Törzskönyvezési koordinátor (OGYÉI - 1135 Budapest, Szabolcs u. 33.)

Jelentkezési határidő: 2022.06.30.

OGYEI

1135 Budapest, Szabolcs u. 33.

Levélcím: 1372 Postafiók 450.

Tel.: (1) 8869-300, Fax: (1) 8869-460

E-mail: ogyei@ogyei.gov.hu

Web: www.ogyei.gov.hu

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI)

Gyógyszer-engedélyezési és Módszertani Főigazgatóság

 Gyógyszer-engedélyezési Főosztály

Koordinációs Osztálya

álláslehetőséget kínál

 

törzskönyvezési koordinátor

 

feladatkör betöltésére 2023. szeptember 15-ig tartó határozott időtartamra, teljes munkaidőben.

 

 

 

A feladatkörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

• Határozat/végzés tervezetek írása

 

 

Ellátandó feladatok:

 • Az OGYÉI Gyógyszer-engedélyezési Főosztályának Koordinációs Osztálya a nemzeti-, és nemzetközi eljárások keretében benyújtott új- és módosítási kérelmek validálását, az eljárások koordinálását végzi.
 • kérelmek tartalmi és formai validálása
 • elektronikus és telefonon történő kapcsolattartás a társhatóságokkal
 • kapcsolattartás a kérelmezőkkel
 • eljárások határidejeinek figyelése, azok betartatása
 • értékelő jelentések összeállítása
 • elektronikus dokumentumok kezelése, archiválása
 • értékelő kollégákkal való szoros együttműködés
 • kapcsolódó joganyagok pontos ismerete, azok változásainak folyamatos követése.

 

Előírt végzettség, szakmai tapasztalat:

 • gyógyszerész vagy egyéb egészségügyi/természettudományi végzettség
 • angol nyelv tárgyalóképes szintű ismerete (Angol nyelvből legalább középfokú C típusú vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga)
 • felhasználói szintű számítógépes ismeret (MS Windows, MS Office, Excel)

 

Elvárt kompetenciák:

Határozott fellépés, mely kiváló kommunikációs képességgel párosul, agilitás, felelősségteljes munkavégzés, önállóságra való igény, nagyfokú precizitás.

 

Előnyt jelent:

 • Gyógyszerész diploma
 • A forgalomba hozatali engedélyezési eljárások nemzeti- és nemzetközi gyakorlatának ismerete
 • Kapcsolódó joganyagok, irányelvek ismerete.

Feltételek:

· magyar állampolgárság

· cselekvőképesség

· büntetlen előélet

· foglalkozás-egészségügyi alkalmasság

· a pályázó nem áll újraalkalmazási korlátozás hatálya alatt (Kit. 117. § (6) és (8) bekezdése, vagy a 166. § (4) bekezdése, illetve a Kttv. 60. § (1) bekezdés i) pontja szerint)

 • a pályázó rendelkezzen három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvánnyal, amely igazolja, hogy büntetlen előéletű és nem áll a Kit. 82. § szerinti büntetőeljárás hatálya alatt.
 • a pályázó tudomásul veszi, hogy a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 82. § (9) bekezdése alapján munkavégzése az Rtv. 7/A. §-ban foglalt megbízhatósági vizsgálat alá vonható

 

Jogviszony és illetmény: a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény és az OGYÉI Közszolgálati Szabályzata szerint

 

Munkavégzés helye: 1135 Budapest, Szabolcs u. 33.

 

Amit az OGYÉI kínál:

· stabil, hosszútávú munkalehetőség

· versenyképes juttatások

· innovatív és nyitott munkahelyi légkör

· vegyesen otthoni és munkahelyi munkavégzés

· dinamikus környezet

· folyamatos fejlődésben érdekelt munkatársak

· képzési és önképzési lehetőségek

· kihívásokkal teli feladatok

 

Jelentkezéshez csatolandó:

 • fényképes, részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklet alapján,
 • motivációs levél,
 • végzettségekről, szakképzettségekről szóló okiratok másolatai,
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázatot az elbírálásban részt vevő személyek megismerjék,
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul.
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárást követően a pályázó hozzájárul pályázati anyagának az OGYÉI adatbázisában történő rögzítéséhez (amennyiben nem járul hozzá pályázati anyaga megőrzéséhez és adatbázisban való rögzítéséhez, úgy nemleges nyilatkozat csatolása.)
 • nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén a hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja,
 • nyilatkozat arról, hogy nem áll újra alkalmazási korlátozás hatálya alatt (Kit. 117. § (6) és (8) bekezdése, vagy a 166. § (4) bekezdése szerint

 

Jelentkezés:

A jelentkezéseken kérjük feltüntetni „OGYÉI-HR/829-1/2022. törzskönyvezési koordinátor feladatkör”

 

Jelentkezési határidő: 2022.06.30.

 

A feladatkör betölthető: a pályázatok elbírálását követően azonnal, 6 hónap próbaidő kikötésével.

A feladatkör betöltésének feltétele: 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, valamint a végzettségekről szóló okiratok eredeti példányban történő bemutatása.

 

A pályázat elbírálásának módja: A beérkezett pályázatok alapján az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázók tájékoztatást kapnak a pályázat eredményéről.

 

A munkáltatóval kapcsolatos további információ a www.ogyei.gov.hu honlapon található.

A pályázó a jelentkezésének elküldésével egyidejűleg tudomásul veszi, hogy az OGYÉI az álláspályázatával összefüggő személyes adatait – a kiválasztási folyamat során kapcsolattartás céljából – nyilvántartja és kezeli. Személyes adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet, a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontján alapul.

Hírek

 Hírek RSS

2023_TDK_konferencia

2023. november 15-én 8 órai kezdettel az MTA Szegedi Területi Bizottság székházának dísztermében kerül megrendezésre az SZTE SZAOK, FOK, GYTK és ETSZK TDK-konferenciájának Gyógyszerésztudományi Szekciója.