Szakdolgozat beadásával kapcsolatos információk

Szakdolgozat beadására csak valamennyi kötelező, kötelezően választható és szabadon választható kurzusok sikeres teljesítését követően kerülhet sor.

A 2023/2024-es tanévben a szakdolgozatok beadásának határideje: 2024. március 11. (hétfő), illetve 2024. szeptember 16. (hétfő).


A szakdolgozattal kapcsolatos eljárásrendet a Tanulmányi ügyrend 18. pontja tartalmazza.
A szakdolgozat elkészítésének tartalmi és formai előírásait a Tanévkönyv tartalmazza.
A szakdolgozatot elektronikus (kizárólag PDF) formátumban kell feltölteni a Modulo "Záróvizsga jelentkezés" űrlap felületére.

A Gyógyszerésztudományi Kar Tanácsának 2013. január 17-én hozott döntése szerint a hallgatónak büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozatot kell tennie szakdolgozatának eredetiségéről. A kék tollal aláírt nyilatkozatot a szakdolgozatba becsatolva/beszúrva (a szakdolgozat első vagy utolsó oldalaként), valamint egy nyomtatott (kék tollal aláírt) példányban külön is el kell készíteni és a Tanulmányi Osztályra a fenti határideig el kell juttatni.

A szakdolgozattal együtt elkészítendő a szakdolgozat rövid (800-1000 karakter) magyar és angol nyelvű összefoglalója is. A magyar és az angol nyelvű szöveg szakmai megfelelőségét a témavezető aláírásával igazolja.

A nyilatkozat az alábbi linkre kattintva tölthető le:

KLIKK ide!


A angol-magyar összefoglaló az alábbi linkre kattintva tölthető le.

KLIKK ide!

Hírek

 Hírek RSS

1

Az Alma Mater Alumni Mentorprogramja, az AMP olyan kezdeményezés, mely hidat képez az egyetemen tanuló hallgatók és a munka világa között.