Kutatócsoportok

Kutatási témák
  1. Az enantiomerek viselkedésének feltérképezése a gyógyszermolekulák esetében kiemelkedő jelentőségű, hiszen amíg az enantiomerpárok egyik tagja az elvárt biológiai aktivitással rendelkezik, addig a másik enantiomer gyakran hatástalan, rosszabb esetben akár nemkívánatos hatásokat is okozhat. Kutatómunkánk során királis állófázisok alkalmazására épülő, elsősorban nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás enantioszelektív elválasztásokat tanulmányozunk. Eredményeinkre alapozva lehetőség nyílik a királis felismerés folyamatának mélyebb megértésére, királis vegyületek élő szervezetekben kifejtett hatásának tanulmányozására, célzott hatású készítmények kifejlesztésére.

  2. Bioanalitikai módszerek kidolgozása és alkalmazása kismolekulák biológiai mintákból történő minőségi és mennyiségi meghatározása. Kétdimenziós LC-MS módszerek kifejlesztése. Lipidomikai és metabolomikai kutatások. Legújabb dizájner drogok vér és vizelet mintából történő meghatározása és a metabolizmusok leírása.

  3. Fehérjék expresszálása különböző prokarióta és eukarióta rendszerekben. Molekuláris biológiai és elválasztási módszerek fehérjék tisztítására in vitro tanulmányokhoz. Immunválasz fehérjéi, vírus onkogének, valamint membránfehérjék háromdimenziós szerkezetének meghatározása röntgenkrisztallográfiával, különös tekintettel multidrog rezisztens fehérjékre. Fehérje-fehérje és receptor-gyógyszermolekula kölcsönhatások vizsgálata biokémiai, biofizikai és spektroszkópiai módszerekkel in vitro.

Képgaléria

N_v_nytangyak1.jpg