Intézet

Gyógyszeranalitikai Intézet
Gyanal_csoportkep_2021
A Gyógyszeranalitikai Intézet munkatársai (2021)

A Gyógyszeranalitikai Intézet alapítását Stájer Géza dékán kezdeményezte 1994-ben. Az Egyetemi Tanács egyhangúan elfogadta az új tanszék létesítésével kapcsolatos beterjesztést, így 1996. április 1-jén megalakult az önálló szervezeti egység. Megbízott tanszékvezetői kinevezést Fülöp Ferenc, a Gyógyszerkémiai Intézet egyetemi tanára kapott addig, amíg megjelenik a pályázati kiírás és az egyetemi döntéshozatal megtörténik. Ez a pályázat 1996. november 22-én jelent meg a Művelődésügyi Közlönyben. A vezetői posztra Dombi György pályázott, aki 1997. július 1-jétől mintegy 17 éven keresztül töltötte be az intézetvezetői tisztséget.


2014. április 30-án Dombi György tanszékvezetői megbízatása lejárt, a tisztséget ezután Martinek Tamás egyetemi tanár látta el 2018-ig. Intézetvezetői tevékenységéhez köthető, hogy a gyógyszerészi biotechnológia tananyag kötelező tantárggyá lépett elő, és elsőként Szegeden került bevezetésre a gyógyszerészi curriculumba.

Martinek Tamást 2018. május 1-jén Ilisz István váltotta a tanszékvezetői poszton, aki az SZTE, TTIK Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszékének munkatársa volt. Az új intézetvezető frissítette a Gyógyszeranalitika és a Szervetlen kémia kötelező tárgyak tematikáját, valamint – pályázati és kari támogatásoknak köszönhetően – jelentős fejlesztést hajtott végre az Intézet műszerparkjában. Új kutatási területeket honosított meg, előtérbe kerültek a királis vegyületek enantioszelektív elválasztását célzó és a bioanalitikai vizsgálatok.

Képgaléria

PhD1.jpg