A Gyógyszeranalitikai Intézet története

A Gyógyszeranalitikai Intézete alapítását Dr. Stájer Géza dékán kezdeményezte 1994-ben. Az Egyetemi Tanács egyhangúan elfogadta az új tanszék létesítésével kapcsolatos beterjesztést és megerősítette, hogy a gyógyszerészképzés színvonalának emelését célozza, viszont a kar intézeteinek eddigi tevékenységét nem korlátozza és sérti. A meglévő atomabszorpciós spektrométert itt találta az Egyetemi Tanács megfelelően elhelyezni és üzemeltetni.

1996. április 1-jén megalakult az önálló szervezeti egység és Dr. Fülöp Ferenc a Gyógyszerkémiai Intézet egyetemi tanára kapott megbízott tanszékvezetői kinevezést addig, amíg a megjelenik a pályázati kiírás és az egyetemi döntéshozás megtörténik. Ez a pályázat 1996. november 22-én jelent meg a Művelődésügyi Közlönyben. A vezetői posztra Dr. Dombi György pályázott, aki 1997. július 1-jétől mintegy 17 éven keresztül töltötte be a vezetői tisztséget.

2014. április 30-án Dr. Dombi György tanszékvezetői megbízatása lejárt. A tisztséget 2014. május 1-től Dr. Martinek Tamás egyetemi tanár látta el 2018-ig. Intézetvezetői tevékenységéhez köthető, hogy a gyógyszerészi biotechnológia tananyag kötelező tantárggyá lépett elő, és elsőként Szegeden került bevezetésre a gyógyszerészi curriculumba.

Dr. Martinek Tamást 2018. május 1-én Dr. Ilisz István váltotta a tanszékvezetői poszton, aki az SZTE, TTIK Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszékének munkatársa volt. Az új intézetvezető frissítette a Gyógyszeranalitika és a Szervetlen kémia kötelező tárgyak tematikáját, valamint – pályázati és kari támogatásoknak köszönhetően – jelentős fejlesztést hajtott végre az Intézet műszerparkjában. Új kutatási területeket honosított meg az Intézetben, előtérbe kerültek a királis vegyületek enantioszelektív elválasztását célzó és a bioanalitikai vizsgálatok.


Képgaléria

honlapimg_5212_001.jpg