Szervetlen kémia

Oktató: Dr. Ilisz István

egyetemi tanár

A szervetlen kémia előadás elsődleges célja, hogy a hallgatók megértsék az atomok szerkezetét és a szerkezettel összefüggő jellemzőket. Megismerjék az elemek és a belőlük felépülő szervetlen vegyületek alapvető tulajdonságait, megértsék a szervetlen anyagok gyógyszerészeti jelentőségét. A fizikai-kémiai tulajdonságok alapján értelmezni tudják a kémiai reakciók és az élő szervezetekben lejátszódó folyamatok összefüggéseit, ezen keresztül értékes ismeretanyaghoz jussanak a szervetlen vegyületek gyógyszerészi alkalmazásai tekintetében.

Képgaléria

N_v_nytangyak3.jpg