Munkatársak

Oktató, kutató munkatársak:
Prof. Dr. Ilisz István
tanszékvezető, egyetemi tanár Ilisz


Okleveles vegyész és kémia tanár JATE (1994), környezetvédő vegyész, JATE (1996), PhD (kémia tudományok, 1999), MTA doktora (kémia tudományok, 2019). A szervetlen kémia és a gyógyszeranalitika kötelező kurzusok oktatója magyar és angol nyelven.

Kutatási területe: Enantioszelektív elválasztások.


Tel: +36-62-54-5805

E-mail: ilisz.istvankukacszte.hu

MTMT | Honlap 

Dr. Szakonyi Gerda

SzakonyiGerda

egyetemi docens


Okleveles gyógyszerész SZOTE (1995), PhD (biológia tudományok) (1999), dr. habil (2017). Szakgyógyszerész képesítések: minőségellenőrzés (2013), biológiai gyógyszerek fejlesztése és előállítása, gyógyszer-biotechnológia (2020). Egyéb képesítések: Egészségtudományi szakfordító és tolmács, SZTE (2015), szakedző, TE (2020). A biotechnológia, makromolekulák a gyógyászatban és a gyógyszerészi biotechnológia tárgyak oktatója, részt vesz a gyógyszeranalitikai gyakorlatok oktatásában magyar és angol nyelven is.

Kutatási területe: Fehérjék szerkezetének és működésének vizsgálata.


Tel: +36-62-54-5806

E-mail: szakonyi.gerdakukacszte.hu

MTMT

Dr. Berkecz Róbert

BerkeczRobert

egyetemi docens


Okleveles vegyész SZTE (2005), PhD (kémia tudományok, 2011). Részt vesz a gyógyszeranalitikai gyakorlatok magyar és angol nyelvű kurzusának oktatásában, a magyar nyelvű kurzus tárgyfelelőse.

Kutatási területe: célzott és átfogó metabolomikai és lipidomikai LC-MS bioanalitikai módszerek kidolgozása és alkalmazása.


E-mail: berkecz.robertkukacszte.hu

MTMT


Dr. Tanács Dániel

tudományos munkatárs


Okleveles vegyész SZTE (2019), PhD (gyógyszerész tudományok, 2023). Részt vesz a gyógyszeranalitikai gyakorlatok magyar nyelvű kurzusának oktatásában.

Kutatási területe: Enantioszelektív elválasztások.


E-mail: tanacs.danielkukacszte.hu

MTMT

Dr. Körmöczi Tímea

Interdiszciplináris Kutatásfejlesztési és Innovációs Kiválósági Központ kutatója


Okleveles vegyész SZTE (2017), PhD (kémia tudományok, 2022). Részt vesz a gyógyszeranalitikai gyakorlatok magyar nyelvű kurzusának oktatásában.

Kutatási területe: célzott és átfogó metabolomikai és lipidomikai LC-MS bioanalitikai módszerek kidolgozása és alkalmazása.


E-mail: kormoczi.timeakukacszte.hu

MTMT

Emeritus professzorok:
Prof. Dr. Dombi György

DombiGyorgy

professor emeritus


Okleveles vegyész JATE (1972), vegyész dr. (1977), kémiai tudomány kandidátusa (1989), dr. habil. (1995). Általános törvényszerűségek a kémiában, radiokémia és bioszervetlen kémia szabadon választható magyar és angol nyelvű kurzusok oktatásában vállal jelentős szerepet.

Kutatási területe: NMR spektroszkópia.


Tel: +36-62-34-2890

E-mail: dombigyorgykukacszte.hu

MTMT

Prof. Dr. Péter Antal

PeterAntal

professor emeritus


Okleveles vegyész JATE (1969), vegyész dr. (1973), kémiai tudomány kandidátusa (1984), dr. habil (2004), MTA doktora (kémia tudományok, 2004).

Kutatási területe: Enantioszelektív elválasztások.


Tel: +36-62/54-5805

Email: apeterkukacchem.u-szeged.hu

MTMT | Wikipedia 

Nem oktató munkatársak:
Dr. Aignerné Kisagócsi Ildikó
AignerneKisagocsildiko
intézeti ügyvivő szakértő

Tel: +36-62-54-5806
E-mail: aignerne.kisagocsi.ildikokukacszte.hu
Guba Melinda
intézeti mérnök

Tel: +36-62/54-5925
Tel: +36-62/544-000 2718-as mellék (hallgatói laboratórium)
E-mail: guba.melindakukacszte.hu
Vasas Gabriella
intézeti mérnök

Tel: +36-62/54-5925
Tel: +36-62/544-000 2718-as mellék (hallgatói laboratórium)
E-mail: vasas.gabriellakukacszte.hu
PhD hallgatók:
Dr. Galgóczi Emese

GalgocziEmesePhD hallgató


E-mail: g.emese98kukacgmail.com

LinkedIn

Németi Gábor

NemetiGaborPhD hallgató


E-mail: nemeti.gabkukacgmail.com

Zahraa Ali

ZahraaAliPhD hallgató


E-mail: ali.zahraakukaco365.u-szeged.hu | zozsezokukacgmail.com

CV

Képgaléria

avatas.jpg