2024. április 17., szerda
Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar

SZTE Gyógyszerésztudományi Kar

Herba Medica Tanulmányi Verseny

Versenyről

Verseny kiírója: Szegedi Tudományegyetem, Gyógyszerésztudományi Kar


Verseny célja: A verseny lehetőséget teremt a multidiszciplináris szemléletű, komplex természettudományos ismeretek alkalmazására. Célja a gyógynövények, a növénykémia, az orvos- és gyógyszerésztudomány népszerűsítése mellett a versenyzők természettudományos kompetenciáinak és készségeinek, valamint egészségtudatos szemléletének fejlesztése, továbbá a felelős és tudatos fogyasztói hozzáállás alakítása. Az orvos- és gyógyszerésztudományokat érintő komplex feladatok révén a verseny célja bemutatni a tudományok egymásra épülését, a tudományos kutatást és a gyógyszerészi hivatást.


A verseny nyelve: Magyar.


A meghívott diákok köre: Bármely hazai és határon túli középiskola tanulói.


A verseny ütemezése: A verseny két levelező fordulóból és egy szóbeli döntőből áll. A regisztrált versenyzők e-mailben értesítést kapnak a közzétett feladatsorokról. Az értesítés tartalmazza a feladat benyújtására szolgáló elektronikus űrlap elérhetőségét. A két levelező fordulóban legjobb eredményt elért versenyzők meghívást kapnak a szóbeli döntőre, amely Szegeden a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudmányi Karán (6720 Szeged, Eötvös u. 6.) kerül megrendezésre.

A feladatok jellege: A feladatok alapvetően a magyarországi biológia (letöltés) és kémia (letöltés) érettségi követelményrendszerre épülnek, továbbá a verseny középiskolás korú tanulóktól elvárható, önálló ismeretszerzést és kutatómunkát is igényel.


Az írásbeli forduló feladatlapjainak jellemzői:


a feladatokat a Szegedi Tudományegyetem tanulmányi rendszerében (továbbiakban: CooSpace), online űrlapokonn kell benyújtani (regisztráció során kapnak hozzáférést a CooSpace--hez)

egy fordulóban 100 pontot lehet elérni

a feladatok típusa

teszt (egyszerű választás, többszörös választás)

elektronikus űrlapon nyújtható be

komplex feladat (szövegértés, ábraelemzés, kísérletelemzés)

elektronikus űrlapon nyújtható be

számolási feladat

a számolási feladatok részletes levezetését befényképezve vagy szkennelve az elektronikus űrlapon mellékelni kell

önálló kutatáson, ismeretszerzésen alapuló alkotás

cikk recenzió

kísérlet kivitelezésének dokumentálásaA szóbeli forduló feladatainak jellemzői:


Egyszerű laboratóriumi feladatok

előre kiadott tematika alapján egyszerű laboratóriumi feladatok elvégzése

a laboratóriumi feladat tapasztalatainak rögzítése és értelmezése (rövid szöveges válaszadás, egyszerű számolási feladatok elvégzése)

Előadás

az előre kiadott választható témakörök közül egy téma feldolgozása és előadása 10 percben (ajánlott irodalom minden témához a honlapon elérhető lesz)

szemléltetőeszköz készítése (poszter, számítógépes prezentáció vagy egyéb kreatív megoldás)

az előadáshoz kapcsolódó rövid kérdések megválaszolásaA verseny díjazása: Minden résztvevő emléklapot kap. A szóbeli döntő résztvevői könyvjutalomban részesülnek. Az 1-3. helyezetteket értékes ajándékcsomaggal jutalmazzuk.


Nevezés, jelentkezés a versenyre:


A jelentkezőknek regisztrálni kell! A regisztrációs felület október 11-től érhető el.


A regisztráció a Szegedi Tudományegyetem Modulo felületén történik. Az első feladatsor kiküldésének időpontja után minden regisztrált versenyző megkapja a CooSpace tanulmányi rendszerhez a hozzáférést. A válaszokat ott kell majd beküldeni. A szóbeli döntőbe jutott tanulók és felkészítő tanáraik neve nyilvános. A döntőről médiaanyag készül, amelyet a SZTE Farmakognóziai Intézet és a Szegedi Tudományegyetem honlapján közzéteszünk.


A versenyen való regisztráció és részvétel ingyenes. A döntő idejére valamennyi versenyzőnek és kísérőtanárának étkezést és szükség esetén szállást biztosítunk.