezés, mely hidat képez az egyetemen tanuló hallgatók és a munka világa között.