Szabadon választható tárgyak

A tárgy keretén belül a hallgatók megismerkedhetnek az OECD által kifejlesztett preklinikai és környezetbiztonsági vizsgáló módszereivel, valamint az alapvető kísérletes toxikológiai vizsgálatokkal, amelyeket minden kemikália forgalomba hozatala előtt kötelező elvégeztetni.

Oktatás általános célja specifikus célkitűzései: a kemoterápiában jártas szakember képzése, fertőző betegségek leküzdésének legújabb kemoterápiás eredményeinek elsajátítása.

A Molekuláris farmakológia választható tantárgy óráin heti két órában a napjainkban a farmakológiai kutatások során gyakran alkalmazott vizsgálómódszerek alapjait ismertetjük.

Képgaléria

Droggyak8.jpg