A biofarmácia egy szemeszteren át, heti két óra előadás és heti három óra gyakorlat keretében oktatott tárgy.

Biofarmácia

Az ismeretanyag nélkülözhetetlen alapja a gyógyszerhatástannak. Az előadások keretében ismertetésre kerül a tágabb értelemben vett általános farmakológia, ami magába foglalja a gyógyszerhatás kialakulásának lépéseit (felszívódás, megoszlás, metabolizmus, kiválasztás), a gyógyszeres interakciókat, a farmakokinetikai modellrendszereket és azok gyakorlati alkalmazását. A tematika további elemei: gyógyszerbeviteli módok, farmakológiai receptorok és szignáltranszdukciós mechanizmusok, dózis-hatás összefüggések, nem várt gyógyszerhatások. A gyakorlatokon a hallgatók egy számítógépes szimulációs program segítségével mélyítik el tudásukat, ismerkednek a gyógyszeradag és a plazmakoncentráció közötti összefüggést befolyásoló tényezőkkel. A gyakorlatok célja olyan kompetencia kialakítása, aminek birtokában a hallgató a későbbiekben vállalkozhat gyógyszeres terápia betegre szabott tervezésére, terápiás szérumszint-monitorizálásra és bioekvivalencia vizsgálatok értékelésére.

A biofarmácia gyakorlati oktatás keretein belül a hallgatók megismerkednek az általános alapvető farmakológiai ismeretekkel, valamint a gyógyszeres terápia törvényszerű-ségeivel, a farmakon mozgásával az élő szervezetben. Megtanulhatják a terápiás gyógyszerszint monitorozás alapvető ismereteit.


Képgaléria

honlapimg_5208_001.jpg